kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Uwaga!!! Woda w Lipnicy niezdatna do picia

Uwaga!!! Woda w Lipnicy niezdatna do picia

Dodano: 24.08.2017 14:00 Uwaga!!! Woda w Lipnicy niezdatna do picia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipnica Murowana 2, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 22.08.2017r. wykazały, że woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipnica Murowana -2 nie jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr LZT/W/1065/N/2017 z dnia 24.08.2017r. (data wpływu 24.08.2017r.), stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie zanieczyszczenia mikrobiologiczne - bakterie grupy coli >100 j.t.k. (wartość dopuszczalna 0 j.t.k).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

Nakazując jednocześnie producentowi wody podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody.

Woda ta nadaje się tylko do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów, a także do celów sanitarnych związanych ze spłukiwaniem toalet oraz celów przeciwpożarowych.

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przed administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 150 osób i produkuje 5 m3 wody/dobę.

 

sk