kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Uczmy się ratować życie – konkurs ofert

Uczmy się ratować życie – konkurs ofert

Dodano: 13.03.2018 09:00 Uczmy się ratować życie – konkurs ofert
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu pn. „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Jest to samorządowy pogram polityki zdrowotnej o charakterze edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego realizowanego w okresie od kwietnia do czerwca 2018 r.

Zainteresowani przystąpieniem do Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi w Wydziale Spraw Społecznych i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 218, tel. 14 615 37 00 wew. 871, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 i na stronie www.powiat.bochnia.pl.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach ofertowych w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018 roku w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 1 w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00,  wtorek – piątek w godz. 7.30 - 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs ofert na wybór realizatora programu pn. „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu  w Bochni. Otwarcie ofert odbędzie się 6 kwietnia 2018 o godz. 14.00.

Oferent jest związany ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Na realizację programu przeznacza się kwotę 29 470,00 zł.

Program realizowany będzie w okresie od 18 kwietnia 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku (olimpiada wrzesień/październik 2018 r.).


sk