kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szpital z certfikatem

Szpital z certfikatem

Dodano: 16.10.2014 09:00 Szpital z certfikatem
Pod koniec września w Kopalni Soli w Bochni odbyła się uroczystość wręczenia SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej certyfikatu akredytacyjnego przyznanego przez Ministra Zdrowia oraz certyfikatu akredytacyjnego laboratorium badawczego Szpitala przyznanego przez Polskie Centrum Akredytacji.Szpital powiatowy w Bochni jest jednym z czternastu w Małopolsce, i jednym z siedmiu spoza Krakowa który uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli  m.in. Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Michał Seweryn – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Pani Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także przedstawiciele organu założycielskiego Szpitala w osobie Pana Jacka Pająka – Starosty Bocheńskiego oraz Pana Jarosława Marca – Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni, a także pracownicy szpitala.

Uroczystość prowadził Pan Paweł Chowaniec, który m.in. odczytał gratulacje przesłane w tym względzie przez Pana Jerzego Millera – Wojewodę Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Pana Marka Sowę. Na uroczystości obecny był również przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który odczytał specjalne podziękowania od Pana Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wręczenia Certyfikatu Akredytacji Ministra Zdrowia na ręce Pana Dyrektora Jarosława Kyci dokonał Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest centralną jednostką resortu zdrowia, powołaną przez Ministra Zdrowia w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Pan Dyrektor Henning odczytał również list gratulacyjny Pana Piotra Warczyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Otrzymana akredytacja ma na celu potwierdzenie spełnienia przez Szpital standardów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz jego funkcjonowania. W wyniku dokonanej oceny szpitala i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Certyfikat Akredytacyjny został przyznany Szpitalowi na okres 3 lat.

Obok certyfikatu akredytacji Ministra Zdrowia Szpitalowi wręczony został również certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Szpitala przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja ta wpływa na wysoką jakość wyników badań świadczonych w pracowni mikrobiologii i epidemiologii w zakresie badań na obecność i identyfikację pałeczek Salmonella, Shigella. Certyfikat na ręce Pani Beaty Jaglarz – kierownika Centrum Diagnostyki Analitycznej Szpitala przekazał dr Michał Seweryn –Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Otrzymane zaświadczenia akredytacji dowodzą, że Szpital dokłada wszelkich staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna. Dowodzi również, profesjonalnego działania całego personelu w realizacji codziennych  obowiązków.

kkh