kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szkolenie!!!

Szkolenie!!!

Dodano: 09.05.2019 14:00 Szkolenie!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości podjęcia przez osoby bezrobotne szkolenia o kierunku: „Kasjer z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego prowadzonego i zdalnie sterowanego (III WJO)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020, Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)”.

 

Na szkolenie kierowane są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (posiadające  II profilu pomocy), w tym  tzw. Osoby z kategorii NEET.

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - z wyłączeniem studentów zaocznych i wieczorowych) albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki,

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET. PUP weryfikuje czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W przypadku osoby bezrobotnej poniżej 25 roku życia karta zgłoszeń na szkolenie grupowe  powinna być złożona w terminie umożliwiającym rozpoczęcie szkolenia grupowego do 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBY CHĘTNE DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Pokój nr 6 (parter) Centrum Aktywizacji Zawodowej - SZKOLENIA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZINACH OD 7.00 DO 14.00

UWAGA!

Osoba skierowana na szkolenie nie ponosi kosztów szkolenia, a także przysługuje jej:

- stypendium wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium zostanie wypłacone proporcjonalnie do ilości godzin szkolenia. W przypadku posiadania w tym samym okresie prawa do zasiłku możliwość wyboru świadczenia.

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni: http://bochnia.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci

 

sk