kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szkolenie ze spawania blach i rur

Szkolenie ze spawania blach i rur

Dodano: 31.03.2017 12:00 Szkolenie ze spawania blach i rur
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o przedłużonym terminie naboru na szkolenie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (stal zwykła i nierdzewna) –MIG (aluminium) ( I stopień)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni przedłuża możliwość podjęcia przez osoby bezrobotne szkolenia do 12 kwietnia br.

Zakres tematyczny szkolenia: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG – MIG, materiały dodatkowe po spawaniu, charakterystyka spawania MAG- MIG oraz typowe parametry, podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia, spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnej, materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnej, korozja i obróbka cieplna do spawania, aluminium i jego stopy, proces spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy, spawalność i technika spawania, materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów, złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcenie, instruktaż wstępny (MAG- stal zwykła i nierdzewna oraz MIG- aluminium), ćwiczenia (MAG- stal zwykła i nierdzewna oraz MIG- aluminium).

 

Liczba godzin szkolenia:  296 godzin

Miejsce szkolenia: Bochnia, Brzesko, Tarnów, Kraków lub ich okolicach w promieniu 20 kilometrów.

Charakterystyka osób:

• wykształcenia bez ograniczeń

• osoby bezrobotne

 

Liczba miejsc:  5

Ważne!

Na szkolenie w ramach programu PO WER kierowane są osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne  należące do II profilu pomocy lub w uzasadnionych przypadkach do I profil pomocy zgodnie z art. 33 ust 2c Ustawy  posiadające zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania szkolenie, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu – tzw.   młodzież NEET.

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ,

- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy ( w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowane będzie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 4 tygodni).

 

W przypadku osoby bezrobotnej poniżej 25 roku życia karta zgłoszeń na szkolenie grupowe powinna być złożona do 2 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Karty zgłoszeń można składać w terminie od  01.04.2017 r. do 12.04.2017r. sala nr 2 Centrum Aktywizacji Zawodowej stanowisko nr 8 lub 9

w godzinach poniedziałek od 8.00 do 14.00, wtorek – piątek od 7.00 do 14.00

 

Zgłoszenie swojej kandydatury nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem i skierowaniem na szkolenie.

Pamiętaj – warunki organizacji szkoleń grupowych znajdują się w Zasadach Organizacji szkoleń grupowych w ramach PO WER 2014-2020 – zapoznaj się z nimi przed złożeniem karty zgłoszeń.

 

sk