kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody-szkolenie w starostwie

Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody-szkolenie w starostwie

Dodano: 05.10.2018 09:00 Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody-szkolenie w starostwie
Z inicjatywy Starosty Pana Ludwika Węgrzyna przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu bocheńskiego mogli uczestniczyć wbezpłatnych warsztatach szkoleniowych na temat "Szans, możliwości i potencjału gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody".Szkolenie prowadziła Pani Bożena Herbuś.

Podczas warsztatów szkoleniowych przedstawione zostały uwarunkowania prawne dotyczące ekonomii środowiska i modeli systemów zarządzania środowiskiem, uwzględniające eksploatacje zasobów, ochronę środowiska oraz zachowanie różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej. Prelegent omówiła kwestię wzmocnienia systemu zarządzania obszarami chronionymi oraz skuteczność egzekucyjną przepisów w zakresie ochrony przyrody. Podczas warsztatów grupy zadaniowe skupiły się na ograniczeniach i łagodzeniu skutków zmian klimatycznych, narzędziach pozwalających na utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów za szczególnym uwzględnieniem korzyści zdrowotnych, społecznych i rekreacyjnych dla gmin wiejskich i miejskich. Omówione zostały scenariusze ekorozwoju gmin i miast oraz możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

Wypracowane podczas warsztatów koncepcje działań posłużą do opracowania spójnej strategii zarządzania środowiskiem oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zielone inwestycje.
Szkolenie zorganizowane zostało przy wsparciu Związku Powiatów Polskich i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

kh