kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Szansa na rozwój-podsumowanie

Szansa na rozwój-podsumowanie

Dodano: 18.12.2017 08:00 Szansa na rozwój-podsumowanie
Szansa na rozwój to tytuł i zamierzenie projektu realizowanego w 2017 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla 70 osób z niepełnosprawnościami, doświadczających kryzysów psychicznych lub wychowanków pieczy zastępczej.

Zrealizowany program warsztatów wspierał uczestników w nabywaniu i przywracaniu kompetencji społecznych i osobistych, wiedzy, umiejętności, zaradności, samodzielności i aktywności.Jeden pracownik socjalny w PCPR świadczył pracę socjalną dla 63 klientów. W szczególności było to indywidualne i grupowe poradnictwo, udzielanie informacji, rozmowy wspierające, działania motywujące uczestników do podejmowania zmian w życiu, budowanie więzi, wyjaśnianie praw i obowiązków, pogłębianie i aktualizacja diagnozy potrzeb, planowanie różnorodnych, aktywnych form wsparcia, prowadzenie dokumentacji. Pracownik socjalny uczestniczył w pracach Zespołu Specjalistów badających potrzeby i potencjał uczestników projektu oraz opracowywał programy warsztatów i treningów grupowych z pogłębieniem wiedzy z psychologii ogólnej i rozwojowej pod kątem aktualnych, zidentyfikowanych potrzeb i potencjałów uczestników. Praca socjalna skupiała się na dążeniu do rozwiązania problemów klientów i na dokonaniu istotnej zmiany w środowisku osób uczestniczących w projekcie.

Nabywanie kompetencji osobistych przez osoby korzystające z pomocy PCPR jest procesem rozłożonym w czasie, składającym się z wielokrotnie powtarzających się cykli. Aby ten proces zachodził, musi zachodzić również eksperymentowanie z nowymi umiejętnościami w sytuacjach rzeczywistych. To oznacza, że pojedyncze warsztaty nie gwarantują w wystarczającym stopniu wykształcenia nowych kompetencji, jedynie inicjują ten proces, pozwalając uczestnikom zrozumieć znaczenie nabywanej kompetencji, doświadczyć jej i przećwiczyć ją w sztucznych, laboratoryjnych warunkach. Klienci nadal we współpracy z pracownikiem socjalnym omawiają trudności i podejmują dalsze próby zmian życiowych.

 

Stać w miejscu czy podążać własną drogą? PCPR w Bochni pomaga znaleźć odpowiedź i stwarza okazje do korzystania z profesjonalnego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu w dni robocze od godz. 8-ej do 15-ej w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia, tel. (14) 611-97-40, kom. 793-832-334, e-mail:

 

 

kh