kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Stypendia Starosty

Stypendia Starosty

Dodano: 08.09.2008 14:08 Stypendia Starosty

Po raz kolejny Starosta będzie nagradzał młodzież

Do 10 września dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat Bocheński mogą składać wnioski o przyznanie uczniom stypendium Starosty Bocheńskiego za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.
W tym roku po raz pierwszy zostaną także przyznane stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe.
W tym wypadku zgłoszeń powinny dokonywać uczelnie związki, czy też kluby sportowe, oraz stowarzyszenia kultury fizycznej. Stypendium sportowe może otrzymać każdy kto nie ukończył 25 roku życia, jest zameldowany na stałe na terenie powiatu Bocheńskiego, oraz spełnia kryteria zawarte w regulaminie.
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta po zasięgnięciu opinii powołanej specjalnie w tym celu Komisji Stypendialnej. Stypendium zostaje przyznane na okres roku szkolnego. Wysokość stypendium określa każdorazowo Zarząd Powiatu.
Obsługę administracyjną, analizę formalną oraz organizację posiedzeń Komisji Stypendialnej zapewnia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni.