kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Starosta na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Dodano: 07.10.2015 09:00 Starosta na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów
Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn był jednym z panelistów „Kongresu Skarbników Polskich Samorządów”, odbywającego się w ramach XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Tematem debaty było „Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT – skutki dla budżetów jst i ewentualne sposoby zrekompensowania utraconych wpływów. Finansowanie i standaryzacja zadań zleconych jst”.

Paneliści m.in. przedstawili szacunek skutków finansowych podniesienia kwoty wolnej od PIT dla dochodów powiatów oraz małego i dużego miasta. Zastanawiano się co czeka samorządy, jeśli dojdzie do podniesienia kwoty wolnej od podatku, czy PIT może być miernikiem jakości zarządzania, omówiono propozycję Ministra Finansów dotyczącą zmian sposobu finansowania zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań zleconych  w świetle raportów pokontrolnych NIK-u.

Debata była bardzo interesująca. Zastanawialiśmy się z jakich źródeł uzupełnić ubytki, jeśli podniesiona zostanie kwota wolna od podatku. A mówimy tutaj o znacznych sumach, globalnie jest to kwota 7,6 mld zł., powiaty zanotują 1,8 mld zł. straty, przykładowo miasto Bochnia zanotuje ponad 2,4 mln złotych a Gmina Bochnia ponad 2,5 mln. zł. straty. Rozmawialiśmy też o racjonalizacji wydatków postulowałem m.in. wprowadzenie pewnych standardów w tym zakresie – wyjaśnia starosta Ludwik Węgrzyn.

Oprócz Starosty Bocheńskiego w debacie udział wzięli Eugeniusz Gołembiewski Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, dr hab. Jolanta Szołno – Koguc Kirownik Katedry Finansów Publicznych, UMCS, Piotr Tomaszewski Skarbnik Miasta Bydgoszcz, Jacek Uczkiewicz Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli i Marcin Urban Skarbnik Miasta Wrocławia. Moderatorem był dr Arkadiusz BabczukZastępca Dyrektora Centrum Badawczo – Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

sk