kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta Bocheński rozmawiał o przyszłości powiatów

Starosta Bocheński rozmawiał o przyszłości powiatów

Dodano: 08.03.2017 10:00 Starosta Bocheński rozmawiał o przyszłości powiatów
Niepokojące zmiany i tryb legislacyjny, zapowiedzi ważnych reform, o których samorządowcy dowiadują się z doniesień medialnych oraz powszechna niewiedza o przyszłości powiatów skłoniły Zarząd Związku Powiatów Polskich, którego Prezesem jest Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.

 

W dyskusji uczestniczyło wielu gości w tym m.in. Anna Zalewska, minister edukacji narodowej; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jacek Protas wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; poseł Piotr Zgorzelski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej a wcześniej starosta płocki; poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej; poseł Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej a wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji;posłanka Halina Rozpondek, była prezydent Częstochowy; Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Społecznych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Wojciech Saługa, członek zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa śląskiego oraz Andrzej Pyziak, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.


Starosta, Prezes Związku Powiatów  tłumaczył, iż posiedzenia zostało zwołano w związku z nadzwyczajna sytuacja, tj. powszechna niewiedza na temat tego, co dalej stanie się z samorządem, nie tylko na szczeblu powiatowym. Komentował ponadto bieżące działania legislacyjne, które w praktyce zmierzają w kierunku likwidacji zespolenia administracji rządowej z administracją samorządową. Ludwik Węgrzyn wskazywał ponadto na konieczność zmian w systemie dochodów JST. Jak mówił, bez samodzielności finansowej, nie ma samorządności. Jeśli powiaty nie będą miały środków, nie będzie też możliwości wykonywania zadań.

O problemach z finansami samorządów mówił także poseł Andrzej Maciejewski, który podkreślał, że JST są od lat w tym zakresie zaniedbywane. W jego ocenie dla lepszego funkcjonowania samorządu terytorialnego niezbędna jest gruntowna zmiana prawa, dokonana ponad podziałami politycznymi.

Jedną z ważniejszych zmian, które czekają samorządy powiatowe jest tzw. sieć szpitali. O reformie zdrowia mówił minister Piotr Gryza. Na wstępie przypomniał o tym, jak wiele zmieniło się w dostępie do ochrony zdrowia, o tym, jak wyglądały i wyglądają szpitale a także o konieczności dokonania dalszych korekt. Taką jest właśnie tworzenie sieci szpitali. Jak tłumaczył, na zmianach w dostępie do świadczeń zdrowia, w sieci szpitali najbardziej skorzystają szpitale powiatowe. Minister zapewniał, że jest to system, do którego wchodzą wszystkie szpitale powiatowe.

Podczas posiedzenia zgromadzeni poruszyli także kwestię reformy oświaty. Powiaty obawiają się, że w jej wyniku poniosą finansowe konsekwencje kumulacji dwóch roczników, która po zmianach nastąpi w szkołach ponadpodstawowych. Anna Zalewska próbowała samorządowców uspokoić, tłumacząc, że planowane zmiany są dla powiatów korzystne, dodając, że z wyliczeń resortu edukacji wynika, że podwójny rocznik nie będzie problemem finansowym.

W swoim wystąpieniu minister zapowiedziała też, że nowy system informacji oświatowej ma ruszyć od 15 sierpnia br. Podkreślała konieczność rozwoju doradztwa zawodowego. Przypominała ponadto, że w urzędach marszałkowskich znajduje się 3 mld zł na szkolnictwo zawodowe.

 

kh