kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Starosta Bocheński ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -WIGOR”

Starosta Bocheński ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -WIGOR”

Dodano: 23.10.2015 14:30 Starosta Bocheński ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -WIGOR”
Dom będzie mieścił się przy Ul. Karolina , a głównym celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Bochni będzie zapewnienie wsparcia dla seniorów w szczególności nieaktywnych zawodowo, czy też samotnych zamieszkałych na terenie powiatu bocheńskiego. Działalność bieżąca Domu związana będzie m.in. z zapewnieniem i zagospodarowaniem przestrzeni m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu.

 

Seniorzy będą mieli zapewniony minimum jeden posiłek dziennie, udział m.in,w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, a także kulturalno - oświatowych i edukacyjnych.Zapraszamy Seniorów, którzy pragną zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzić wolny czas- mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+:

 

- mieszkasz na terenie powiatu bocheńskiego,

- pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

 

Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” - grudzień 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Dom przeznaczony będzie dla 29 osób, powyżej 60 roku życia.

 

Uczestnikom oferujemy:

 

- pomoc wykwalifikowanych pracowników,

- wyżywienie,

- terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,

- szeroko pojętą aktywizację, w tym z ogólną gimnastykę usprawniającą,

- realizacje potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym

i towarzyskim,

- możliwość korzystania z prasy oraz komputera i internetu,

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

 

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-WIGOR” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług. Zasady odpłatności za pobyt uczestników określi Uchwała Rady Powiatu w Bochni, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bochni.W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta bocheński na wniosek osoby zainteresowanej może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia opłat.

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z:Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ul. Windakiewicza 9/5 tel. 14/6119740 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Termin przyjmowania zgłoszeń : 10.listopad 2015 r.

kkh