kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w PUP

Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w PUP

Dodano: 15.01.2010 08:00 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w PUP
Już wkrótce w Powiatowym Urzędzie Pracy rozpocznie się cykl szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej czy przygotowywania biznes planu wszystko to w ramach projektu „Bądź aktywnym przedsiębiorcą”. Projekt przewiduje również możliwość skorzystania z dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 tys. złotych , dotacji pomostowej w wysokości do 800 zł przez 6 lub 12 miesięcy jak również doradztwa indywidualnego.

Wnioski aplikacyjne mogą składać osoby osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przez przystąpieniem do projektu w tym osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne zawodowo.
Celem projektu jest kreowanie aktywnych postaw ludzi przedsiębiorczych oraz kompleksowe wsparcie osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w 3 etapach:

I etap
– złożenie wniosków aplikacyjnych w III fazach naboru – styczeń, kwiecień, czerwiec 2010r,
II etap – przystąpienie do pisemnego testu „Kwestionariusza uzdolnień przedsiębiorczych”
III etap – dwie rozmowy kwalifikacyjne z  doradcą zawodowym oraz ekspertem w zakresie przedsiębiorczości.


W związku z I fazą naboru - Wnioski Aplikacyjne do projektu przyjmowane są osobiście w jednym z 19 Biur Obsługi Beneficjenta (tj w siedzibach Partnerów oraz 6 – ciu biurach Lidera Projektu w Małopolsce) m.in. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ul Wojska Polskiego 3, pok. 10  w dniach od   20 – 29 stycznia 2010 roku do godziny 12.00 lub drogą pocztową – wnioski wysyłane na adres biura Lidera Projektu. Lista Biur Obsługi Beneficjenta znajduje się w załączniku nr 1 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Uwaga!!! Za datę złożenia Wniosku Aplikacyjnego przesłanego drogą pocztową uznaje się datę wpływu a nie datę stempla pocztowego

Projekt „Bądź Aktywnym Przedsiębiorcą” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Księgowych oddział okręgowy w Krakowie realizuje  projekt promujący samozatrudnienie w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Program Operacyjny Kapitał Ludzki .

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
www.aktywnyprzedsiebiorca.pl