kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 20.11.2014 13:00 Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Powiat Bocheński przystępuje do opracowania lokalnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na nowy okres programowania i zaprasza do udziału w jego tworzeniu.

Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Bocheńskiego, dlatego niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów, osób i organizacji w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu Bocheńskiego oferując własne zasoby organizacyjne i kadrowe chce, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego wypracować spójny, trafny i użyteczny dokument, który może wielu organizacjom posłużyć również w procesie aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizację własnych projektów społecznych i biznesowych w ramach programów regionalnych, krajowych czy europejskich.

Zarząd Powiatu Bocheńskiego powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zadanie organizowania prac nad Programem. Przewiduje się, że przedmiotem konsultacji społecznych będzie zwłaszcza ustalenie hierarchii ważności problemów, wybór problemów do rozwiązania i sformułowanie celów głównych Programu. W sprawie wszelkich pytań, uwag, wniosków lub sugestii dotyczących szczegółów pracy nad Programem można zwracać się do p. Doroty Stachowicz, bezpośrednio w biurze PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 lub telefonicznie pod numerem (14) 611-97-44.

Zarząd Powiatu Bocheńskiego zwraca się z prośbą o włączenie się w prace zespołu opracowującego Program poprzez czasowe oddelegowanie ekspertów zwłaszcza do udziału w grupach fokusowych lub pisemne udostępnianie informacji służących dokonaniu właściwej diagnozy problemów społecznych, oszacowaniu możliwości poprawy lub zmiany sytuacji i wyboru właściwych celów dla szerokiego współdziałania w ramach Programu.

 

sk