kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko

Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko

Dodano: 02.01.2014 10:00 Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko
W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.

Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego(wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Konsultacje społeczne w ramach w/w procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu podzielono na dwa etapy. Pierwszym etapem, obecnie realizowanym , będzie zapewnienie możliwości wyrażania opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)oraz możliwości zgłoszenia wszelkich uwag i wniosków w tym wskazania obszarów, które powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W drugim etapie  (planowanym w pierwszym półroczu 2014 roku), zapewniona zostaje możliwość udziału społeczeństwa w prognozie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych ośrodkach miejskich w kraju.