kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Ponad 2,6 mln zł. dla powiatu w ramach RPO

Ponad 2,6 mln zł. dla powiatu w ramach RPO

Dodano: 07.02.2020 14:00 Ponad 2,6 mln zł. dla powiatu w ramach RPO
W środę Adam Korta starosta bocheński odebrał listy intencyjne na łączną kwotę ponad 2 mln. 600 tys. potwierdzające realizację przez Powiat Bocheński dwóch projektów dotyczących kontynuacji działalności Dziennego Domu Senior Wigor oraz rozszerzenia działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni. W uroczystości wzięli udział: Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Jesteśmy jedynym powiatem w Małopolsce,który dostanie środki na realizację dwóch projektów. Łącznie otrzymamy ponad dwa i pół miliona złotych, co bardzo cieszy, gdyż działalność ośrodka interwencji kryzysowej skierowana jest do rodzin, osób, które  znajdują się w trudnej życiowej sytuacji i ta pomoc jest im bardzo potrzebna, a w seniorze wigorze mamy wiele wspaniałych starszych osób, którym dzięki tym środkom możemy oferować różne aktywności odpowiadające ich potr zebom- mówi Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach projektu Rozszerzenie działalności OIK w Bochni  nastąpi zwiększenie liczby osób objętych wsparciem. W OIK będzie realizowana grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu znacząco zwiększy się także oferta profilaktyczna ,mająca zapobiegać występowaniu sytuacji kryzysowych oraz wykluczeniu społecznemu. Planuje się organizację cyklicznych spotkań, adresowanych do różnych grup społecznych i zawodowych, a zwłaszcza -rodziców uczniów szkół z powiatu bocheńskiego, pracowników oświaty, służby zdrowia i policji, oraz  uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Celem projektu Senior Wigor - kontynuacja działalności jest zwiększenie dostępności profesjonalnych usług społecznych dla osób starszych i ich opiekunów na terenie powiatu bocheńskiego. Wsparcie oferowane Seniorom obejmować będzie usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz aktywizująco –usprawniające. Seniorzy będą mogli korzystać z profesjonalnych zajęć terapeutycznych, w tym – terapii zajęciowej i muzykoterapii, a co ważne – także z fizjoterapii.

Dofinansowanie uzyskane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

kh