kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Policyjna akcja zima 2014/2015

Policyjna akcja zima 2014/2015

Dodano: 05.12.2014 09:00
W związku z okresem zimowym, na przełomie roku 2014/2015 na terenie powiatu bocheńskiego od 01.11.2014 (w ramach działań ogólno wojewódzkich) prowadzone są wzmożone działania pod kryptonimem „Zima 2014/2015”. Akcja prowadzona będzie do dnia 31.03.2015 roku.

 

 

Głównym celem działań jest przeciwdziałanie zjawiskom bezdomności, zapobieganie przypadkom zamarznięć i odmrożeń kończyn szczególnie osób bezdomnych, samotnych i chorych.

 

W trakcie tych działań policja będzie podejmowała szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków zjawiska bezdomności, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji mogących powodować ewentualny zgon osoby bezdomnej w wyniku wychłodzenia organizmu.

 

Nie tylko bezdomni narażeni są na wychłodzenie organizmu. Do grona tych osób zaliczyć trzeba również osoby samotnie zamieszkujące i bezradne. Dlatego funkcjonariusze policji będą podejmować działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym, w celu wyeliminowania tego typu zdarzeń.

 

Nie wszyscy bezdomni godzą się z koniecznością podporządkowania się w noclegowniach i przytułkach obowiązującemu tam regulaminowi. Często wolą oni przebywać na terenie dworca PKP, w piwnicach, klatkach schodowych bloków mieszkalnych, altanach,  pustostanach, ciągach ciepłowniczych. W celu zapewnienie ładu i porządku publicznego policja będzie likwidowała miejsca gromadzenia się osób bezdomnych szczególnie tych, którzy spożywają alkohol i powodują inne zagrożenia dla siebie i innych osób.

 

Działania policji ukierunkowane będą również na zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy zauważyć, że w przypadku intensywnych opadów śniegu może dochodzić do utrudnień komunikacyjnych oraz zwiększonej ilości zdarzeń drogowych.

 

W przypadku opadów śniegu policja będzie na bieżąco monitorowała drogi pod kątem przejezdności, a w razie konieczności informować odpowiednie służby drogowe o ujawnionych utrudnieniach i kierować je do pomocy w likwidacji utrudnień.

 

Komenda Powiatowa Policji w Bochni zwraca się z apelem o to, by nie ignorować przypadków napotkania osób znajdujących się w sytuacji zagrażających ich życiu. Nie bójmy się reagować bez względu na to, czy napotkana osoba to bezdomny, czy osoba znajdująca się w stanie upojenia alkoholowego. Zwracajmy uwagę na osoby starsze i samotne, które z trudnością radzą sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dla których nawet zwykłe wyjście na zakupy może zagrażać ich zdrowiu i życiu. Zwracajmy uwagę na warunki w jakich żyją na co dzień osoby samotne, czy w pomieszczeniach mają zapewnioną odpowiednia temperaturę i czy mają niezbędne środki do przeżycia.

Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 (lub policyjny 997 albo Straży Miejskiej 986).

kkh