kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Pilotażowy program „Aktywny samorząd”wspiera osoby niepełnosprawne w powiecie bocheńskim

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”wspiera osoby niepełnosprawne w powiecie bocheńskim

Dodano: 05.07.2012 12:00 Pilotażowy program „Aktywny samorząd”wspiera osoby niepełnosprawne w powiecie bocheńskim
Powiat Bocheński przyjął zaproszenie PFRON do udziału w realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” kierowanego do osób niepełnosprawnych i podpisał stosowne porozumienie. W treści porozumienia PFRON uznał szczególną rolę powiatów w świadczeniu usług i wspieraniu osób niepełnosprawnych m.in. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Realizacja programu i współpraca między Powiatem, a  PFRON  umożliwa podjęcie  jeszcze szerszych działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej  oraz działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu.

N asz powiat zawsze aktywnie angażował się w działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych i nie wyobrażam sobie sytuacji, aby tym razem było inaczej. Mam nadzieję , że udział w tym projekcie ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do potrzebnego sprzętu, a tym samym pomoże w codziennym funkcjonowaniu w naszej społeczności - mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.

Już dziś informujemy, że przewiduje się udzielanie dofinansowania do kosztów:

· zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A),

· zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),

· zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),

· zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),

· szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4),

· zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),

· zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów  do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D),  z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,

· uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności:

· kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,

· oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:

· kosztów związanych z:

· zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,

· dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu.

Szczegółowe zasady i procedury udzielania pomocy zostaną podane w najbliższym czasie.

kkh