kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » PCPR - pomoc potrzebującym

PCPR - pomoc potrzebującym

Dodano: 02.09.2011 08:00 PCPR - pomoc potrzebującym
Przypominamy, że osoby niepełnosprawne i ich bliscy mogą korzystać z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, które jest jednostką organizacyjną Powiatu Bocheńskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy PCPR podejmuje działania w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Bocheńskiego.

Aktualnie osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dofinansowania ze środków PFRON:
1. do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wydawane na podstawie zlecenia lekarskiego (np. wózki inwalidzki, balkoniki, obuwie ortopedyczne, pasy podtrzymujące kręgosłup, pionizatory, protezy, szkła powiększające, aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, worki kolostomijne, itp.)
2. do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych
3. do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych ruchowo (np. budowa podjazdu dla wózka inwalidzkiego, dostosowanie łazienki do potrzeb w zakresie poruszania się osób na wózkach lub o kulach / balkonikach, poszerzenie drzwi, likwidacja progów, zakup i montaż poręczy i uchwytów itp.)
4. do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób z niepełnosprawnością słuchu, mowy lub wzroku (np.: specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, odtwarzacze „książki mówionej”, dyktafony, biała laska, powiększalniki, lupy, syntezatory mowy, przybory i materiały brajlowskie itp.)
5. do likwidacji barier technicznych, czyli wszelkich przeszkód uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie w rodzinie osobom z powodu różnorodnych rodzajów niepełnosprawności w zwykłych, codziennych czynnościach (np.: łóżka specjalistyczne, wózki/nasadki/krzesła toaletowe, podnośniki wannowe, schodołazy, rampy podjazdowe, aparatura brajlowska itp.)

Dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, w wieku aktywności zawodowej, po spełnieniu kryteriów naboru do projektu pt. „Wzmacnianie integracji społecznej (…)” istnieje możliwość udzielenia pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:
1. poprawy stanu zdrowia (skierowanie na zabiegi usprawniające psychoruchowo),
2. umożliwienia większego udziału w życiu społecznym (klub samopomocy, imprezy integracyjne także z udziałem osób bliskich osobie niepełnosprawnej, praca socjalna, trening kompetencji społecznych itd.)
3. podniesienia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, zdobywania nowych umiejętności w trakcie kursów, korzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Otoczenie osób niepełnosprawnych (rodzina, sąsiedzi, pracodawcy itp.) może korzystać z porad w zakresie organizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych w tym pracodawcy i przedsiębiorcy mogą korzystać bezpłatnie z doradztwa w zakresie warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych i dofinansowania ze środków PFRON do tworzenia i utrzymania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście z pracownikami PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 w godzinach od 8-ej do 15-ej lub telefonicznie pod numerem (14) 611-97-00 , poprzez pocztę elektroniczną e-mail: oidon@niepelnosprawni.bochnia.pl