kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Nabór do II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej” w Małopolsce

Nabór do II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej” w Małopolsce

Dodano: 03.02.2011 11:00
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej”, która będzie realizowana od marca do lipca 2011 roku. Program szkoleniowy adresowany jest do przedstawicieli małopolskiego sektora pozarządowego, którzy chcą ekonomizować działania swoich organizacji oraz zapewnić im stabilność finansową poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Szkoła Ekonomii Społecznej to szansa na:

- zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości w organizacji

- wypracowanie pomysłów i strategii działania służących uruchamianiu różnych form działalności ekonomicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji

- przygotowanie biznesplanu dla organizacji

- wymianę doświadczeń.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub powołać przedsiębiorstwo społeczne innego typu (np. spółdzielnię socjalną, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, spółdzielnię pracy). Do udziału w programie zapraszamy szczególnie osoby zarządzające organizacją m.in. prezesów, dyrektorów, członków zarządu, kierowników działów, biur. Zachęcamy do zgłaszania 2 osób z jednej organizacji.

W programie mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje pozarządowe z Małopolski, które w momencie zgłoszenia nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Szkoła Ekonomii Społecznej to zintegrowany program szkoleniowy dostosowany do potrzeb organizacji pozarządowych:

5 sesji szkoleniowych (każda po 16 godzin) prowadzonych przez doświadczonych trenerów dobrze znających specyfikę trzeciego sektora

4-godzinne konsultacje dla każdej organizacji nt. generowania pomysłów na działalność ekonomiczną w oparciu o zasoby organizacji

3-dniowa wizyta studyjna

pomoc doświadczonego eksperta w przygotowaniu biznesplanu

konsultacje specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji dotyczące: aspektów prawnych, księgowych, prowadzenia biura organizacji, marketingu, zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Organizatorzy zwracają koszty podróży na zajęcia oraz zapewniają nocleg uczestnikom dojeżdżającym spoza Krakowa, a także pokrywają koszty przejazdu i organizacji wizyty studyjnej, materiałów szkoleniowych i poczęstunku.

REKRUTACJA obejmuje 2 etapy:

ETAP I - Przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem lub mailem do 8 lutego 2011 roku, na adres:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych,

ul. Pomorska 8/4,

30-039 Kraków,

tel/fax (12) 412 15 24, (12) 418 00 77,

e-mail rekrutacjaSzES@bis-krakow.pl

Opieka merytoryczna: Anna Pasieka

ETAP II - ROZMOWY KWALIFIKACYJNE z wybranymi osobami w terminach 14 -22 lutego 2011.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji uczestników projektu są dostępne w regulaminie „Szkoły Ekonomii Społecznej”.

Projekt „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!