kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce- inauguracja projektu

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce- inauguracja projektu

Dodano: 29.10.2010 12:00 Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce- inauguracja projektu
W dniu wczorajszym z Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyła się inauguracja projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, otwarto także multimedialną pracownię językową. W uroczystości  wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, starosta bocheński Jacek Pająk oraz przedstawiciele kuratorium oświaty.

Głównym celem projektu  jest pomoc absolwentom placówek ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Bocheńskiego odnieść sukces na rynku pracy. Wartym podkreślenia jest także fakt wzmocnienie kształcenia zawodowego, poprzez skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy i poprawa wizerunku sfery edukacji. Dzięki jego realizacji uczniowie z terenu powiatu bocheńskiego będą mogli skorzystać z ok. 40 różnych kursów.
Młodzież będzie także uczestniczyć w szkoleniach praktycznej nauki zawodu oraz w zajęciach wzmacniających ich kompetencję.
Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt techniczny i dydaktyczny. W oparciu o wcześniejsze analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy wybrano szczegółowe formy wsparcia. W powiecie bocheńskim wspierane zostaną branże : turystyczno-gastronomiczna, mechaniczno- machatroniczna, informatyczno-elektroniczna, rolno-przetwórcza oraz budowlana i usługowa. Warto zaznaczyć, że realizacji projektu skorzystają nie tylko szkoły powiatu bocheńskiego, które będą kształcić dobrych fachowców ale także pracodawcy, którym rynek pracy oferował będzie wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Małopolski projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce jest największym i jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju.. Projekt realizowany będzie przez 4 lata, od 2010 do 2014 r. Wsparciem objęte są technika, zasadnicze szkoły zawodowe i technika uzupełniające.Koszt realizacji projektu to kwota 3 436 847,76 zł, w tym 2 998 649,67 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa oraz wkład własny w wysokości 438 198,09 zł.