kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 15.11.2010 15:00
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XLVII/404/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17. września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Bochni przedkłada do konsultacji projekt “Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienionei, w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mogą wyrażać swoje opinie co do ww. projektu, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, poprzez:
- przesłanie ich na e-mail:
- przesłanie ich na piśmie na adres: Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia z dopiskiem „Konsultacje”.

Termin wyrażenia opinii: od 15 do 23 listopada 2010 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 303, tel. 0-14 615-37-65, 
w godzinach: pn: 8:00- 16:00, wt-pt: 7.30 - 15.30.