kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konsultacje z NGO

Konsultacje z NGO

Dodano: 28.10.2010 13:00
Uprzejmie informujemy, że tematem najbliższych obrad zarządu powiatu będą konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje projektów", znajdzie się także na tablicach ogłoszeń starostwa. Zarząd Powiatu określi także termin wyrażenia opinii.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie będą mogły przesłać opinię o programie  formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym uruchomionym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz w formie opinii wyrażonych na piśmie, złożonych w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Uchwałą Nr XLVII/404/2010 z dnia 17. września 2010 roku Rada Powiatu w Bochni określiła szczegółowy sposób konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.