kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Konsultacje w sprawie zmiany granic powiatu

Konsultacje w sprawie zmiany granic powiatu

Dodano: 30.07.2009 12:20

Od 1 do 10 sierpnia br. na terenie Gminy Bochnia przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Bocheńskiego. Konsultacje będą dotyczyły wyłączenia z granic Powiatu Bocheńskiego części obszaru Gminy Bochnia obejmującej część obszaru wsi Cerekiew wraz z częścią drogi powiatowej „Cerekiew-Strzelce Małe” o Nr 1425 K na odcinku od granicy Gminy Szczurowa i Powiatu Brzeskiego do skrzyżowania Cerekiew -Okulice - Uście Solne – Wrzępia i włączeniu tego obszaru do obszaru Gminy Szczurowa położonej w Powiecie Brzeskim.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5. czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8. marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) powyższa zmiana granic wymaga wydania przez Radę Powiatu w Bochni opinii w tej sprawie poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatu.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Bochnia będą przeprowadzone w formie zapytania ankietowego.

Ankiety konsultacyjne wraz z projektem powyższej zmiany granic Powiatu Bocheńskiego zostaną udostępnione mieszkańcom Gminy Bochnia:

  • w Starostwie Powiatowym w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 – Punkt Obsługi Mieszkańca – pokój Nr 1

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni

  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni

  • w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia

  • u Sołtysów Sołectw Gminy Bochnia.

Wypełnione ankiety konsultacyjne, mieszkańcy mogą składać w miejscach ich udostępnienia, przesłać listownie na adres Starostwa Powiatowego w Bochni (ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia), bądź na adres e-mail:

Ankiety oraz projekt zmian tutaj