kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Jubileusz ekonomika

Jubileusz ekonomika

Dodano: 23.03.2018 14:36 Jubileusz ekonomika
Jak co roku w miesiącu marcu w Zespole Szkół nr 3 w Bochni obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły, ks. prof. Józefa Tischnera. w tym roku było to tym bardziej wyjątkowe święto, gdyż połączone z jubileuszem 80- lecie powstania placówki. Byli wspaniali goście, tort, prezenty, nie zabrakło też dobrych emocji i ciepłych wspomnień.

 

Z tej okazji Ludwik Węgrzyn starosta bocheński złożył  najlepsze życzenia i wyrazy uznania dla Dyrekcji i Kadry za codzienne kształtowanie wielu młodych ludzi tworzenie tak wyjątkowej szkoły, pełnej wspaniałej młodzieży, przekazał też czek na zakup potrzebnego wyposażenia.

Historia szkoły sięga 1938, kiedy to powstala jednooddziałowa Szkoła Przysposobienia Kupieckiego pod kierownictwem Władysława Wójtowicza , zlokalizowana przy ul. Bernardyńskiej /obecna Szkoła Podstawowa nr.3 / – kształcono w zakresie handlu mając na celu dostarczenie wykwalifikowanych kadr do sklepów .Do obecnego budydynku szkoła została przeniesiona dokładnie 72 lata w 1945 roku., przez ten czas zmieniają się profile, kierunki, zarządzający. W 1980 roku przeprowadzony zostaje kapiitalny remont szkoły, następnie w 2002 wybudowana zostaje sala gimnastyczna i dodatkowe pomieszczenia lekcyjne.

Historia Ekonomika w skrócie:

1) 1938 – jednooddziałowa Szkoła Przysposobienia Kupieckiego pod kierownictwem Władysława Wójtowicza , zlokalizowana przy ul. Bernardyńskiej /obecna Szkoła Podstawowa nr.3 / – kształcono w zakresie handlu mając na celu dostarczenie wykwalifikowanych kadr do sklepów .

2)1940 – dwuoddziałowa jednoroczna Publiczna Szkoła Handlowa II stopnia oraz trzyoddziałowa dwuletnia Publiczna Szkoła Handlowa I stopnia / zlokalizowane j.w. / – dyrektorzy : Stanisław Marchut, później Mieczysław Hawtek – przedmioty ogólnokształcące i zawodowe .

3)1945 - Powiatowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe mieszczące się początkowo w budynku mieszkalnym przy ul. Solnej, a w 1947r. przeniesione do obecnego, mocno wtedy zdewastowanego budynku przy ul. Krakowskiej – dyrektor Zofia Heinowa – nauka dwuzmianowa, płatna odbywająca się systemem pamięciowym w związku z brakiem podręczników i pomocy naukowych.

4)1947/48  dyrektor Edward Kiermicki – powstaje pierwsza klasa Liceum Administracyjnego I stopnia, której ukończenie daje pełne wykształcenie średnie, w roku 1949 szkoła zostaje upaństwowiona, finansowana przez Dyrekcję Okręgową Szkolenia Zawodowego w Krakowie.

5)1950 – zmiana nazwy szkoły na Technikum Administracyjno – Gospodarcze i Liceum Administracyjno – Gospodarcze II stopnia – nowy  dyrektor Edward Bednarski .

6)1951 – szkołę przejmuje Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i prowadzi ją pod szyldem Technikum Handlowe z wyodrębnionymi trzema specjalnościami .

7)1953 – ponowna zmiana nazwy szkoły – Technikum Statystyczne – kierownictwo obejmuje Główny Urząd Statystyczny .

8)1958/59  – szkoła na powrót pod opieką Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego, powstaje Technikum Ekonomiczne oraz  Zasadnicza Szkoła Handlowa – nauka dwuzmianowa, okres szybkiego rozwoju szkoły oraz samego budynku, powstają klasopracownie i pracownie, hala maszyn, rośnie ilość pomocy naukowych .

9)1963 – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Tadeusz Stefanów, powstaje czteroletnie Liceum Ekonomiczne oraz Liceum dla Pracujących /1969/ a w rok później Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca  -  w tym okresie powstaje  biblioteka szkolna , gabinet lekarski , świetlica  , pracownia chemiczna , fizyczna , klasopracownia  organizacji  handlu , języka polskiego oraz towaroznawstwa  .

10)1980  -  dyrektorem szkoły zostaje mgr Helena  Kurtyka ,  która w latach 1983-1987 przeprowadza kapitalny remont  budynku – młodzież uczy się w : Liceum  Ekonomicznym / profile : towaroznawstwo surowców rolnych , później : finanse i rachunkowość  / Liceum Zawodowym  / profil: rolnik , później : pracownik administracyjno – biurowy/Zasadniczej Szkole Zawodowej/ specjalności : sprzedawca, kelner, kucharz, piekarz, ciastkarz, aparatowy przetwórca mięsa, przetwórca owoców i warzyw/

11)1990- dyrektor mgr Aleksandra Korbut – nowe profile kształcenia. Liceum Ekonomiczne: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Liceum Zawodowe: sprzedawca – magazynier , gastronom 1992 nowy oddział Liceum Handlowe 1996 Technikum Zawodowe / profil: technologia i organizacja żywienia /. W latach 90-tych powstają pracownie gastronomiczne i komputerowe, placówka pracuje w oparciu o opracowany Statut szkoły.

12)2002 – dyrektorem szkoły ponownie zostaje mgr Helena  Kurtyka, budowa sali gimnastycznej oraz nowych pomieszczeń biurowych.

13) 1.09.2003 r – otwarte zostało nowo wybudowane skrzydło szkoły, w którym mieszczą się biblioteka, pracownia gastronomiczna, pokój nauczycielski, sekretariat i dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Nadano Szkole imię ks. prof. Józefa Tischnera i nastąpiło przyjęcie do Rodziny Szkół Tischnerowskich. 1 września odbyła się także Uroczystość nadania Zespołowi Szkół Nr 3 w Bochni imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera i przyjęcie do Rodziny Szkół Tischnerowskich. W uroczystej akademii wzięli udział bracia Księdza Profesora Pan Marian i Kazimierz Tischnerowie z rodzinami oraz przyjaciółmi – góralami z Łopusznej, a także przedstawiciele Szkół Tischnerowskich z Radziszowa i Tarnowa. Rada Rodziców  przy Szkole funduje Nowy Sztandar z wizerunkiem Patrona. To drugi sztandar szkoły w jej historii. Pierwszy z nich ufundowano w roku 1948. Jest on świadectwem minionej przeszłości. Przechowywany w murach naszej szkoły przez 70 lat, należy do najstarszych i najcenniejszych pamiątek po ludziach tamtych czasów.

14) 2006 –  dyrektorem szkoły zostaje Alicja Dąbrowska

15) X.2007 – VII Rajd Tischnerowskiego. Uczestniczyła w nim młodzież z 16 szkół noszących imię ks. Tischnera z całej Polski. Do Bochni przyjechało około 200 młodych ludzi, dla których zaplanowaliśmy pieszą wędrówkę szlakiem przez górę Kamionną do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Są to miejsca, w których Bochnianie często szukają odpoczynku, relaksu i ciszy w obcowaniu z przyrodą. Uczestnicy rajdu mieli również okazję zwiedzić bocheńską „perełkę” – Kopalnię Soli.

16) 2009 – szkoła obchodzi jubileusz 70 – lecia kształcenia młodzieży. Organizowana jest uroczystość jubileuszowa i spotkania absolwentów szkoły.

17) 2009 – 2013 – Szkoła dostaje w ramach programu Leonardo da Vinci dofinasowanie do organizacji trzech projektów których zasadniczym cele jest organizacja zagranicznych staży zawodowych dla 144 uczniów. Łączna kwota grantów – 323 000 Euro.

18) 2015 – dyrektorem szkoły zostaje Piotr Czekaj.

19) 2015  - w szkole powstaje nowoczesna pracownia gastronomiczna i pracownia planowania żywienia z nowoczesnych sprzętem komputerowym i specjalistycznych oprogramowaniem, w ramach projektu  „Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni”.

20) 2016 – szkoła dostaje kolejny grant – 141 000 Euro –  na organizacje zagranicznych staży zawodowych w Grecji,  w ramach programu PO WER dla 60 uczniów szkoły

21) 2017  – w ramach programu ERASMUS, + Zespół Szkół nr 3 w Bochni otrzymuje dofinansowanie do organizacji staży zawodowych w Grecji, dla 89 uczniów. Kwota grantu – 150 000 Euro.

22) 2017 – modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie sale dydaktyczne otrzymują dostęp do szerokopasmowego internetu . Wdrożono dziennik elektroniczny i udostępnianie nowego księgozbioru biblioteki za pomocą programu komputerowego MOL Net+

23) 21.03.2018 – szkoła obchodzi jubileusz 80 – lecia w kształceniu młodzieży.

kh