kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » IX SESJA RADY POWIATU W BOCHN

IX SESJA RADY POWIATU W BOCHN

Dodano: 24.09.2015 07:00 IX SESJA RADY POWIATU W BOCHN
Jutro tj. 24. września 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się: IX SESJA RADY POWIATU W BOCHNI. Porządrek obrad znajduje się poniżej:


PORZĄDEK OBRAD IX SESJI RADY POWIATU W BOCHNI W DNIU 24. WRZEŚNIA 2015 ROKU
1.      Otwarcie IX sesji Rady.
2.      Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2015 rok.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.
7.      Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu bocheńskiego w I półroczu 2015 roku.
8.      Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o realizacji w 2014 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy".
9.      Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2015 r.
10.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania ,,Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 - Bochnia z drogą krajową nr 94".
13.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających  do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w roku 2015.
17.     Interpelacje i zapytania radnych.
18.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.     Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
20.     Zamknięcie obrad IX sesji Rady.

 

kkh