kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

Dodano: 23.02.2012 09:00 Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu działając na podstawie art. 39 ust. 6 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania są zadania:

„Budowa chodników w ciągu drogi  powiatowej nr 2096 K Niedary – Gawłówek, w km 8+910 – 9+362 i 9+900 – 10+234 (strona lewa) i 9+222 – 9+900 (strona prawa) w miejscowościach Mikluszowice i Gawłówek”.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w km 3+914 – 4+685 w miejscowościach Kierlikówka i Ujazd”.

„Budowa mostu o JNI 30004951 w km 0+715 wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2076K Lipnica Murowana – Połom Duży w miejscowości Lipnica Górna”.

„Budowa mostu o JNI 30004969 w km 1+593 wraz  z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2092K Bogucice - Gawłów w miejscowości Bogucice”.

„Budowa mostu o JNI 30004959 w km 5+298 wraz  z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa – Leszczyna w miejscowości Królówka”.

„Przebudowa mostu o JNI 30004927 w km 12+193 wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości Nieszkowice Wielkie”.[/]

Przebudowa mostu o JNI 30004927 w km 12+193 wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości Nieszkowice Wielkie”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2086K Bochnia, ulica Strzelecka – Zawada” w km 0+720 – 1+800 w m. Bochnia”.

W ramach wyżej wymienionych inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7 f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu

ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15 a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6 b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni strona internetowa www.pzd.bochnia.pl w zakładce „kanały technologiczne” i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

sw