kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie”

Dodano: 22.01.2015 09:00 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec wyzwań współczesności.  Człowiek – wartości – wychowanie”
Czy człowiek we współczesnym świecie może żyć w pustce aksjologicznej? Czy może funkcjonować w kulturze pozbawionej miłości, prawdy, dobra i piękna? Jak wychowywać ku wartościom? Jak pomóc człowiekowi łączyć wolność, autonomiczność z godnością i odpowiedzialnością? To tylko niektóre z problemów, na które szukali odpowiedzi uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zamień szare na złote”.

Pomysłodawcami oraz organizatorami konferencji byli:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego  w Bochni oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza  Brodzińskiego w Bochni, którzy w ubiegłym roku zainicjowali konferencyjny cykl „Zamień szare na złote” -  Pedagogika wobec wyzwań współczesności.

Podstawowym celem konferencji była analiza stanu i kondycji  współczesnej aksjologii i etyki wychowawczej oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dla praktyki pedagogicznej. Podobnie  jak w ubiegłorocznej edycji - konferencja była otwarta i darmowa dla wszystkich  słuchaczy.

Zainteresowanie tegoroczną konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Czynny udział w konferencji zgłosiło blisko 60 naukowców z Polski  i zagranicy  reprezentujących renomowane ośrodki naukowo - badawcze i różne dyscypliny nauki. Stąd też konferencja przyjęła charakter dyskursu interdyscyplinarnego.

Obrady rozpoczęło uroczyste powitanie gości przez Dyrektora PSP nr 2 w Bochni Zbigniewa Solaka oraz Dyrektora SOSW w Bochni Teresę Jaszczyńską. Okolicznościowe przemówienie wygłosili Patroni honorowi konferencji Józef Mroczek Wicestarosta Bocheński i Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochni. Patronat naukowy nad konferencja objęli Doc. PaedDr. Alica Petrasova, PhD. – reprezentująca Preszowski Uniwersytet w Preszowie oraz Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.  – Profesor Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku.

Powitalną sesję otworzył  Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., który zaproszony przez Organizatorów w charakterze keynote speaker,  wygłosił wykład pt. „Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie”.   Swoje rozważania zaproszony prelegent, osadził  na fundamentach antropologii chrześcijańskiej, wyjaśniając na czym polega jej dobro dla współczesnego człowieka, jakie wartości z niej wynikają, czym jest godność człowieka,   by wreszcie wskazać potrzebę transformacji tychże  wartości do modelów wychowania, uwzględniając równocześnie różne konteksty społeczne.

Dalsze obrady przebiegały w ośmiu tematycznych sesjach panelowych, w których  prelegenci prezentowali najnowsze doniesienia z badań, wymieniali poglądy, opini i doświadczenia  artykułując wielokrotnie   potrzebę  wychowania człowieka w kanonie podstawowych wartości humanistycznych. Opiekę naukową,  której wyrazem była dbałość o jakość naukową oraz merytoryczną wystąpień prelegentów  sprawował Komitet naukowy, w składzie: prof. zw. dr hab.  Iwona Nowakowska-Kempna- Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,  prof. nadzw. dr hab. Mirosław  Babiarz - Uniwersytet J.  Kochanowskiego w Kielcach , dr hab. Katarzyna Plutecka - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w  Krakowie,dr Anna Czyż - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w  Krakowie, dr Elżbieta Męcina-Bednarek - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, dr Ewelina Sobocha – SOSW nr 3 w Krakowie, dr Wiesław Czuba- Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach,  dr Andrzej Mirski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom przedsięwzięcia oraz wszystkim tym,  którzy przyczynili się do jej organizacji i sprawnego przeprowadzenia. Zamysłem organizatorów jest pozostawienie trwałego  śladu naukowych obrad pod postacią wieloautorskiego, recenzowanego  tomu  naukowego.

 

sk/sosw