kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Gospodarowanie wodami-konsultacje społeczne

Gospodarowanie wodami-konsultacje społeczne

Dodano: 04.11.2011 09:00 Gospodarowanie wodami-konsultacje społeczne
Z dniem 30 czerwca 2009 roku dobiegły końca konsultacje społeczne I cyklu sporządzania planów gospodarowania wodami. Po raz pierwszy w Polsce, na tak dużą skalę społeczeństwo zostało zaproszone do dyskusji na temat planów i działań, które wpłyną na stan naszych rzek, jezior, a tym samym na możliwości rozwoju dla nas i przyszłych pokoleń. U progu II cyklu planistycznego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do równie aktywnego udziału.

Okres konsultacji społecznych to czas, kiedy każdy może wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych rozwiązań, a tym samym mieć wpływ na kształtowanie decyzji w zakresie gospodarki wodnej.Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji jest nieodzowny przede wszystkim ze względu na korzyści, jakie niesie ze sobą zaangażowanie poszczególnych środowisk zainteresowanych użytkowaniem wód.

Mieszkańcy różnych regionów Polski borykają się z rozmaitymi problemami związanymi z jakościąi ilością wody.Uzyskane od Państwa informacje o istotnych problemach gospodarki wodnej, ze wskazaniem miejsca ich występowania oraz oceną stopnia ich istotności, wpłyną na podejmowane decyzje i realizacje głównego celu jakim jest dobry stan wód wynikający z Ramowej Dyrektywy Wodnej.Trafna identyfikacja tych problemów pozwoli na zastosowanie odpowiednich programów działań naprawczych.

Obowiązujące obecnie plany gospodarowania wodami zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów i zyskały status oficjalnie obowiązujących aktów prawnych.Zgodnie z wymogami UE, Polska rozpoczęła już prace nad aktualizacją w/w dokumentów.Proces ich tworzenia, poprzedzony jest opracowaniem nowego harmonogramu i programu prac.
Przez 6 miesięcy, od 1 września 2011 do 29 lutego 2012 , można składać uwagi do konsultowanych dokumentów. Wnioski należy przesyłać:
-listownie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul.Marszałka J.Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków ; lub
- poczta elektroniczną na adres: komsultacje@krakow.rzgw.gov.pl

Coraz więcej osób i grup społecznych dostrzega możliwość wpływania na decyzje dotyczące najbliższego środowiska.Bez efektywnego zaangażowania społeczeństwa w proces planowania trudno spodziewać się efektywnej realizacji sporządzonych planów i programów działań.Dlatego raz jeszcze zachęcamy do aktywnego udziału.

Więcej informacji na stronie www.krakow.rzgw.gov.pl .