kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Fiskus na tropie barmana

Fiskus na tropie barmana

Dodano: 15.10.2014 09:00
Według danych fiskusa kontrole w branży gastronomicznej wykazują szereg nieprawidłowości, bo około 87% – to dużo. Najczęściej branża gastronomiczna błędnie ewidencjonuje lub nie ewidencjonuje w ogóle obrotu za pomocą kas fiskalnych. W tym zakresie skarbówka prowadzi coraz więcej kontroli

Kontrole obejmują zarówno podmioty, u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych, jak i pozostałe podmioty również te, u których dotychczas nie stwierdzono uchybień.Działania te nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podatników, chociaż szczególnie w najbliższym czasie „czujne oko” fiskusa skierowane będzie głównie na lokale gastronomiczne czy puby.W związku z powyższym przypomina się, iż do najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należą:
– prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
– każdorazowe wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony,
– w przypadku awarii kasy fiskalnej stosowanie kasy rezerwowej, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.Jakkolwiek paragon to „kawałek papieru”, lecz nie wydanie go klientowi może być dotkliwym finansowo problemem w postaci mandatu. Za tego rodzaju uchybienie grozi bowiem mandat w wysokości od 168 zł do 3360 zł, który może być nałożony zarówno na pracownika obsługującego kasę, jak i samego właściciela firmy za nienależyte wykonanie obowiązku nadzoru.Podatnicy z branży gastronomicznej z naszego powiatu otrzymali od tutejszej skarbówki informacje przypominające o najważniejszych ciążących na nich obowiązkach.Więcej informacji na temat uzyskać można na stronie bip.malopolska.pl/usbochnia oraz is.krakow.krak.pl.