kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » "Droga do pracy"

"Droga do pracy"

Dodano: 08.05.2013 10:00 "Droga do pracy"
Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomiczne w okresie od marca 2013 do listopada 2014 r. realizuje projekt „DROGA DO PRACY” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytety VII Promocja integracji społecznej.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji operatora maszyn ziemnych (OMZ) przez osoby niepełnosprawne z terenu województwa małopolskiego. Zdobycie doświadczenia zawodowego i dostosowanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Zerwanie z biernością i podwyższenie poziomu aktywności zawodowej 120 uczestników projektu.

Projekt gwarantuje podjęcie zatrudnienia przez 30 uczestników projektu oraz płatny staż zawodowy w którym weźmie udział 60 osób niepełnosprawnych.

Projekt „DROGA DO PRACY” jest projektem aktywizującym osoby niepełnosprawne. Każdy z uczestników weźmie udział w zaplanowanej formach wsparcia :

1. Warsztaty aktywizacji zawodowej - 48 godz. (6 dni szkoleniowych po 8 godz. ) grupy średnio 12 osobowych.

2. Wsparcie psychologiczne - 2 sesje 1,5 godz. indywidualnego spotkania z psychologiem.

3. Doradztwo zawodowe - 2 sesje 1,5 godz. indywidualnego doradztwa z doradcą zawodowym.

4. KURSY ZAWODOWE

- koparko-ładowarki III kl. uprawnień – 8 grup x 12 osób ( czas trwania kursu -202 godz. w tym teoria 116 godz., praktyka 86 godz.),

- koparki III kl. uprawnień – 1 grupa x 12 osób ( czas trwania kursu -202 godz. w tym teoria 116 godz., praktyka 86 godz.),

- ładowarki III kl. uprawnień – 1 grupa x 12 osób ( czas trwania kursu -202 godz. w tym teoria 116 godz., praktyka 86 godz.),

- 60% uczestników projektu będzie mogło wziąć udział w kursie operatora:

- spycharki III kl. uprawnień – 6 grup x 12 osób (czas trwania kursu: 202 godz. w tym teoria 116 godz., praktyka 86 godz.).

5. Staże zawodowe - 3-miesięczny płatny staż zawodowy.

6. Pośrednictwo pracy - 2 sesje 1,5 godz. pośrednictwa pracy.

 

Staże zawodowe zostały zaplanowane dla ok 50% uczestników projektu i odbywać się będą w małopolskich firmach budowlanych, gdzie nie występuje bariera dla ON.

Szkolenia kończą się państwowym egzaminem IMBiGS po którym uczestnicy otrzymają książeczkę operatora potwierdzające zdobyte uprawnienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu: tutaj

 

sw