kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Dodano: 10.10.2011 14:00 Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, informuję, iż osoby niepełnosprawne mogą korzystać z następującego dofinansowania ze środków PFRON:

 

- do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wydawane na podstawie zlecenia lekarskiego (np. wózki inwalidzki, balkoniki, obuwie ortopedyczne, pasy podtrzymujące kręgosłup, pionizatory, protezy, szkła powiększające, aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, worki kolostomijne, itp.)

- do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych,

- do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych ruchowo (np. budowa podjazdu dla wózka inwalidzkiego, dostosowanie łazienki do potrzeb w zakresie poruszania się osób na wózkach lub o kulach / balkonikach, poszerzenie drzwi, likwidacja progów, zakup i montaż poręczy i uchwytów itp.)

- do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób z niepełnosprawnością słuchu, mowy lub wzroku (np.: specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, odtwarzacze „książki mówionej”, dyktafony, biała laska, powiększalniki, lupy, syntezatory mowy, przybory i materiały brajlowskie itp.)

- do likwidacji barier technicznych, czyli wszelkich przeszkód uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie w rodzinie osobom z powodu różnorodnych rodzajów niepełnosprawności w zwykłych, codziennych czynnościach (np.: łóżka specjalistyczne, wózki/nasadki/krzesła toaletowe, podnośniki wannowe, schodołazy, rampy podjazdowe, aparatura brajlowska itp.)

Dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, w wieku aktywności zawodowej, po spełnieniu kryteriów naboru do projektu pt. „Wzmacnianie integracji społecznej (…)” istnieje możliwość udzielenia pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:

- poprawy stanu zdrowia (skierowanie na zabiegi usprawniające psychoruchowo),

- umożliwienia większego udziału w życiu społecznym (klub samopomocy, imprezy integracyjne także z udziałem osób bliskich osobie niepełnosprawnej, praca socjalna, trening kompetencji społecznych itd.)

- podniesienia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, zdobywania nowych umiejętności w trakcie kursów, korzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego.