kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Dodatkowy nabór do projektu „Moja mała firma”

Dodatkowy nabór do projektu „Moja mała firma”

Dodano: 07.02.2014 10:00 Dodatkowy nabór do projektu „Moja mała firma”
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ogłasza dodatkową III turę naboru Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Moja mała firma”.

Realizowany jest on przez Powiat Bocheński – Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od  07.02.2014 r. do  10.02.2014 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, pokój nr 13 w godzinach: poniedziałek 8.00– 16.00,  piątek 7.00 – 15.00.

W ramach projektu przewiduje się:
- wsparcie szkoleniowo doradcze realizowane w ramach usługi szkoleniowej
- środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 000 zł.
Liczba dostępnych miejsc  w ramach projektu na dzień 06.02.2014 r.  przewidziana  jest dla 4 osób.


Formularze rekrutacyjne winny być złożone w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji/zameldowania, z dopiskiem Formularz rekrutacyjny do projektu „Moja mała firma”.

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników, który zawiera opis rekrutacji, kryteria oceny formularzy i warunki uczestnictwa, oraz pobraniem druku Formularza rekrutacyjnego  zamieszczonymi na stronie internetowej www.pup-bochnia.pl. Formularze rekrutacyjne złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.