kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Część samorządów nie przebuduje swoich dróg

Część samorządów nie przebuduje swoich dróg

Dodano: 21.09.2016 10:00 Część samorządów nie przebuduje swoich dróg
Na kolejny rok Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zamiast miliarda samorządy lokalne otrzymają łącznie 800 mln zł. – Należało spodziewać się zwiększenia zakresu wsparcia dla inwestycji na drogach lokalnych, nie zaś działania przeciwnego – mówi Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński, dla portalu Rynek Infrastruktury.

Agnieszka Serbeńska, portal RynekInfrastruktury.pl: Czy ta obniżka kwoty na samorządowe inwestycje drogowe jest zaskoczeniem czy może była do przewidzenia? Ta zmiana wielkości kwoty była konsultowana z ZPP?

Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński: Podjęta decyzja jest dużym zaskoczeniem i to zarówno ze względów formalnych, jak i merytorycznych. Od strony formalnej: proponowana zmiana nie została przesłana ani do korporacji samorządowych, ani do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, choć taki wymóg wynika bezpośrednio z ustawy. Od strony merytorycznej: należy zauważyć, że w konsultowanej obecnie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju podkreślana jest waga zrównoważonego rozwoju całego obszaru Polski. Jak wiadomo dostępność komunikacyjna jest jednym z kluczowych elementów atrakcyjności danego obszaru, a właśnie sieć dróg lokalnych odgrywa kluczową rolę w obsłudze komunikacyjnej obszarów Polski lokalnej. Należało zatem spodziewać się zwiększenia zakresu wsparcia dla inwestycji na drogach lokalnych, nie zaś działania przeciwnego.

W jakiej sytuacji stawia to samorządy, które aplikowały o środki programu na kolejny rok?

W perspektywie roku przyszłego to niewiele zmienia. Ze względu na terminy składania wniosków i tak już wszystkie samorządy ubiegające się o wsparcie w ramach programu mają zakończone niezbędne przygotowania. Po prostu mniejsza liczba samorządów będzie miała szansę na wsparcie.

Obecny program, rozpisany do 2019 r. z kwotą 4 mld zł, a także jego poprzednie edycje co do zasady były dobrze oceniane przez samorządy gmin i powiatów oraz postrzegane przez nie jako pewne źródło wspomagające drogi lokalne. Jaka wobec cięcia środków jest więc perspektywa programu?

Biorąc pod uwagę tryb zmian w zakresie przyszłego roku trudno jest cokolwiek przewidywać na lata następne. Zauważyć jednak należy jedną rzecz. Otóż po środki przyobiecane w ramach programu dla jednostek samorządu sięgał również poprzedni rząd, tyle że czynił to co do zasady przy poszanowaniu procedury konsultacji. Nie było to więc tak pewne źródło, jak byśmy sobie tego życzyli. Większą pewność uzyskamy wówczas, gdy – zgodnie z naszymi postulatami – wsparcie dla inwestycji na drogach lokalnych znajdzie swoje umocowanie nie w programie rządowym, tylko w ustawie.

Jakie zmiany zostały wprowadzone i jakie jeszcze trzeba wprowadzić jeśli chodzi o stawiane wymagania merytoryczne dla projektów ubiegających się o środki?

Latem tego roku konsultowane były zmiany odnoszące się do szczegółowych kryteriów oceny wniosków. Prace miały na celu racjonalizację oceny w ten sposób, by mniejszą wagę położyć na punktowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotychczasowe kryteria promowały bowiem drogi na obszarach miejskich, co niekoniecznie miało decydujące znacznie dla ogólnego bezpieczeństwa. Dalsze zmiany – już na poziomie programu – zostały zapowiedziane, ale jak na razie korporacje samorządowe nie zostały włączone w konkretne prace.