kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Czego Bochni i powiatowi bocheńskiemu potrzeba – szkolenie FISE

Czego Bochni i powiatowi bocheńskiemu potrzeba – szkolenie FISE

Dodano: 17.07.2015 13:00 Czego Bochni i powiatowi bocheńskiemu  potrzeba – szkolenie FISE
16 lipca w sali konferencyjnej hotelu „Sutoris” w Bochni, miało miejsce szkolenie” W sieci dobrych połączeń – nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”, przeprowadzone przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współorganizatorem szkolenia był starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

 

Spotkanie było dedykowane przedstawicielom urzędów  i jednostek samorządowych  z terenu powiatu bocheńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ośrodków pomocy społecznej. Wzięło w nim udział ponad 20 osób.

Szkolenie  było poświęcone aspektom ekonomii społecznej jako remedium na kryzys rynku pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu tworzenia  spółdzielni socjalnych jako  formy przedsiębiorstwa społecznego czyli takiego, którego działalność nie jest nastawiona na zysk, lecz aktywizację społeczną i zawodową społeczeństwa, integrację oraz  podniesienie kwalifikacji jej członków. Spółdzielnię socjalną tworzą w większości osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym  ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które mają duże trudności w znalezieniu pracy.

Prowadzący szkolenie, na  konkretnych przykładach, które maja miejsce w województwie małopolskim i nie tylko,  przybliżyły istotę działania spółdzielni socjalnych. Uczestnicy szkolenia zostali zachęceni do aktywnej pracy warsztatowej  poprzez wskazanie katalogu spraw, z którymi boryka się statystyczny mieszkaniec Bochni i powiatu bocheńskiego. Wynika z nich, że oprócz spraw powszechnie znanych, jak brak miejsc parkingowych, niedostatecznego dostępu do podstawowej opieki medycznej, zbyt mała podaż miejsc w żłobkach i przedszkolach, brak miejsc rozrywki (dyskoteki) dla osób 30+, wskazywano także na brak opieki nad osobami starszymi, niewystarczające propozycje w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, potrzeby w zakresie odpłatnego sprzątania domów, a nawet… odpłatne wyprowadzania psów. Tych kilka ostatnich jest potencjalnie w zakresie zainteresowania podmiotów ekonomii społecznej, które mogłyby wypełnić istniejącą lukę.

Szkolenie zostało ocenione przez uczestników jako ciekawe, wnoszące wiele istotnego w tematykę ekonomii społecznej, a także poszerzające zakres wiedzy w tym temacie.