kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » Bezpłatny kurs języka niemieckiego

Bezpłatny kurs języka niemieckiego

Dodano: 09.10.2012 08:00 Bezpłatny kurs języka niemieckiego
Instytut Austriacki zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw. (realizowanym w ramach priorytetu VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL). Jest to projekt skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw, przedsiębiorców oraz ich pracowników z terenu województwa małopolskiego.

 

 

Kursanci wezmą udział w 2 semestrach kursu języka niemieckiego (w sumie 144 godziny) poprzedzonych warsztatami psychologicznymi na temat sposobów efektywnej nauki języków obcych. W ramach kursu przewidziane są zajęcia dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania języka niemieckiego, konwersacje z native speakerami oraz indywidualne konsultacje z lektorami. Szkolenie językowe zostanie zakończone międzynarodowym egzaminem ÖSD (Austriacki Dyplom Językowy) uznawanym przez zagranicznych i polskich pracodawców.

 

Oprócz szkoleń językowych kursanci wezmą udział w cyklu 7 warsztatów rozwoju kompetencji biznesowych prowadzonych przez doświadczone teamy trenerskie:

 

 

- Zarządzanie sobą w czasie i efektywność w pracy

- Asertywność w relacjach biznesowych

- Stres zawodowy czyli jak radzić sobie z emocjami?

- Skuteczna autoprezentacja i komunikacja

- Moje potencjały – określenie predyspozycji zawodowych

- Coaching i autocoaching w biznesie

- Sztuka negocjacji

Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci projektu powinni spełniać następujące kryteria:

 

 

- być mikro lub małym przedsiębiorstwem, posiadającym siedzibę, oddział, filię na terenie województwa małopolskiego (zapraszamy także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)

- zgłaszające się przedsiębiorstwo nie przekroczyło dopuszczalnego poziomu pomocy de minims tj. 200 tyś euro w okresie 3 ostatnich lat obrachunkowych

- do projektu pracodawca ma możliwość oddelegowania wyłącznie jednego pracownika

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie 60 przedsiębiorstwom i ich pracownikom. W tej edycji przewidziane są miejsca dla 39 pracowników z mikro przedsiębiorstw i 21 pracowników z małych przedsiębiorstw.

Planujene jest utworzenie sześciu grup, które powstaną w miejscach, gdzie zbierze się 10 osób będących na jednym poziomie zaawansowania językowego.

Rekrutacja została zaplanowana na okres od 17.09.2012r. – 09.11.2012r.

Szczegółowe informacje i regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: www.oei.krakow.pl (zakładka „Rozwiń skrzydła- II nabór).

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać codziennie w godzinach od 9:00 - 17:00 pod numerem telefonu: (12) 430 98 05 lub 012 426- 44-88 albo mailowo: projekt@oei.krakow.pl.

 

 

sw