kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Archiwum aktualności

Jesteś tutaj:Strona Główna » Aktualności » Archiwum aktualności » "Aktywni i młodzi na rynku pracy"

"Aktywni i młodzi na rynku pracy"

Dodano: 21.04.2016 10:00 "Aktywni i młodzi na rynku pracy"
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 01.01.2016r. rozpoczęła realizację projektu stażowo-szkoleniowego "Aktywni i młodzi na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa  140 osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa.

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.        
Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy.

Rekrutacja  prowadzona będzie w biurze Projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 21-22.04.2016r., ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

 

sk