Nawigacja

2 miliony złotych dla powiatu z Programu Inwestycji Strategicznych!

14.07.2022
2 miliony złotych otrzymał powiat bocheński z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na modernizację drogi powiatowej w Drwini.
Inwestycja ta to kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej relacji Ispina – Bieńkowice w miejscowości Drwinia, po wykonanej wcześniej rozbudowie odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej w Drwini i budowie nowego mostu na rzece Drwinka, w Ispini
wyjaśnia starosta Adam Korta

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona i dostosowana  do obowiązujących parametrów technicznych, powstanie ciąg pieszo – rowerowym, a pobocza zostaną utwardzone. Przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną, zjazdy indywidualne i publiczne oraz odwodnienie drogi.

Modernizacja  drogi powiatowej w Drwini wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz polepszenie dostępności komunikacyjnej przyległych terenów. W projekcie uwzględniono również rozwiązania dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz zastosowanie tzw. cichych nawierzchni bitumicznych co znacznie ograniczy hałas.

Program Inwestycji Strategicznych był skierowany do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

 [sk]