kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: zwrot
 • PUP - programy dla bezrobotnych

  ...zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu,...
  Więcej
 • Spawacz metodą TIG- szkolenie w Powiatowym Urzędzie Pracy

  ...Zakres tematyczny szkolenia obejmował będzie materiały i urządzenia spawalnicze, przepisy i normy w procesach spawalniczych, techniki i technologie spawania, a także praktyczną naukę spawania. Osoba skierowana na szkolenie nie ponosi kosztów szkolenia, a  także  przysługuje jej  zwrot kosztów przejazdu, jeżeli  szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania stypendium według zasad określonych w ustawie z dnia...
  Więcej
 • Informacja o zwrocie środków za karty pojazdów

  ...Mieszkańcy, którzy występują o zwrot  na drodze sądowej są pokrzywdzeni, gdyż nie dostają  pełnej kwoty...
  Więcej
 • Zwrot środków za karty pojazdu

  ...zwrot... ...Zwrot środków za karty pojazdu... ...Zwrot przysługuje tym osobom, które zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia...
  Więcej
 • Integracja społeczna- nabór do projektu

  ...W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnicy będą mogli otrzymać zwrot kosztów poniesionych w celu uczestniczenia w zajęciach, np. koszt tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, opieki nad dzieckiem do lat...
  Więcej
 • Informacja o kartach pojazdu

  ...Wnioski o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu wydaną w okresie od...
  Więcej
 • PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rusza rekrutacja do TELEKARIERY

  ...Ci, którzy się na nie zakwalifikują, otrzymają na własność laptopy z mobilnym Internetem.  Wszyscy będą mogli też liczyć na zwrot kosztów dojazdu, noclegu a nawet...
  Więcej
 • Gmina Nowy Wiśnicz zwróci 75 tys. zł

  ...w terminie wyżej wskazanym dokona zwrotu kwoty...
  Więcej
 • Komunikat w sprawie cyfryzacji telewizji

  ...naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej coraz bardziej zauważalne stają się ograniczenia obecnie wykorzystywanych analogowych telewizyjnych systemów transmisyjnych, które w porównaniu do innych współczesnych cyfrowych systemów łączności radiowej, wykorzystują niewspółmiernie dużo zasobów częstotliwości....
  Więcej
 • Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

  ...Wprowadzone zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest źródłem utrzymania....
  Więcej
 • W Kierunku Aktywności - projekt dla mam

  ...każda osoba otrzyma stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu...
  Więcej
 • Są pieniądze na wymianę pieców

  ...tys. zł oraz zwrot kosztów niezbędnej wymiany instalacji nawet do...
  Więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Tak potrafię!”

  ...zwrot kosztów dojazdu...
  Więcej
 • Płatne staże z możliwością zatrudnienia

  ...Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych....
  Więcej
 • Praca dla młodych

  ...Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych!...
  Więcej
 • PCPR oferuje szanse na rozwój

  ...organizację czasu wolnego, spotkań wspierających w małej grupie, usług specjalistów. Organizowane są także treningi rozwojowe, rehabilitacja, staże i szkolenia.  Zapewniony jest zwrot kosztów przejazdów.Osoby zainteresowane ofertą pomocy Centrum są proszone o kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze PCPR przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Praca dla młodych

  ...Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych....
  Więcej
 • PCPR w tradycjach Wielkanocnych

  ...organizację czasu wolnego, spotkania wspierające w małej grupie, usługi specjalistów, treningi rozwojowe, rehabilitację, zwrot kosztów przejazdów, wsparcie zatrudnieniowe i szkolenia....
  Więcej
 • Płatne staże z możliwością zatrudnienia

  ...Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych....
  Więcej
 • Praca dla młodych-projekt

  ...Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych....
  Więcej
 • Jesteś osobą 50+ ? Szukasz pracy?

  ...Zwrot kosztów dojazdu...
  Więcej
 • Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

  ...Pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot...
  Więcej
 • Uczniowie SOSW z wizytą w partnerskim powiecie

  ...autorstwa Michaela Jacksona i Lionela Richie. Uczestnicy zajęć poszczególne zwrotki przygotowali w trzech językach...
  Więcej
 • I Memoriałowy Bieg im. dh. Wiesława Wody

  ...Spotkanie z uczestnikami celem zebrania informacji zwrotnej oraz dyskusja o przyszłości imprezy...
  Więcej
 • Wiceminister Gospodarki z wizytą w Powiecie Bocheńskim

  ...które w nowym finansowaniu będą pochodziły z dwóch strumieni, strumień pieniędzy zwrotnych tzn. bardzo tanich gwarantowanych pożyczek i druga część w dalszym ciągu dotacji, ale na trudniejsze rzeczy....
  Więcej
 • Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

  ...wychowawczych opiekunów zastępczych. Służą pracy nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez rodziny poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami i refleksjami, poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnych od członków grupy i prowadzących. Wypracowane zasady obowiązujące na spotkaniach pozwalają na wzajemną otwartość oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia....
  Więcej
 • Konkurs na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

  ...Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BOCHNI...
  Więcej
 • Chcesz otworzyć firmę - złóż wniosek o dofinansowanie działalności

  ...za zwrotnym potwierdzeniem odbioru...
  Więcej
 • Konkurs na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

  ...na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Bochni, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem...
  Więcej
 • Konkurs na dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

  ...na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Bochni, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem...
  Więcej
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni ogłoszony

  ...letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, niekaralność. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym...
  Więcej
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni

  ...letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, niekaralność. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym...
  Więcej
 • Turystyczne Skarby Małopolski

  ...mailu zwrotnym...
  Więcej
 • II nabór na stanowisko pracownika socjalnego

  ...w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem...
  Więcej
 • 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

  ...Oprócz  korzyści, jaką było poszerzenie wiedzy o tym jednym z najdramatyczniejszych zwrotów we współczesnej historii Polski, opiekunowie grup młodzieży otrzymali także w prezencie komplety materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez IPN....
  Więcej
 • Przez sześć dni sam na sam z angielskim

  ...i dalej szło gładko. Mało tego, nawet naszych angielskich opiekunów potrafiliśmy nauczyć kilku zwrotów po polsku....
  Więcej
 • Spotkanie z Markiem Piekarczykiem i Leszkiem Gnoińskim

  ...wzruszającą, pełną poczucia humoru, wrażliwości i niespodziewanych zwrotów akcji podróż w czasie, w którą zabierze nas człowiek niosący w sobie obraz naszego miasta, jego ulic, ludzi, przeżytej tu młodości, a przede wszystkim człowiek autentyczny, szczery, mądry, mający wyraźną i trwałą hierarchię wartości. Od dzisiaj można nabywać książkę...
  Więcej
 • Chłopcy I LO w Bochni najlepszą drużyną w piłce ręcznej

  ...Walka od pierwszych chwil pierwszego spotkania była zacięta i pełna szybkich zwrotów akcji. Chłopcy podeszli do tej rywalizacji bardzo poważnie, emocje i zaciętość na parkiecie to były elementy, które towarzyszyły każdemu spotkaniu. Wola walki nie opuszczała ich ani na sekundę a każda zdobyta bramka wywoływała aplauz wśród szkolnych kolegów.Emocje udzielały się również opiekunom, którzy bardzo emocjonalnie podchodzili do każdego spotkania, każdej zdobytej i straconej bramki i starali się na bieżąco korygować...
  Więcej
 • Sobota z JPK_VAT w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  ...VAT jest też ograniczenie liczby kontroli. Obejmą one wyłącznie te podmioty, których zachowanie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia nadużyć podatkowych. Istotne jest też usprawnienie i przyśpieszenie procesu ewentualnych zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym....
  Więcej
 • O oświacie w powiecie słow kilka

  ...który ułatwia i przyspiesza korzystanie z książek dzięki elektronicznej rejestracji wypożyczeń, zwrotów  i zamawiania tytułów wg. indywidualnego zapotrzebowania ucznia. W szkole realizowany był Narodowy Program Rozwijania Czytelnictwa, w ramach którego zakupione zostały nowości wydawnicze i lektury szkolne za kwotę...
  Więcej
 • Nowa publikacja Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

  ...I tak właśnie rozwija się wątek wciągający czytelnika w tę niezwykłą, brawurową, pełną nagłych, niespodziewanych zwrotów akcji historię, do tego stopnia frapującą, że niekiedy można odnieść wrażenie, że jest to sensacyjna powieść, a nie dokument historyczny, który udokumentowany jest przecież obfitymi przypisami, bibliografią i licznymi fotografiami, miejsc, ludzi i wydarzeń....
  Więcej
 • Konferencja prasowa w sprawie przyszłości Zespołu Szkół w Dąbrowicy

  ...roku, gdyż toczył się spór dotyczący trybu załatwienia sprawy. Sąd uznał że właściwym organem w tej sprawie jest wojewoda, który zlecił opracowanie dokumentów wskazujących, która część była dworem, a która gospodarstwem, ponieważ tylko dwory i parki podlegały zwrotowi. W listopadzie...
  Więcej
 • OTYLIADA 2017

  ...zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Maratonie....
  Więcej
 • Ogłoszenie o prztargu

  ...Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi...
  Więcej
 • Otyliada 2018

  ...Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Maratonie!...
  Więcej
 • III sesja Rady Powiatu

  ...Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu Radnym Rady Powiatu w Bochni kosztów podróży służbowej....
  Więcej
 • Finał projektu Rekiny Przedsiębiorczości 2012

  ...Szkolna Internetowa Gra Giełdowa jest projektem którego adresatami są uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu i jakości  edukacji przedsiębiorczości w szkołach. Zespoły biorące udział w grze mają dostęp do notowań giełdowych oraz otrzymują wirtualny kapitał, który mogą inwestować w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Wygrywa zespół, który na zakończenie gry uzyska najwyższą stopę zwrotu z inwestycji. W tym roku zysk wyniósł ponad...
  Więcej
 • Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego

  ...w sprawie odstąpienia od zwrotu naliczonej różnicy kwoty subwencji oświatowej w wyniku przeprowadzonych kontroli w specjalnych ośrodkach szkolno...
  Więcej
 • Oddaj książkę- w bibliotece tydzień bez kar

  ...Biblioteka otwiera tym samym wszystkim możliwość zwrotu przetrzymanych zbiorów bibliotecznych...
  Więcej
 • III Sesja Rady Powiatu

  ...roku w sprawie zwrotu Radnym Rady Powiatu w Bochni kosztów podróży służbowej....
  Więcej
 • PUP zachęca do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  ...Podpisać umowy z pracownikami określające warunki zwrotu kosztów poniesionym przez pracodawcę na kształcenie ustawiczne w przypadku nie ukończenia kształcenia z winy pracownika....
  Więcej
 • Konkurs dla NGO na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

  ...punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy....
  Więcej
 • Konkurs dla NGO na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

  ...punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy....
  Więcej
 • Ogłoszenie ARiMR przyznaje premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  ...r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu...
  Więcej
 • Czy Twoje koło życia toczy się gładko? Zaproszenie do projektu PCPR w Bochni pn. Szansa na rozwój

  ...zmian w życiu, procesów decyzyjnych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej oraz angażował uczestników psychoruchowo w związku z regularnym treningiem na pływalni. Dzięki spotkaniom w małej grupie łatwiej było przełamać lęk i ośmielić siebie do nowych kontaktów z innymi ludźmi. Na korzyść dla uczestników zmieniało się ich samopoczucie i zdrowie psychiczne. Pojawiło się wsparcie wewnątrz grupy. Uczestnicy spoza Bochni otrzymali możliwość zwrotu kosztów przejazdów lokalnych. Na bieżąco można uzyskać wsparcie i porozmawiać z pracownikiem socjalnym w PCPR w Bochni.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza osoby zainteresowane do udziału w przedsięwzięciu, które daje możliwość uzyskania realnej zmiany w życiu osobistym, społecznym lub zawodowym, w tym wzrost szans na zatrudnienie, odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i umiejętności pełnienia...
  Więcej
 • Konkurs dla NGO na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

  ...punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy....
  Więcej
 • „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

  ...Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi...
  Więcej
 • Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nieodpłatną pomoc prawna

  ...świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy....
  Więcej
 • Realizacja inwestycji w Nieszkowicach Małych i Stradomce niezagrożona

  ...Bardzo się cieszę że udało mi się przekonać radnych z Gminy Bochnia do wsparcia tej inwestycji. To bardzo dobra decyzja dla dobra mieszkańców Gminy Bochnia i współpracy między samorządami. Bez tej dzisiejszej deklaracji Powiat byłby zmuszony do rezygnacji z inwestycji i zwrotu środków do ministerstwa. Warto podkreślić, że dzięki pozyskaniu większego dofinansowania wkład gminy i powiatu będzie mniejszy niż zakładano i wyniesie po ok....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na nieodpłatną pomoc prawna i porady obywatelskie

  ...świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy....
  Więcej
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

  ...świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy....
  Więcej
 • Sąd wyznaczył kuratora BKS-u

  ...Warto zaznaczyć, że w związku z trudną sytuacją stowarzyszenia Pan Jarosław Marzec zgodził się pracować, jako kurator społeczny, a przysługują mu tylko zwroty poniesionych kosztów....
  Więcej
 • „Sąsiedzi dalecy i bliscy” – konkurs dla uczniów klas ósmych

  ...Przygotowane dla uczestników konkurencje sprawdzały nie tylko podstawową wiedzę o Hiszpanii, krajach niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych obejmującą zabytki, tradycje, zwroty i słownictwo ale także kreatywność w tworzeniu kartek bożonarodzeniowych z motywami adwentowo...
  Więcej
 • III edycja konkursu „Sąsiedzi dalecy i bliscy” w II LO

  ...Przygotowane dla uczestników konkurencje sprawdzały nie tylko podstawową wiedzę o Hiszpanii, krajach niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych obejmującą zabytki, tradycje, zwroty i słownictwo ale także kreatywność w tworzeniu kartek bożonarodzeniowych z motywami adwentowo...
  Więcej