kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: zatrudniania
 • Ogłoszenia

  ...System zatrudniania pracowników na stanowiska kierownicze oraz na pozostałe stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bochni...
  Więcej
 • Praca w Starostwie

  ...Regulamin zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bochni...
  Więcej
 • Nowe projekty dla bezrobotnych

  ...ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz kobiety nie spełniające tych warunków mogą jeszcze zostać skierowane na staż oraz szkolenia....
  Więcej
 • „Korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych”

  ...zatrudniania... ...Korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych... ...Konferencja obejmować będzie tematykę związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, uprawnieniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych, dofinansowaniem do wynagrodzeń na otwartym rynku pracy oraz pozostałymi instrumentami wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych...
  Więcej
 • Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

  ...zatrudniania... ...Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych...
  Więcej
 • PCPR - pomoc potrzebującym

  ...może korzystać z porad w zakresie organizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych w tym pracodawcy i przedsiębiorcy mogą korzystać bezpłatnie z doradztwa w zakresie warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych i dofinansowania ze środków PFRON do tworzenia i utrzymania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Wyróżnienie dla Powiatu Bocheńskiego

  ...Korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych...
  Więcej
 • Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  ...Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Bocheńskiego, dlatego niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów, osób i organizacji w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Podziel się swoją opinią. Zapraszamy!

  ...ywanie szans osób niepełnosprawnych wymaga współdziałania różnych podmiotów, osób i organizacji w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Rok 2016 w powiatowej oświacie

  ...Uczniowie uczestniczyli także w tygodniowym pobycie młodzieży w Londynie i kursie sędziowskim dla uczniów klas sportowych oraz w Forum kształcenia i zatrudniania młodych...
  Więcej
 • Pacjenci dobrze oceniają bocheński szpital

  ...Przez cały czas staramy się podnosić jakość świadczonych przez szpital usług. Służą temu nie tylko systematycznie realizowane remonty i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, ale przede wszystkim systematyczna praca z personelem szpitala i prowadzone analizy co do przebiegu leczenia. Nie bez znaczenia jest fakt zatrudniania dobrych specjalistów...
  Więcej