kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: wydział
 • Kontakt

  ...Wydział Komunikacji...
  Więcej
 • Zamówienia Publiczne

  ...Wydział Organizacyjny...
  Więcej
 • KONKURS NGO

  ...Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez wydział właściwy do spraw kultury, kultury fizycznej i sportu Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Materiały do pobrania

  ...Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej...
  Więcej
 • Bene Meritus

  ...Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Obsługi Zarzadu i Rady Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel....
  Więcej
 • PORADNIK ZIMA

  ...Jak sprawdzić działanie urządzeń grzewczych, co zrobić kiedy ulatnia się gaz, a także jak zapobiec wychłodzeniu i odmrożeniu. Wszystkie te informacje znajdują się w przygotowanym, przez Wydział  Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego...
  Więcej
 • Zamów tłumacza języka migowego

  ...Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Organizacyjnego do...
  Więcej
 • Starosta Bocheński

  ...lat jest związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci Zosię i Mikołaja. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ukończył również studia z Zarządzania w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia MBA in Community Management organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krakowską Szkołę Biznesu....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu

  ...Zosię i Mikołaja. Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Ukończył również studia z Zarządzania w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie....
  Więcej
 • Kalendarium imprez

  ...Kalendarz powstał dzięki współpracy Starostwa Powiatowego, gmin Powiatu Bocheńskiego, stowarzyszeń i innych organizatorów imprez. W publikacji zostały uwzględnione wszystkie wydarzenia, które zostały przesłane do Wydziału Promocji bocheńskiego starostwa....
  Więcej
 • Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy

  ...Realizacją projektu w Powiecie Bocheńskim zajmuje się Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel....
  Więcej
 • „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

  ...Projekt realizowany w powiecie bocheńskim zakłada m.in. dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Przebudowana zostanie też strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii, a e...
  Więcej
 • Powstaje Młodzieżowa Rada Powiatu.

  ...okręgów wyborczych, natomiast ilość przypadających mandatów uzależniona będzie od ilości uczniów w danej szkole. Obsługę merytoryczną i techniczną Młodzieżowej Rady Powiatu prowadzić będzie Wydział Edukacji, Sportu i Turystki Starostwa Powiatowego w Bochni, a także Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu....
  Więcej
 • Stypendia Starosty

  ...Obsługę administracyjną, analizę formalną oraz organizację posiedzeń Komisji Stypendialnej zapewnia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Starosta brajlem

  ...Jednym z elementów wizualizacji Starostwa Powiatowego w Bochni są przygotowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu wizytówki z logo powiatu. Wizytówki urzędników starostwa są w kolorze ecru z wytłoczonym logo powiatu bocheńskiego oraz funkcją jaką dana osoba pełni. Wizytówka starosty bocheńskiego została dostosowana także do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Zarówno imię nazwisko, funkcja oraz telefon zostały napisane...
  Więcej
 • Spotkanie z kapitanem w bibliotece

  ...roku Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W...
  Więcej
 • Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu.

  ...Obsługę merytoryczną i techniczną Młodzieżowej Rady Powiatu prowadzić będzie Wydział Edukacji, Sportu i Turystki Starostwa Powiatowego w Bochni, a także Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu....
  Więcej
 • Zasłużony dla Powiatu Bocheńskiego

  ...dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa...
  Więcej
 • „Masz jedno życie” – kontynuacja akcji w szkołach

  ...Podczas prelekcji prezentowane są filmy o tematyce bezpieczeństwa drogowego z uwzględnieniem negatywnych skutków wypadków drogowych spowodowanych przez nadmierną prędkość, alkohol czy brawurową jazdę. Prezentacja została przygotowana przez Wydział Ruchu Drogowego i Komendy Stołecznej Policji....
  Więcej
 • Wkrótce rozpocznie prace Młodzieżowa Rada Powiatu

  ...Obsługę merytoryczną i techniczną Młodzieżowej Rady Powiatu prowadzi Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni, a także Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu....
  Więcej
 • Młodzi rajcy wybierali

  ...Obsługę merytoryczną i techniczną Młodzieżowej Rady Powiatu prowadzi Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni, a także Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu....
  Więcej
 • Wnioski o dotację na odnowę zabytków - jeszcze do końca marca

  ...r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego pod nr tel....
  Więcej
 • Starostwo rozpoczęło projekt wdrażania ISO

  ...W ciągu dwóch ostatnich lat  w Starostwie wiele się zmieniło, powstał m.in. Referat Funduszy Zewnętrznych, a obecnie Wydział Inwestycji i Rozwoju, dla ułatwienia kontaktu klienta z poszczególnymi wydziałami powstał  Punkt Obsługi Mieszkańca, uruchomiliśmy także bezpłatną telefonię internetową...
  Więcej
 • Po raz kolejny zostaną rozdane Stypendia Starosty

  ...Obsługę administracyjną, analizę formalną oraz organizację posiedzeń Komisji Stypendialnej zapewnia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni. Regulamin przyznawania stypendiów znajduje się...
  Więcej
 • Promują bezpieczeństwo

  ...Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Państwowej Straż Pożarna w Bochni, Urząd Gminy w Rzezawie, Rada Rodziców, Sołtys. Jednak największy wkład w jego realizację mają sami uczniowie i nauczyciele. Nie jest to jedyna szkoła posiadająca certyfikat w powiecie bocheńskim. W ubiegłym roku dokument ten otrzymało Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie. W bieżącym roku do projektu przystąpiła...
  Więcej
 • Powiat pomaga kształcić przyszłych architektów i budowlańców- zajęcia ruszają po feriach

  ...Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni. Całkowita wartość projektu wynosi ponad...
  Więcej
 • Inwestycja w wiedzę- pierwsze certyfikaty w kwietniu

  ...Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt koordynuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Szlakiem zmian – uczą się za unijne pieniądze

  ...Projekt koordynuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Sukces budowlanki w konkursie "Usuwamy azbest"

  ...Współpracując ze Starostwem Powiatowym w Bochni oraz na podstawie udostępnionych przez Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa materiałów, grupa uczniów i koordynujących nauczycieli przygotowała i przeprowadziła akcję, popularyzując tematykę azbestową, motywującą do bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest....
  Więcej
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym -eliminacje powiatowe

  ...Wśród zawodników byli uczniowie, którzy wykazali zainteresowanie tą tematyką i byli gotowi poświęcić swój wolny czas na bardzo szczegółowe poznanie zasad i przepisów ruchu drogowego oraz długotrwałe treningi, mające na celu perfekcyjne opanowanie techniki jazdy na rowerze. Zawodnicy rozwywali testy opracowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz wykonywali zadania praktyczne....
  Więcej
 • Inwestycja w wiedzę - trwa projekt

  ...Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt koordynuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Kolejne tablice rejestracyjne do odbioru w urzędzie

  ...Parter, wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego, Wydział Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Certyfikaty z informatyki rozdane

  ...Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt koordynuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • "Masz jedno życie" - prelekcje w szkołach

  ...Wykorzystywane podczas spotkań materiały audiowizualne przygotowane są  przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy współudziale Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego....
  Więcej
 • Zespół Szkół Nr 3 laureatem Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

  ...grudniaw Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jako ostatni etap kończący projekt. Nagrody wręczyli marszałek województwa Marek Nawara, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz i Agata Szuta, wicekurator oświaty.Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Dziecii Młodzieży Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Kuratorium Oświaty, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizację projektu wspierają również inne instytucje i organizacje pozarządowe....
  Więcej
 • „Masz jedno życie” – kontynuacja akcji w szkołach

  ...Podczas prelekcji prezentowane są filmy o tematyce bezpieczeństwa drogowego z uwzględnieniem negatywnych skutków wypadków drogowych spowodowanych przez nadmierną prędkość, alkohol czy brawurową jazdę. Prezentacja została przygotowana przez Wydział Ruchu Drogowego i Komendy Stołecznej Policji....
  Więcej
 • System ostrzeżeń powodziowych- umowa podpisana

  ...Lokalizacja punktów pomiarowych wybrana została na podstawie rozmów jakie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadził z przedstawicielami gmin....
  Więcej
 • Powiat kształci kadrę budowlaną...

  ...Projekt koordynuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • „Rowerem bezpiecznie do celu”

  ...W tym celu Wydział Prewencji opracował program profilaktyczny...
  Więcej
 • Spółki wodne mogą liczyć na pomoc starosty

  ...Szczegółowych informacji na temat dofinasowania udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Dofinansowanie spółek wodnych

  ...Szczegółowych informacji na temat dofinasowania udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu dotuje spółki wodne

  ...Szczegółowych informacji na temat dofinasowania udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”- I miejsce dla ZS Nr 3

  ...Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W sumie...
  Więcej
 • Uzależnienia współczesnej młodzieży - sympozjum

  ...III Wydział Rodzinny i Nieletnich...
  Więcej
 • Uzależnienia współczesnej młodzieży

  ...III Wydział Rodzinny i Nieletnich...
  Więcej
 • Trwają rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie bocheńskiego sądu

  ...sędziów i przekształcenie ich w wydziały...
  Więcej
 • Kolejny sukces Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

  ...roku odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu z zakresu Rachunkowości, organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespół Szkół nr...
  Więcej
 • Obchody Święta Policji

  ...Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo...
  Więcej
 • Zespół Szkół Nr 3 laureatem nagrody głównej

  ...Organizatorami przedsięwzięcia są Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli....
  Więcej
 • Zespół Szkół Nr 2 w Bochni na Festiwalu Zawodów w Małopolsce

  ...firmie Grupa Trimsat, GISPRO, miesięcznikowi Geodeta i Geoforum oraz AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska....
  Więcej
 • XXXVI Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

  ...i torze przeszkód. Suma punktów uzyskanych w tych konkurencjach przez całą drużynę wyłania zwycięską ekipę, która kwalifikuje się do eliminacji szczebla wojewódzkiego. Gospodarzem Turnieju był Zespół Szkół  w Dąbrówce, współorganizatorem Wydział Ruchu Drogowego KPP w Bochni....
  Więcej
 • Zostań Dawcą szpiku

  ...Wydział Zarządzania...
  Więcej
 • Kolejny sukces ZS nr 3 w projekcie "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

  ...są Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli....
  Więcej
 • Rodzinna niedziela z NGO

  ...parafię św. Pawła Apostoła, Miejski Dom Kultury, Wydział Promocji i Rozwoju Miasta oraz bocheńskie organizacje pozarządowe....
  Więcej
 • Policyjna akcja odblaskowa na miasteczku ruchu drogowego w Mikluszowicach

  ...organizowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W czasie zajęć na miasteczku uczniom przekazano zestawy odblaskowych naklejek, które dzieci umieściły na rowerach wspólnie z policjantami. Uczniowie otrzymali naklejki dzięki realizowanemu przez policję, programu...
  Więcej
 • Szkoła z Mikluszowic najlepsza w powiecie bocheńskim!

  ...Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego....
  Więcej
 • Zgłoszenia do nagrody Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego

  ...Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę w skład której wchodzą radni oraz dotychczas wyróżnieni, w oparciu o zgłoszony wniosek, zawierający osobę potencjalnego nominata oraz opis zasług. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Obsługi Zarządu i Rady Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel....
  Więcej
 • Sieć placówek oświatowych w powiecie bez zmian

  ...opartej o wyniki analiz rynku pracy pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dane przygotowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych bocheńskiego Starostwa...
  Więcej
 • Aukcja prac WTZ Łapanów

  ...Dyrektor Wydziału  Bezpieczeństwa, Oświaty i  Spraw Społecznych...
  Więcej
 • Zgłoszenia do nagrody Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego

  ...Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę w skład której wchodzą radni oraz dotychczas wyróżnieni, w oparciu o zgłoszony wniosek, zawierający osobę potencjalnego nominata oraz opis zasług. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Obsługi Zarządu i Rady Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel....
  Więcej
 • Nowe wydziały w starostwie

  ...Nowe wydziały w starostwie... ...W nowej strukturze powstał m.in. wydział Rozwoju, a także Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zlikwidowane zostały referaty oraz biura, pozostaną jedynie zespoły oraz samodzielne stanowiska....
  Więcej
 • Muzykla zaklęta w drewnie

  ...Ukończyła Wydział Wokalno...
  Więcej
 • Zmiana godzin pracy urzędu!!!

  ...Wydział Komunikacji będzie pracował...
  Więcej
 • Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego

  ...prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni....
  Więcej
 • Uwaga! Od poniedziałku Wydział Komunikacji przyjmuje od 7.30!

  ...Uwaga! Od poniedziałku Wydział Komunikacji przyjmuje od... ...Wydział ten będzie przyjmował klientów od poniedziałku do piątku w godzinach...
  Więcej
 • „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

  ...Zawadzka prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim i mgr Ewa Błaszczyk doktorantka w...
  Więcej
 • Ogłoszenie

  ...prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni. W...
  Więcej
 • Decyzja Starosty Bocheńskiego o wywłaszczeniu

  ...KK Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia...
  Więcej
 • Kalendarz imprez powiatowych 2016

  ...W tym roku Wydział Promocji zaprosił do współpracy gminy, jednostki kultury, szkoły, stowarzyszenia i organizacje sportowe. Publikacja zawiera nazwę imprezy, datę, miejsce oraz krótki opis wydarzenia, na końcu kalendarza znalazły się również zdjęcia z wybranych wydarzeń. W opracowaniu znalazły się zarówno imprezy o znaczeniu lokalnym jak i międzynarodowym....
  Więcej
 • Szkolenie sołtysów Ziemi Bocheńskiej

  ...Sołtysi otrzymali również wydany w ostatnim czasie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego informator powodziowy, w którym znajdują się najważniejsze informacje...
  Więcej
 • Wszystko w życiu zależy od naszych decyzji…promocja spotu

  ...Przedstawiony film jest elementem kampanii promocyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonej przez Wydział Oświaty i Promocji, który wspólnie ze szkołami walczy na wielu płaszczyznach o nowych uczniów. W każdej ze szkół odbywają się dni otwarte, podczas których młodzież może naocznie przekonać się do danej szkoły.  Wydano również Informator Gimnazjalisty, który został rozdystrybuowany wśród  uczniów klas trzecich gimnazjów. Publikacja zawiera  najważniejsze informacje przydatne młodemu człowiekowi w poszukiwaniu drogi swojej dalszej kariery. Artykuły w prasie...
  Więcej
 • Konkurs na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

  ...Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej...
  Więcej
 • Konkurs na dyrektora Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

  ...Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej...
  Więcej
 • Ogłoszenie

  ...prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni, której stan prawny jest nieuregulowany....
  Więcej
 • Bocheńskie Spotkania Edukacyjne

  ...Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Staropolska Wyższa Szkoła Wydział w Bochni, Akademia Muzyczna im. G. i K. Becewiczów w Łodzi, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego...
  Więcej
 • Nowe godziny pracy Starostwa

  ...Wydział Komunikacji...
  Więcej
 • Nowe wzory wniosków w architekturze

  ...grudnia br. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni w zakładce Wydział Architektury i Budownictwa....
  Więcej
 • Rok 2016 w powiatowej oświacie

  ...Od kilku lat Wydział promocji prowadzi szeroką promocję szkół przedstawiając kompleksowo ofertę edukacyjną i  zapraszając młodzież do nauki właśnie w tych szkołach. Poprzez krótkie filmy, stronę internetową, artykuły poświęcone szkołom, informatory gimnazjalisty, ulotki czy wreszcie dni otwarte oraz targi edukacyjne na których prezentowana jest każda ze szkół działających na terenie powiatu bocheńskiego, wpiera młodzież w trafnym wyborze kształcenia....
  Więcej
 • Co? Gdzie? Kiedy? W Powiecie Bocheńskim w 2017 roku

  ...Po raz kolejny Wydział Promocji zaprosił do współpracy gminy, jednostki kultury, szkoły, stowarzyszenia i organizacje sportowe. Publikacja w formie kieszonkowej zawiera nazwę imprezy, datę, miejsce, organizatora oraz krótki opis wydarzenia....
  Więcej
 • Zgłoszenia do nagrody Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego

  ...Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę w skład której wchodzą radni oraz dotychczas wyróżnieni, w oparciu o zgłoszony wniosek, zawierający osobę potencjalnego nominata oraz opis zasług. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel....
  Więcej
 • Starosta bocheński w Radzie Konsultacyjnej ds. Programów i Treści Nauczania

  ...Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego jest jednostką na prawach wydziału utworzoną przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe...
  Więcej
 • Ogłoszenie o prztargu

  ...Wydział Gospodarki Nieruchomościami...
  Więcej
 • Wspólne Bochnian Śpiewanie

  ...Wspólne śpiewanie stało się już bocheńską tradycję i organizowane jest od kilkunastu lat w ramach obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji Wydział Promocji...
  Więcej
 • Powiatowa debata geodetów

  ...Po przywitaniu uczestników przez Starostę Ludwika Węgrzyna, Geodeta Powiatowy będący również Dyrektorem Wydziału Geodezji i Kartografii przedstawił charakterystykę działań podjętych w celu naprawy jakości realizowanych przez Wydział usług.  Wyszczególnił działania bieżące, które mają wpłynąć na rozwój geodezji na terenie powiatu oraz określił kierunki tego rozwoju. Odniósł się również do realizowanych prac takich jak scalenia i wymiany gruntów, regulacje cieków naturalnych czy operaty inwestycyjne szczebla wojewódzkiego.  Przedstawił także założenia i przedmiot działań dotyczących realizowanego przez Starostwo programu pn....
  Więcej
 • ILO na zajęciach z chemii i biologii na UJ

  ...W bieżącym roku akademickim Wydział Chemii został przeniesiony z budynku przy ul. Ingardena do nowej siedziby zbudowanej na krakowski Ruczaju stanowiąc ostatni element budowanego tam Kampusu...
  Więcej
 • Starosta wręczał prezenty dzieciom bocheńskiego szpitala

  ...Hofstede i Mirosław Cibor z Fundacji Auxilium, Bogdan i Włodzimierz Chwastek z firmy Cold, Hurtownia Miś z Bochni, Katarzyna Knap z siłowni Ladies Team, Wiesław i Agnieszka Żukowska, Barbara i Sławomir Wzorek, Burmistrz Stefan Kolawiński, wydział promocji UM w Bochni, Iwona i Mariusz Palej, Urząd Gminy Rzezawa, Marzena i Stanisław Szydłowscy....
  Więcej
 • Powiat bocheński wydał kolejny kalendarz na 2019 rok

  ...Kalendarz został opracowany i wydany przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Krystian Rozmuga z Budowlanki zna się na Energetycje Odnawialnej

  ...w Sieradzu oraz Wydział Mechaniczno...
  Więcej
 • Konferencja „Bądźmy zdrowi- 100 lat służb sanitarnych”

  ...prof. dr hab. Mariusz Duplaga Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Nauk o Zdrowiu...
  Więcej
 • Wspólne Bochnian Śpiewanie

  ...Wydarzenie to organizowane jest od kilkunastu lat przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta we współpracy z dyrekcją Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni. Tradycyjnie już, wspólne śpiewanie poprzedzi krótki występ...
  Więcej
 • Nietypowi goście w starostwie

  ...Dzieci rozgościły się w Sali narad, w której odbywają się sesje rady powiatu, zwiedziły wydział komunikacji, dziennik podawczy, serwerownię i centralę. W wydziale komunikacji sześciolatki posłuchały m.in. o rodzajach i kolorach tablic rejestracyjnych. Starosta zaprosił maluchy do swojego gabinetu, wcześniej przedstawiając krótką animowaną prezentację, podczas której opowiadał o swojej pracy i udzielał odpowiedzi na dociekliwe pytania przedszkolaków. Grupa sześciolatków obdarowała starostę własnoręcznie robionym plakatem przedstawiającym logo powiatu bocheńskiego. To piękna kompozycja z wydzieranek z...
  Więcej
 • Informacja w sprawie podjętych przez powiat działań

  ...Wydział Architektury...
  Więcej
 • STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI INFORMUJE!

  ...Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa informuje, że w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych...
  Więcej
 • Od poniedziałku Starostwo Powiatowe w Bochni zupełnie ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów

  ...Wydział Komunikacji...
  Więcej
 • Szybszy kontakt z urzędnikiem starostwa

  ...Wydział Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Informacja o bieżącym funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Bochnia

  ...Wydział Architektury i Budownictwa...
  Więcej
 • Zobacz jak załatwić sprawę w starostwie

  ...Wydział Architektury i Budownictwa...
  Więcej
 • Zmiany w funkcjonowaniu wydziału Geodezji i Kartografii

  ...Zmiany w funkcjonowaniu wydziału Geodezji i Kartografii... ...W związku z ograniczoną liczbą pracowników informujemy, iż terminy realizacji spraw przez Wydział Geodezji i Kartografii mogą ulec wydłużeniu....
  Więcej
 • Ogłoszenie o przetargu

  ...dni przed terminem przetargu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny oglądania budynku z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni numer telefonu...
  Więcej
 • Usuwamy azbest- III miejsce dla bocheńskiej budowlanki

  ...podsumował. Tak wysokie miejsce szkoły to wynik skutecznie prowadzonych działań szczególnie  w zakresie informowania społeczeństwa lokalnego o problematyce związanej z azbestem. Młodzież była w stanie przekazać wiele informacji na temat azbestu dzięki dobremu przygotowaniu przez nauczycieli koordynujących konkurs i współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni. Działania podejmowane przez młodzież z Zespołu Szkół Nr...
  Więcej