kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: transport
 • Kopalnia Soli w Bochni

  ...Regis, Kożuszka i Krakowski, zaś w późniejszych latach i wiekach kolejne, m.in. Campi, Bochnar oraz Floris. Z uwagi na specyfikę bocheńskiego złoża solnego w ciągu ponad siedmiu wieków istnienia bocheńskiej żupy pokolenia kopaczy i otroków wydrążyły w soli i skale do dwudziestu szybów i dziesiątki sztolni, kilometry znajdujących się na różnych poziomach chodników komunikacyjnych i służących do transportu urobku podłużni oraz wiele mniejszych i większych komór łączących podszybia zaopatrzone w urządzenia umożliwiające wyciąganie go na powierzchnię. Wiele z nich powstało jeszcze w XIII i XIV wieku. Wraz z zabezpieczającymi je obudowami oraz dawnym wyposażeniem stanowią obecnie cenne zabytki techniki górniczej. Natomiast wyposażenie dwóch podziemnych kaplic...
  Więcej
 • Komunikacja i transport

  ...transport... ...Komunikacja i transport...
  Więcej
 • Kontakt

  ...Wydział Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Portret gospodarczy

  ...umożliwia łatwy dostęp do transportu lotniczego oraz całej infrastruktury aglomeracji.W południowej malowniczej części powiatu...
  Więcej
 • Gospodarka odpadami

  ...Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów...
  Więcej
 • „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”

  ...T, zwiększając tym samym dostępność transportową kraju w układzie europejskim i krajowym....
  Więcej
 • Skaldowie zagrają na Święcie Powiatu Bocheńskiego

  ...zorganizowany transport na miejsce imprezy tj. do Rdzawy...
  Więcej
 • Lądowisko przy szpitalu- w listopadzie podpisanie umowy

  ...Funkcja istniejącej części obiektu nie ulegnie zmianie. Część nadbudowana nad parterem zawierać będzie m.in. pomieszczenia biurowe oraz elementy komunikacji dla potrzeb lądowiska. Dyrektor szpitala zaznacza, że zastosowane rozwiązania  komunikacyjne  umożliwią  szybki transport pacjenta na  płytę lądowiska lub odwrotnie....
  Więcej
 • Szpital : trwa przetarg na budowę lądowiska

  ...Funkcja istniejącej części obiektu nie ulegnie zmianie. Zastosowane rozwiązania  komunikacyjne  w postaci łącznika umożliwią  szybki transport pacjenta na  płytę lądowiska lub odwrotnie.W sierpniu minionego roku projekt budowy lądowiska przy bocheńskim szpitalu przeszedł z listy rezerwowej i uzyskał dofiansowanie....
  Więcej
 • Lądowisko jeszcze w tym roku

  ...do transportu pacjentów na poziom obudowanego korytarza poniżej płyty lądowiska. Komunikację z Oddziałem Ratunkowym zapewni obudowany korytarz...
  Więcej
 • Starosta o łączniku autostradowym

  ...środowiskowe. Ponadto propozycję budowy drogi w tej wersji zaakceptowała GDDKiA oraz PKP. W tym samym roku budowa bocheńskiego łącznika została wpisana do Programu Strategicznego Komunikacja i Transport Województwa Małopolskiego...
  Więcej
 • PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania

  ...produkcja napojów, komputerów i wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu transportowego...
  Więcej
 • Łącznik autostradowy już blisko

  ...Swoją deklarację wsparcia finansowego dla budowy łącznika podtrzymał również wicemarszałek województwa małopolskiego, który wspomniał również o  wpisaniu łącznika do Programu Strategicznego Komunikacja i Transport Województwa Małopolskiego, oraz o nadchodzącym czasie podejmowania decyzji inwestycyjnych w związku z perspektywą nowego okresu programowania....
  Więcej
 • Otwarto lądowisko dla helikopterów

  ...m ponad powierzchnią terenu. Płyta posiada dwie ewakuacyjne stalowe klatki schodowe oraz dźwig szpitalny do transportu pacjentów na poziom obudowanego korytarza poniżej płyty lądowiska. Komunikację z Oddziałem Ratunkowym zapewni obudowany korytarz...
  Więcej
 • Wójt po raz kolejny blokuje budowę łącznika

  ...Transport i Komunikacja...
  Więcej
 • Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 na praktykach w Niemczech

  ...Uczniowie w ramach programu mieli zagwarantowane noclegi, wyżywienie, transport oraz program kulturowo...
  Więcej
 • Aukcja prac WTZ Łapanów

  ...TELESFOR Transport Osobowy Kobylec...
  Więcej
 • W powiecie powstanie dzienny dom Senior-WIGOR

  ...Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku, zapewniony zostanie transport seniorów z i do miejsca zamieszkania, w szczególności osobom mającym trudności w poruszaniu się....
  Więcej
 • Senior-WIGOR: nowy wymiar solidarności międzypokoleniowej

  ...w Bochni powstanie w starym budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina. Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku i zapewniony zostanie transport seniorów z i do miejsca zamieszkania, w szczególności osobom mającym trudności w poruszaniu się....
  Więcej
 • Szpital Bocheński z certyfikatem

  ...prawidłowa gospodarka odpadami produkowanymi w szpitalu, ich segregacja i transport...
  Więcej
 • Transport dla uczestników Dziennego Domu

  ...transport... ...Transport dla uczestników Dziennego Domu... ...Uczestnicy będą dowożeni w godzinach porannych i odwożeni w godzinach popołudniowych po zakończonych zajęciach. Transport seniorów będzie darmowy. Trasa, którą będzie jeździł bus zostanie ustalona z uczestnikami i dostosowana do ich potrzeb....
  Więcej
 • Kolejny przedsiębiorca w Powiatowej Społecznej Strefie Aktywności Gospodarczej w Bochni

  ...handlowej. Oferta kierowana jest głównie do firm, placówek, ośrodków i lokali. Firma posiada też grupę klientów indywidualnych. Usługi obejmują zarówno wykonanie projektu, produkcję mebli jak i transport i montaż. Realizowane są  również zlecenia według projektów autorskich. Firma produkuje meble wolnostojące, systemy ścienne, nowoczesne meble wyposażenia przestrzeni sklepowych...
  Więcej
 • Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego obradowało w starostwie

  ...niskoemisyjny transport miejski, infrastruktura dla obsługi podróżnych oraz obniżenie poziomu niskiej emisji....
  Więcej
 • Radni uchwalili budżet powiatu na 2017 rok

  ...Transport i łączność...
  Więcej
 • Ponad 31,5 miliona złotych na inwestycje w 2018 roku

  ...Transport i łączność...
  Więcej
 • O przyszłości powiatu bocheńskiego na wyjazdowym posiedzeniu ZWM

  ...Bochnia to miejsce w którym żyją ludzie pracy, ludzie niezwykle gospodarni, ludzie życzliwi i gościnni. Polityka transportowa, socjalna, polityka społeczna czy ta związana z zatrudnieniem to projekty, które realizujemy wspólnie z województwem...
  Więcej
 • Prawie 5 milionów złotych dla powiatu na modernizację dróg powiatowych

  ...Dzięki pozyskanym środkom poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi ale również poprawie ulegnie połączenie z regionalną i krajową siecią dróg. Ponadto nastąpi dostosowanie dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia trasy przez transport drogowy. Droga zostanie poszerzona do szerokości...
  Więcej
 • Trwa nabór do Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Bochni!

  ...Transport do i z placówki...
  Więcej
 • Mniej azbestu w powiecie

  ...tony płyty azbestocementowej wraz z transportem to...
  Więcej
 • Karetka od Lubomirskich przekazana

  ...Podarowany pojazd to ambulans transportowy wykonany na bazie samochodu marki Volkswagen Transporter Furgon z silnikiem...
  Więcej
 • Łącznik autostradowy w KOM-ie ?

  ...warunki życia i pracy, infrastruktura transportowa, potencjał kapitału ludzkiego, bariery administracyjne, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, warunki rozwoju turystyki....
  Więcej
 • Podpisano umowę na przebudowę drogi Bochnia - Gawłów

  ...transeuropejskiej sieci transportowej...
  Więcej
 • Ponad 8 mln dla Powiatu na rozbudowę drogi Bochnia-Bogucice

  ...m.in. poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia drogi z transeuropejską siecią transportową TEN...
  Więcej
 • Kolejne miliony dla powiatu

  ...m.in. poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia drogi z transeuropejską siecią transportową TEN...
  Więcej
 • Szpital w Bochni z unijnym dofinansowaniem na modernizację

  ...Inwestycja jest o tyle istotna, że dotyczy ratowania życia i zdrowia tych najcięższych pacjentów, wymagających intensywnej terapii. W wyniku inwestycji zwiększy się bowiem liczba stanowisk intensywnej terapii, których przy tej skali działalności szpitala jest zdecydowanie za mało. Obecnie ze względu na brak wolnych miejsc często musimy transportować pacjentów do sąsiednich szpitali. Po zrealizowanej inwestycji takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Szpital będzie bowiem w pełni spełniał wytyczne rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii...
  Więcej
 • W szpitalu podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych”

  ...Inwestycja jest o tyle istotna, że dotyczy ratowania życia i zdrowia tych najcięższych pacjentów, wymagających intensywnej terapii. W wyniku inwestycji zwiększy się bowiem liczba stanowisk intensywnej terapii, których przy tej skali działalności szpitala jest zdecydowanie za mało. Obecnie ze względu na brak wolnych miejsc często musimy transportować pacjentów do sąsiednich szpitali. Po zrealizowanej inwestycji takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Szpital będzie bowiem w pełni spełniał wytyczne rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii...
  Więcej
 • Marka i Nawrocki nowymi firmami w PSSAG

  ...produkujemy łazienki prefabrykowane. To łazienki, które występują w pokojach hotelowych i są one wyprodukowane w warunkach fabrycznych. Jest to prawdziwa łazienka  w całościach transportowane do klienta...
  Więcej
 • Dwa razy większa anestezjologia w bocheńskim szpitalu

  ...Dyrektor podczas uroczystego otwarcia podkreślał, że inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bocheńskiego. Jeszcze niedawno bowiem wielu pacjentów w stanach zagrożenia życia musiało być transportowane z Bochni do innych szpitali....
  Więcej
 • W starostwie rozmawiali o szkodach łowieckich

  ...budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń....
  Więcej
 • Integracja społeczna- nabór do projektu

  ...lub osobą zależną na czas udziału w zajęciach, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności również ich opiekunów. W uzasadnionych przypadkach mogą być finansowane koszty usługi taxi ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz ze względu na bariery transportowe komunikacji publicznej w Powiecie Bocheńskim. Wsparcie otrzyma...
  Więcej
 • Ocena pracy KPP w Bochni w 2011 roku

  ...Komendant Rudnik podziękował Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi oraz lokalnym samorządom za podejmowane inicjatywy i wsparcie finansowe umożliwiające prowadzenie prac remontowych budynków Policji. Podziękowania skierował również do samorządów. Na ręce zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Szczałby złożył podziękowanie za wsparcie finansowe oraz transportowe.  W sumie w minionym roku na w modernizację i remonty przekazano około...
  Więcej
 • „Program wyrównywania różnic między regionami II”

  ...Jest to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który daje szanse na ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji zawodowej i społecznej m.in. poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych, pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych. Program jest adresowany m.in. do zakładów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, gmin, organizacji pozarządowych. Przykładowo dofinansowanie można uzyskać do zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, jak również do przystosowania pomieszczeń budynku do potrzeb osób o obniżonej sprawności w poruszaniu się....
  Więcej
 • W Starostwie o transporcie publicznym

  ...Zgromadzeni dyskutowali na temat publicznego transportu zbiorowego i problemach jakie nakłada ustawa o publicznym Transporcie Zbiorowym na Marszałków, Starostów oraz  Wójtów....
  Więcej
 • Podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego!

  ...szczególnie transportowe...
  Więcej
 • XXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu bocheńskiego...
  Więcej
 • Nowy ambulans dla powiatu ze środków EFRR

  ...Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych przedszpitalnych na obszarze ponad stutysięcznego powiatu bocheńskiego poprzez wymianę ambulansu stanowiącego wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego tutejszego szpitala. Zakup nowoczesnej jednostki transportowej...
  Więcej
 • Program wyrównywania różnic między regionami II

  ...transportowej, edukacyjnej, zdrowia, kultury...
  Więcej
 • Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko

  ...Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do...
  Więcej
 • IV Warsztaty Logistyczne w ZS w Dąbrowicy

  ...PARTNER SPEDYCJA Sp. z o.o. to międzynarodowy dostawca usług transportowych i logistycznych, który oferuje swoim klientom pełen zakres usług transportu morskiego...
  Więcej
 • Warto mieć Kartę Dużej Rodziny

  ...Posiadacze karty mają zniżki m.in. przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży, obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Taniej kupują bilety kolejowe. Mają ulgi przy opłatach paszportowych. Karta obniża też rachunki za usługi telekomunikacyjne i bankowe. Dodatkowo jej posiadacze mogą korzystać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej w całym kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo posługiwania się znakiem...
  Więcej
 • V Warsztaty Logistyczne w Zespole Szkół w Dąbrowicy

  ...której twórcy dążą do zmobilizowania obywateli i decydentów do działań na rzecz polityki transportowej przyjaznej ludziom i środowisku. Wykład podparty ciekawą prezentacją multimedialną wywołał gorącą dyskusję wśród uczestników....
  Więcej
 • Dyżury Powiatowego Zarządu Dróg w okresie świąteczno-noworocznym

  ...Transportowo...
  Więcej
 • Powiat przyjazny dla osób niepełnosprawnych

  ...projektów inwestycyjnych. Projekty te dotyczą likwidacji barier architektonicznych i transportowych. Ułatwienia dla niepełnosprawnych będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno...
  Więcej
 • Szkolny Klub Logistyki z Dąbrowicy uczy się od najlepszych kół studenckich

  ...Inteligencja i Integracja jako przyszłość nowoczesnego transportu i logistyki...
  Więcej
 • Sołtysi podnosili swoją wiedzę

  ...Maria Jachym dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła informację na temat systemu monitoringu powodziowego,  lokalizacji punktów  na terenie powiatu czy też współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejny prelegent Wiesław Pajor dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu poinformował uczestników o przebiegu linii transportowych przebiegających przez powiat. Bogumiła Pagacz...
  Więcej
 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

  ...ocena stanu bezpieczeństwa obiektów sportowych, kąpielisk, basenów i miejsc pobytu oraz środków transportowych wykorzystywanych w akcji letniego wypoczynku,...
  Więcej
 • Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2018 roku

  ...likwidacji barier transportowych...
  Więcej
 • Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego

  ...Rozmawiano m.in. o przygotowaniu placówek do wypoczynku dzieci i młodzieży, nadzorze nad organizacją i przebiegiem zimowego wypoczynku, omówiono stan techniczny obiektów sportowych, bazy noclegowej i innych miejsc pobytu oraz środków transportowych wykorzystywanych w trakcie zimowego wypoczynku. Podczas obrad  poruszony został także temat związany z warunkami sanitarno...
  Więcej
 • Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2019 rok

  ...likwidacja barier transportowych...
  Więcej
 • Komisja Bezpieczeństwa o przygotowaniach do Ferii

  ...Poruszano temat przygotowania obiektów publicznych do wypoczynku dzieci i młodzieży, omówiono stan techniczny obiektów sportowych, bazy noclegowej i innych miejsc pobytu oraz środków transportowych wykorzystywanych w trakcie zimowego wypoczynku. Podczas posiedzenia poruszony został także temat związany z warunkami sanitarno...
  Więcej
 • ŚDS w Rdzawie z nowym samochodem

  ...roku, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rdzawie podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu dla uczestników ŚDS. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. "Likwidacja barier transportowych dla ŚDS w Rdzawie poprzez zakup...
  Więcej
 • Nowy samochód dla DPS

  ...Powiat w ramach dofinansowania zakupi samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim.  Dofinansowanie przyznane zostało w ramach likwidacji barier transportowych przewidzianych w...
  Więcej
 • Starostwo wspiera UNICEF

  ...w Punkcie Obsługi Mieszkańca, przy wejściu od strony ul. Różanej, a także przy wejściu do Wydziału Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Bezpieczny rowerzysta

  ...mówi Agnieszka Wilaszek z Wydziału Komunikacji i Transportu starostwa. Problemem były braki w wyposażeniu technicznym rowerów jak również dzieci jeżdżące bez karty rowerowej. Rowerzyści zostali jedynie pouczeni, wręczono im również ulotki na temat bezpiecznej jazdy. Akcja będzie kontynuowana w sierpniu....
  Więcej
 • „Masz jedno życie” – kontynuacja akcji w szkołach

  ...mówi Agnieszka Wilaszek z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni, prowadząca prelekcje w szkołach....
  Więcej
 • Człowiek najlepsza inwestycja- ciekawy projekt MORD

  ...Kurs na uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie przewozu osób i rzeczy do wykonywania transportu drogowego...
  Więcej
 • Nowe kursy dla kierowców

  ...Kurs na uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie przewozu osób  i rzeczy do wykonania transportu drogowego....
  Więcej
 • "Siedlecanie" tańczą na Sycylii

  ...roku. Wniosek otrzymał dofinansowanie, z którego pokryta zostanie część kosztów transportu uczestników wyjazdu. To nie jedyna inicjatywa realizowana przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Bochni. W ramach wspomnianego konkursu ofert złożono także wniosek na realizację zadania pn. XI Biesiada Agroturystyczna w Siedlcu, który również otrzymał dotację. Biesiada odbędzie się...
  Więcej
 • Starostwo rozpoczęło projekt wdrażania ISO

  ...VOIP, jak również podjęliśmy działania mające na celu zmniejszenie kolejek w Wydziale Komunikacji i Transportu. Cały czas staramy się nadal poprawiać pracę urzędu, bo urząd ma być  dla ludzi. Myślę, że ten projekt to szansa na  kolejne zmiany i kolejne usprawnienia...
  Więcej
 • Brałeś? Nie jedź! - ogólnopolską kampanię wspiera również Starostwo

  ...mówi Wiesław Pajor dyrektor Wydziału Komunikacji Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Starosta bocheński, brzeski i tarnowski wspólnie o autostradzie

  ...Nie daje nam to niestety gwarancji należytego wykonania napraw zniszczonych dróg wykorzystywanych do ciężkiego transportu materiałów przeznaczonych na budowę autostrady...
  Więcej
 • Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Transportu

  ...transportu... ...Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Komunikat w sprawie zagubionych tablic rejestracyjnych

  ...Więcej informacji w Wydziale Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu...
  Więcej
 • Kolejne tablice rejestracyjne do odbioru w urzędzie

  ...Parter, wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego, Wydział Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • Umowa z wykonawcą autostrady podpisana

  ...Dodatkowo w związku z udzieleniem zgody na korzystanie z drogi na Słomkę od skrzyżowania z ulicą Krzeczowską do początku odcinka robót kontraktowych wykonawca dostosuje na własny koszt tę drogę do transportu materiałów do budowy oraz będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie stanu nawierzchni tej drogi, a po zakończeniu prac na własny koszt odtworzy ten odcinek poprzez uzupełnienie ubytków w podbudowie oraz nawierzchni....
  Więcej
 • Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu

  ...transportu... ...Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu...
  Więcej
 • „Masz jedno życie” – kontynuacja akcji w szkołach

  ...mówi Agnieszka Wilaszek z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni, prowadząca prelekcje w szkołach....
  Więcej
 • Nowa karetka dla szpitala

  ...Są to karetki przewozowe używane do transportu chorych niewymagających intensywnego nadzoru lub transportu np. krwi, najczęściej z kierowcą i ratownikiem...
  Więcej
 • "Bezpieczne Ferie Zimowe 2012"

  ...stan techniczny środka transportu, z którego korzystać będzie nasze dziecko,...
  Więcej
 • Nowa karetka dla szpitala

  ...używany  do transportu chorych niewymagających intensywnego nadzoru lub transportu np. krwi, najczęściej z kierowcą i ratownikiem....
  Więcej
 • Wiadukt na ul. Krzeczowskiej - powiat wynegocjował warunki umowy

  ...Na czas realizacji inwestycji w miejsce istniejącego przecięcia drogi powiatowej z linią kolejową, w celu zapewnienia prawidłowego transportu drogowego i ruchu pieszych wykonana zostanie droga technologiczna  tzw. bajpas z ruchem dwukierunkowym i tymczasowym przejazdem zabezpieczonym rogatkami...
  Więcej
 • W powiecie powstaną cztery nowe mosty

  ...Modernizacja mostu w Lipnicy Górnej, Bogucicach i Kobylcu możliwa jest dzięki otrzymanej przez powiat dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przebudowa most w Bytomsku zrealizowana zostanie dzięki dofinansowaniu z subwencji ogólnej pochodzącej z Ministerstwa Transportu, budżetu powiatu bocheńskiego oraz Gminy Żegocina....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu z absolutorium

  ...zł. Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności...
  Więcej
 • Trwają inwestycje drogowe w powiecie

  ...miliony złotych. Modernizacja mostu w Lipnicy Górnej, Bogucicach i Kobylcu możliwa jest dzięki otrzymanej przez powiat dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przebudowa most w Bytomsku zrealizowana zostanie dzięki dofinansowaniu z subwencji ogólnej pochodzącej z Ministerstwa Transportu, budżetu powiatu bocheńskiego oraz Gminy Żegocina....
  Więcej
 • Szpital w finale konkursu Samorządowy Lider Zarządzania

  ...oraz transportu...
  Więcej
 • Trwa budowa lądowiska

  ...do transportu pacjentów na poziom obudowanego korytarza poniżej płyty lądowiska. Komunikację z Oddziałem Ratunkowym zapewni obudowany korytarz...
  Więcej
 • W Brzeźnicy i Jodłówce powstaną chodniki

  ...W Brzeźnicy powstanie chodnik z kanalizacją deszczową natomiast w Jodłówce oprócz chodnika przebudowane zostaną zjazdy, zatoki postojowe oraz poszerzona zostanie droga powiatowa. Inwestycje realizowane ze środków Ministerstwa Transportu, własnych oraz przy współudziale Gminy Rzezawa....
  Więcej
 • Termin budowy lądowiska przesunięty

  ...do transportu pacjentów na poziom obudowanego korytarza poniżej płyty lądowiska. Komunikację z budynkiem głównym zapewni obudowany korytarz...
  Więcej
 • Otwarto most w Bytomsku

  ...dofinansowania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z tzw. rezerwy subwencji ogólnej, inwestycję dofinansował również w...
  Więcej
 • Trwają prace przy drogach powiatowych

  ...Koszt inwestycji dofinansowanej z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyniesie prawie milion złotych....
  Więcej
 • Rozpoczęto budowę mostu w Zawadzie

  ...Odbudowa mostu jest możliwa dzięki otrzymanemu przez powiat bocheński dofinansowaniu  z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów redystrybuowanej przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Koszt inwestycji to prawie milion zł....
  Więcej
 • Utrudnienia w Łąkcie Dolnej w związku z budową chodnika

  ...Inwestycja jest możliwa dzięki subwencji z rezerwy ogólnej z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto z uzyskanej dotacji powstał chodnik w Cikowicach i Stanisławich a niebawem powstanie chodnik w Rzezawie....
  Więcej
 • Podsumowanie inwestycji drogowych 2013

  ...Milion złotych pochłonęła przebudowa mostu w Zawadzie. Stara, drewniana kładka została rozebrana, a w jej miejsce powstała nowa konstrukcja. Oprócz nowego mostu przebudowana i poszerzona została droga wraz z poboczami. Przebudowane i umocnione zostały również potoki Zawadka i Pogwizdowianka. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej....
  Więcej
 • Otwarto most w Zawadzie

  ...Milion złotych pochłonęła przebudowa mostu w Zawadzie. Stara, drewniana kładka została rozebrana, a w jej miejsce powstała nowa konstrukcja. Oprócz nowego mostu przebudowana i poszerzona została droga wraz z poboczami. Przebudowane i umocnione zostały również potoki Zawadka i Pogwizdowianka. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej....
  Więcej
 • III Warsztaty Logistyczne

  ...opracowany przez WSL wraz z DPD Polska Sp. z o.o., przedstawiający typowy dzień pracy kuriera oraz drogę jaką paczka musi przebyć od nadawcy do ostatecznego odbiorcy. W drugiej części głos zabrał zaproszony gość, ekspert w dziedzinie transportu mgr inż. Kamil Durak, właściciel firmy BRT...
  Więcej
 • Pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem

  ...finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń...
  Więcej
 • „II Noc z Logistyką” w Zespole Szkół w Dąbrowicy

  ...Po uroczystym podpisaniu reguł zaczęła się zabawa, która trwała do białego rana. Były gry, rebusy, krzyżówki i zadania logistyczne. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się film z programu naukowego Galileo Extra ukazujący kulisy transportu lotniczego. Widzowie mili możliwość zobaczenia wszystkiego, czego podczas typowego lotu nie widzą zwykli pasażerowie oraz podglądnięcia w jakich warunkach...
  Więcej
 • Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

  ...działanie w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu, transportu paczek...
  Więcej
 • Powiat włączy się w organizację ŚDM 2016

  ...oraz ich transportu do Krakowa, a także przy organizacji miejsc Festiwalu Młodych czy dekoracji miejscowości pobytu. Nie mniej ważne są kwestie bezpieczeństwa, wspólnych projektów promocyjnych czy szkoleń wolontariatu, w który z pewnością zaangażuje się bocheńska młodzież....
  Więcej
 • Minister Piotrowska z wizytą w Bochni

  ...tys. mieszkańców. W okolicy zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych, a duże zagrożenie komunikacyjne, w tym ze strony transportu materiałów niebezpiecznych, tworzą droga krajowa K...
  Więcej