kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: szkoły
 • Edukacja, kultura, sport i turystyka

  ...Nadanie uprawnień szkoły publicznej...
  Więcej
 • I LO

  ...r. stanął nowy gmach szkolny, wniesiony przez mieszkańców w ciągu kilkunastu miesięcy. Data umieszczona na szczycie siedziby szkoły. Nad nią...
  Więcej
 • II LO

  ...Słowa te z perspektywy dziesięciu lat nie straciły na swojej wadze, a co więcej stały się wizytówka szkoły nowoczesnej, skutecznie pracującej na potrzeby lokalnej społeczności....
  Więcej
 • ZS nr1

  ...roku  rozpoczęła się nauka w nowych budynkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Radość uczniów i nauczycieli była ogromna. Nareszcie szkoła mogła realizować zapotrzebowania społeczne i rozwijać coraz szerszą działalność. Od nowego roku szkolnego...
  Więcej
 • ZS nr 2

  ...Oferta edukacyjna szkoły umożliwia wybór atrakcyjnego kierunku kształcenia, który w przyszłości ułatwi zdobycie interesującej i satysfakcjonującej finansowo pracy....
  Więcej
 • ZS Nr 3

  ...Pozytywny klimat, wspólnota, rodzina, tak się naszej szkoły opis rozpoczyna...
  Więcej
 • SOSW

  ...wieloletnią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni....
  Więcej
 • Bursa

  ...wychowawczą przeznaczoną dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Przeznaczona jest dla młodzieży uczęszczającej do miejscowych szkół ponadgimnazjalnych. Uzupełnia pracę szkoły oraz przejmuje od rodziny funkcję opiekuńczo...
  Więcej
 • Rozwój i przedsiebiorczość

  ...Zakładanie i prowadzenie szkół na prawach szkoły. Wspieranie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa. Działania na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz ochrony środowiska. Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim itp....
  Więcej
 • Zaproszenie Starosty

  ...Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja, która będzie miała wpływ na Waszą przyszłość. Ten właściwy to gwarancja wkroczenia na drogę rozwoju własnej osobowości, kariery...
  Więcej
 • Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Bochni

  ...Zadaszone wejście dla karetek i osób chorych, pomieszczenia techniczne, szatnie oraz pomieszczenia szkoły rodzenia....
  Więcej
 • Zagospodarowanie przestrzeni i powierzchni publicznej centrum wsi Łapanów

  ...budynku starej szkoły i budynku warsztatów szkolnych, wymiana stolarki okiennej...
  Więcej
 • Aktywne organizacje – skuteczna integracja - program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego - PROJEKT ZREALIZOWANY

  ...Na zakończenie Szkoły każdy uczestnik zobowiązany został do przygotowania pracy zaliczeniowej w postaci projektu możliwego do sfinansowania ze źródeł krajowych lub europejskich...
  Więcej
 • Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej

  ...Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej... ...Prace w budynku starej szkoły obejmą...
  Więcej
 • „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

  ...Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. Zakupiony sprzęt szkoły udostępniły uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość. Sprzęt po zakończeniu stanu pandemii i powrocie do zajęć stacjonarnych będzie wykorzystywany przez szkoły do celów edukacyjnych....
  Więcej
 • Powstaje Młodzieżowa Rada Powiatu.

  ...Już wkrótce młodzież będzie opiniować i doradzać, głównie w zakresie nauki, kultury, sportu, turystyki, a także w zakresie ochrony środowiska. Młodzieżowa Rada będzie miała możliwość wnoszenia postulatów, a także propozycji rozwiązań w sprawach dotyczących młodych obywateli. Radnym może pozostać każda osoba, która w chwili wyboru posiada statut ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z naszego powiatu...
  Więcej
 • Budzimy aktywność NGO's

  ...Udział w zintegrowanym cyklu Szkoły Liderów NGO pozwoli uczestnikom na zwiększenie profesjonalizacji i wszechstronności ich działania, a tym samym przyczyni się do skuteczniejszego funkcjonowania organizacji....
  Więcej
 • Powiat przyjazny dla osób niepełnosprawnych

  ...u w gminie Nowy Wiśnicz zostanie wybudowany podjazd do szkoły podstawowej w Muchówce. Podobne ułatwienie dla osób poruszających się na wózkach powstanie przy budynku Miejskiego Przedszkola nr...
  Więcej
 • Nowy rok szkolny - nowe inwestycje w szkołach

  ...września nowy rok szkolny. Od nowego roku uczyć się oni będą w dużo lepszych warunkach. Podczas wakacji we wszystkich szkołach powiatowych trwały bowiem remonty i modernizacje budynków. Uczniowie bocheńskiego "Mechanika" wrócili już do wyremontowanych sal lekcyjnych. Na korytarzach szkoły została wymieniona także posadzka. W tym roku Zarząd Powiatu przeznaczył ponad...
  Więcej
 • Czyste powietrze w centrum Bochni

  ...tysięcy złotych dla szkoły muzycznej ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w celu wymiany ogrzewania węglowego na bardziej przyjazne środowisku ogrzewanie gazem. Obecnie kotłownia szkoły spala ok....
  Więcej
 • Spotkanie z kapitanem w bibliotece

  ...roku Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W...
  Więcej
 • Posprzątajmy lasy w powiecie bocheńskim

  ...Starostwo Powiatowe w Bochni zaprasza wszystkie szkoły z terenu powiatu bocheńskiego do uczestnictwa    w tegorocznej akcji...
  Więcej
 • Najzdolniejsi nagrodzeni.

  ...Z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego występuje dyrekcja szkoły. Natomiast stypendystów sportowych mogą zgłaszać również związki lub kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej lub uczelnie. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta po zasięgnięciu opinii powołanej specjalnie w tym celu Komisji Stypendialnej....
  Więcej
 • Integracja poprzez zabawę

  ...Prezentacja została przygotowana z myślą o rodzicach i sponsorach, którzy wspierają działalność szkoły, ale nadrzędnym celem imprezy była integracja ze środowiskiem lokalnym. Wychowankowie bocheńskiego ośrodka powinni z niej wynieść umiejętność jak najlepszego odnajdywania się w świecie dorosłych. Integracja jest w tym przypadku rzeczą nieodzowną, a najlepiej integrować się poprzez wspólną zabawę, występy przed publicznością i prezentację swoich osiągnięć....
  Więcej
 • Święto Patrona Szkoły w Łapanowie

  ...Święto Patrona Szkoły w Łapanowie... ...W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Patrona Szkoły, którym jest Jan Paweł II. W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Jan Wójcik uhonorował Starostę Bocheńskiego medalem za " Zasługi dla szkoły". Wręczone zostały także dwa tytuły...
  Więcej
 • On pośród nas

  ...Na płycie rynku zgromadzili się także uczniowie Szkoły Podstawowej nr...
  Więcej
 • Były gratulacje i wspomnienia...

  ...lecia swojego istnienia. W sobotnie przedpołudnie sala gimnastyczna szkoły wypełniła się aż po brzegi. Wśród gości obecny był m.in. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, posłowie Jan Musiał i Edward Czesak, Starosta Bocheński Jacek Pająk. Do Łapanowa przyjechali także...
  Więcej
 • Remont dachu I LO zakończony

  ...zostały wymienione rynny oraz kominy. Dach był w bardzo złym stanie technicznym i stwarzał zagrożenie zarówno dla uczęszczających do szkoły uczniów jak i osób tam mieszkających lub przechodzących obok szkoły. Duże zagrożenie stwarzały też nieszczelne rynny. Doprowadziły już do uszkodzenia gzymsów, które bez dodatkowych zabezpieczeń mogły grozić oderwaniem. Zgodnie z zaleceniem konserwatora, rynny na dachu zostały wymienione na miedziane....
  Więcej
 • „Masz jedno życie” – kontynuacja akcji w szkołach

  ...Celem tej akcji jest uświadomienie młodym ludziom skutków łamania przepisów ruchu drogowego. Akcja obejmuje wszystkie szkoły średnie z terenu powiatu bocheńskiego...
  Więcej
 • Stypendia dla najzdolniejszych już wkrótce

  ...Nabór wniosków będzie prowadzony przez szkoły ponadgimnazjalne, do których uczniowie uczęszczają. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem, wnioskiem o przyznanie stypendium i załącznikami zostaną umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni...
  Więcej
 • 90. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  ...Na zakończenie uroczystości w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni o godzinie...
  Więcej
 • W hołdzie Bohaterom w 90. rocznicę Odzyskania Niepodległości

  ...Na zakończenie uroczystości w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni odbyło się wspólne Bochnian śpiewanie na patriotyczną nutę....
  Więcej
 • Stypendia dla najzdolniejszych

  ...Projekt obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Bocheński jest organem prowadzącym. Nabór wniosków prowadzony jest przez szkoły do których uczęszczają uczniowie aż do...
  Więcej
 • Finał konkursu

  ...W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło Gimnazjum z Brzeźnicy   oraz I Liceum Ogólnokształcące.Szkoły te otrzymają nagrodę główna jaką jest rzutnik multimedialny....
  Więcej
 • Listopad miesiącem czystego powietrza?

  ...tysięcy złotych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Państwowej Szkoły Muzycznej, z przeznaczeniem na likwidację kotłowni węglowej i montaż ekologicznego ogrzewania...
  Więcej
 • Wyróżnienie dla Zespołu Szkół Nr 3

  ...Adresatami projektu byli uczniowie szkoły znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. W ramach realizacji projektu uczniowie pozyskiwali środki pieniężne, podejmując różne działania m.in. kwesty, koncerty charytatywne na przeprowadzenie akcji dożywiania. Wręczając nagrody Marszałek Małopolski gorąco zachęcił dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów do podejmowania nowych przedsięwzięć, w kolejnych edycjach projektu, a także do szerzenia dobra we własnych środowiskach. Podkreślił także potrzebę budowania idei...
  Więcej
 • Spotkanie noworoczne w Trzcianie

  ...Spotkanie poprzedziła uroczystość poświęcenia i oddania do użytku mostu w miejscowości Ujazd w gm. Trzciana, jak również poświęcenie nowego radiowozu KIA Sorento. Podczas spotkania po okolicznościowym przedstawieniu przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum głos zabrał m.in. Wójt Józef Nowak, który podsumował miniony rok na terenie gminy wymieniając sukcesy jak również życzenia na przyszłość. Również Starosta dziękując za dobra wspólpracę wspomniał, iż niewątpliwym sukcesem jest sam fakt, iż w...
  Więcej
 • Jasełka z ULKĄ i przyjaciółmi

  ...Stowarzyszenie, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bochni oraz grupę uczniów Szkoły Podstawowej Nr...
  Więcej
 • Konkurs na prezentację multimedialną

  ...klasa, adres szkoły, kontaktowy numer telefoniczny, imię i nazwisko nauczyciela, jeżeli prace wykonano pod opieką pedagoga, umieścić prosimy w zaklejonej osobnej kopercie, którą oznaczyć należy tym godłem. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Dziale Zbiorów Audiowizualnych, tel...
  Więcej
 • Finał programu Moja Mała Ojczyzna 2008/2009

  ...Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, które jest organizatorem programu wyróżniło Zespół Szkół w dowód uznania za dotychczasowy udział i zakwalifikowanie się reprezentacji szkoły do II etapu programu "Moja Mała Ojczyzna". Finał wojewódzki odbędzie się w maju....
  Więcej
 • Wybrać właściwą szkołę

  ...z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego. Gimnazjalistom w wyborze szkoły pomogą nie tylko pracownicy Poradni, ale także starsi koledzy. Udział w giełdzie zapowiedział również Powiatowy Urząd Pracy...
  Więcej
 • Małopolski mistrz szachowy

  ...finalistów etapu powiatowego. Bocheńskie szkoły reprezentowało...
  Więcej
 • Izabela Piwowarczyk podąża śladami Tischnera

  ...Pan Kazimierz Tischner oraz rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera Jarosław Gowin. Nagrodą główną okazał się bowiem indeks na jeden z trzech wybranych kierunków na WSE w Krakowie. Izabela Piwowarczyk uzyskała III miejsce wśród reprezentantów dziewięciu szkół z całej Polski. Temat konkursu dotyczył zagadnienia...
  Więcej
 • Uczta duchowa i artystyczna

  ...chór Puellae Sancti Pauli, uczniowie Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie oraz Schola z Limanowej. Organizatorami tego przedsięwzięcia była parafia p.w. św. Jana Nepomucena oraz Urząd Miejski w Bochni....
  Więcej
 • Dni otwarte w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

  ...ULKA korzysta z doświadczenia i pomocy nauczycieli oraz terapeutów z Ośrodka. Niektórzy członkowie naszego Stowarzyszenia są jednocześnie pracownikami krakowskiej szkoły dla niewidomych i słabo widzących. To osoby, z których umiejętności i doświadczenia korzystają uczniowie, ich rodzice i opiekunowie, a także nauczyciele. Zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem ULKA firmy dostarczają sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie także uczniom szkoły w Krakowie oraz przeprowadzają szkolenia indywidualne z zakresu ich obsługi. Specjaliści współpracujący ze Stowarzyszeniem ULKA służą pomocą i doświadczeniem prowadzą szkolenia dla nauczycieli i wychowawców pracujących w Ośrodku, a także udzielają porad indywidualnych z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu I w szkole i w warunkach internatowych. Wspieramy się nawzajem, aby skutecznie wykorzystywać wszelkie dostępne środki i możliwości pomocy...
  Więcej
 • Uczeń z ZS NR 2 w etapie centralnym XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

  ...Miejsca pozostałych przedstawicieli Szkoły też były wysokie...
  Więcej
 • Kultura obsługi gościa- Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

  ...polegał również na rozwiązaniu zadań testowych zamkniętych, sprawdzających  wiadomości  i umiejętności z hotelarstwa, turystyki, podstaw ekonomicznych i prawnych, marketingu i obsługi konsumenta opracowanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która jest głównym organizatorem olimpiady....
  Więcej
 • Najlepszy Powiat w 2008 r.

  ...bezpieczna droga do szkoły...
  Więcej
 • Młodzież zapobiega pożarom

  ...szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie...
  Więcej
 • Bezpieczne Drogi w Małopolsce – Najlepszy Powiat w 2008 r.

  ...Bezpieczna droga do szkoły...
  Więcej
 • W Cikowicach: lekcje angielskiego dla dzieci

  ...miesięcy, będą brały udział w bezpłatnychlekcjach języka angielskiego. Podczas zajęć dzięci będą uczyć się prostych wierszy, piosenek, poznawać kulturę krajów anglosaskich, oglądać filmy, a także tworzyć własną stronę internetową, jednocześnie szukając szkoły partnerskiej. Zajęcia prowadzone będą w sposób ciekawy i swobodny, nie zabraknie też konkursów...
  Więcej
 • Nie bij dzieci.

  ...Każdego roku bocheński Ośrodek organizuje akcję pod patronatem Starosty Bocheńskiego, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem związany z krzywdzeniem dzieci.W tym roku do współpracy w działaniach zaproszone zostały szkoły z całego powiatu, które mogły włączyć się w akcję poprzez przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych przygotowanych przez zespół pracowników Ośrodka. Tego typu działania miały przyczynić się do promowania postaw społecznych sprzyjających reagowaniu na zjawisko przemocy oraz interweniowaniu w sytuacjach krzywdzenia dziecka. Akcja służyła również propagowaniu alternatywnych wobec bicia form wychowania i wzmacnianiu pozytywniej komunikacji....
  Więcej
 • I Małopolski Konkurs Wiolonczelowy w Bochni

  ...oraz Jadwiga Ewald nauczyciel Szkoły Muzycznej II Stopnia w Gdańsku...
  Więcej
 • PUP - programy dla bezrobotnych

  ...miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyły...
  Więcej
 • X Rajd Szlakiem Papieskim

  ...VI szkoły podstawowej, klasy I...
  Więcej
 • Uczniowie Ekonomika wyjadą do Niemiec

  ...uczniów zainteresowanych wyjazdem w pierwszym terminie przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do...
  Więcej
 • Puchar w rękach II LO

  ...W zawodach brały udział następujące szkoły...
  Więcej
 • Koty tajemnicze istoty

  ...konkursach. W tym roku w plenerze uczestniczyły również dwie szkoły plastyczne z Nowego Wiśnicza i Nowego Sącza wraz ze swoimi profesorami...
  Więcej
 • Zagraniczne praktyki ZS nr3

  ...Podczas podsumowania uczestnicy przedstawili sprawozdanie z przebiegu stażu, dzieląc z młodszymi kolegami ze szkoły wrażeniami z pobytu i jednocześnie informując  ich jak należy się do takiego wyjazdu przygotować, zwłaszcza jak ważna jest nauka języków obcych. Uczestnicy podkreślali, że ten wyjazd był dla nich bardzo istotny. Mają nadzieję, że będzie miał wpływ na ich rozwój zawodowy,  ponieważ udoskonalili znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe, poznali nowych ludzi z różnych krajów, poznali sposób pracy w Wielkiej Brytanii...
  Więcej
 • Wolne miejsca w Plastyku

  ...lub na stronie internetowej szkoły...
  Więcej
 • Trwają remonty w szkołach ponadgimnazjalnych

  ...złotych. Równocześnie w innych szkołach prowadzonych przez powiat bocheński wykonywane są prace remontowe. W Zespole Szkół w Łapanowie trwa termomodernizacja budynków szkolnych polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą rynien, przemurowaniem przewodów kominowych oraz wykonaniem izolacji cieplej. Na budynku szkoły zostanie również zamontowana instalacja odgromowa. Ten remont będzie kosztował powiat blisko...
  Więcej
 • Eleni na Biesiadzie Agroturystycznej w Siedlcu

  ...koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, szkoły i właściciele gospodarstw agroturystycznych....
  Więcej
 • Skuteczna integracja- wsparcie dla organizacji pozarządowych

  ...trwa nabór do Szkoły Aktywnych w Integracji.  Regulamin Szkoły Aktywnych w Integracji oraz formularz aplikacyjny można pobrać ze strony...
  Więcej
 • Jubileusz 40-lecia w „Mechaniku”

  ...lecie swojego istnienia. Były wspomnienia, życzenia i gratulacje. Na tą okoliczność Rada Rodziców ufundowała dla szkoły nowy sztandar. Podczas uroczystości odbyło się także ślubowanie pierwszych klas....
  Więcej
 • Bawiąc się pomagasz

  ...Celem imprezy jest pozyskanie środków na dożywianie najbardziej potrzebujących uczniów szkoły. Od pięciu lat wolontariusze Szkolnego Koła PCK pozyskują pieniądze na ten cel, organizując imprezy charytatywne i kwesty....
  Więcej
 • Promują bezpieczeństwo

  ...Szkoły Podstawowe...
  Więcej
 • Integracja poprzez zabawę i sztukę

  ...Wychowawczego w Bochni. Prace oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem starosty bocheńskiego Jacka Pająka. Przyznano cztery równorzędne wyróżnienia, które otrzymali uczniowie z klasy gimnazjalnej, uczniowie ze szkoły podstawowej I oraz II etap edukacyjny i wychowankowie internatu przy ul. Stasiaka....
  Więcej
 • „Klub Bezpiecznego Puchatka”

  ...w domu, w szkole i w drodze do szkoły. W roku szkolnym...
  Więcej
 • 91. rocznica Odzyskania Niepodległości

  ...Dalsza część uroczystości będzie miała miejsce w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Tam właśnie o godzinie...
  Więcej
 • Uczennica ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie otrzymała stypednium Prezesa Rady Ministrów

  ...Wśród wyróżnionych była Patrycja Chojecka uczennica klasy    IV architektury krajobrazu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, która po raz drugi otrzymała stypendium. Patrycja również w tym roku otrzymała honorowy tytuł Prymusa Szkoły przyznany z okazji Święta Patrona Szkoły. Serdecznie gratulujemy!...
  Więcej
 • Igrzyska Młodzieży szkolnej- PSP Nowy Wiśnicz Mistrzem

  ...Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu została Mistrzem Powiatu Bocheńskiego w Powiatowych Szkolnych Zawodach Sportowych Halowej Piłki Nożnej  chłopców....
  Więcej
 • 90- lecie PCK

  ...Podczas obchodów młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr...
  Więcej
 • Rytm, muzyka i taniec

  ...Szkoły Podstawowe...
  Więcej
 • Starostwo wyróżnione za promowanie sportu

  ...Indywidualne  wyróżnienia otrzymały również szkoły z terenu Powiatu Bocheńskiego oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Nagrodzona została Publiczna Szkoła Podstawowa Nr...
  Więcej
 • Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego na Miedzynarodowych Targach HORECA

  ...hotelarskiej z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno...
  Więcej
 • Cały powiat czyta dzieciom

  ...Wystąpił także zespół cheerleaders ze Szkoły Podstawowej nr...
  Więcej
 • Uczniowie w rękach terrorystów

  ...mężczyzn, którzy wtargnęli do budynku szkoły, podłożyli w jednej z klas ładunek wybuchowy, ranili jednego z uczniów podczas ucieczki z budynku oraz wysuwają żądania uwolnienia kolegi  z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu....
  Więcej
 • Podsumowanie projektu Leonardo da Vinci

  ...Spotkanie to jest jednocześnie okazją do podsumowania współpracy zagranicznej szkoły z partnerami niemieckimi w minionej dekadzie. Mija bowiem...
  Więcej
 • Odebrali europejskie certyfikaty

  ...towarzyszyła także wystawa fotograficzna z pobytu uczniów w niemieckim powiecie Saarlouis, podsumowano także dotychczasową współpracę zagraniczną szkoły z partnerami niemieckimi w minionej dekadzie....
  Więcej
 • Kutyba i Wcisło mistrzami Powiatu w szachach.

  ...W zawodach uczestniczyło czterdziestu zawodników i zawodniczek reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Bocheńskiego. Zawody rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Po kilku godzinach sportowych zmagań wyłonili się finaliści...
  Więcej
 • Bocheńskie liceum szóste w Małopolsce

  ...Pozycja szkoły w rankingu była uzależniona od ilości olimpiad, w których brała udział szkoła oraz liczby laureatów i finalistów. Pozycja bocheńskiego liceum od roku ubiegłego wzrosła aż o...
  Więcej
 • Sukces „Ekonomika” – 2 uczennice w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

  ...zadań sprawdzających  wiadomości  i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa, opracowanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która jest głównym organizatorem olimpiady.W dniach...
  Więcej
 • Kulinarne sukcesy uczniów z Dąbrowicy

  ...lecia szkoły...
  Więcej
 • „Języki obce... już potrafię”

  ...Temat jest jak najbardziej na czasie, ponieważ od ubiegłego roku nauka języka angielskiego jest obowiązkowa już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a egzamin gimnazjalny obejmuje test językowy....
  Więcej
 • Już mają indeks...

  ...roku w siedzibie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej  nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie V edycji Konkursu o indeks, którego celem było wyłonienie utalentowanych młodych ludzi, odznaczających się twórczym podejściem do przyszłych studiów i życia zawodowego....
  Więcej
 • Przedsiębiorcza Dąbrowica- młodzież na praktykach

  ...chcieli  dzielić się  swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem z młodszym pokoleniem, które próbuje określić swoje miejsce na rynku pracy. Młodzi ludzie powinni mieć jak najwięcej szans, by móc się sprawdzić i wypróbować swoje pomysły. Dzień przedsiębiorczości był dla nich taką szansą, dlatego z pewnością zapisze się on na stałe w kalendarzu naszej szkoły...
  Więcej
 • Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców

  ...Trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej z Gawłowa, która pokonała w meczu o III miejsce reprezentację szkoły podstawowej z Jodłówki...
  Więcej
 • Jak młodzież zapobiega pożarom

  ...szkoły podstawowe...
  Więcej
 • Bezpłatne konsultacje dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie

  ...wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoły policealne, szkoła muzyczna, internat. Wychowankowie ośrodka objęci są kompleksową opieką rewalidacyjną....
  Więcej
 • Uczniowie SOSW na targach

  ...Dlatego właśnie program rozwojowy szkoły, realizowany w ramach projektu unijnego zakłada wyjazdy na targi branżowe,...
  Więcej
 • Kolejne miliony dla Powiatu

  ...Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej...
  Więcej
 • Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym -eliminacje powiatowe

  ...szkoły podstawowej w Mikluszowicach...
  Więcej
 • Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

  ...Szkoły podstawowe...
  Więcej
 • Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja

  ...Koncert polskiej pieśni patriotycznej w wykonaniu Chóru i Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bochni...
  Więcej
 • Uczennica z ekonomika wicemistrzem wiedzy hotelarskiej

  ...eksperta językowego z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, odpowiednią prezencją, znajomością języków obcych, a także zdolnością odnalezienia się w nietypowej sytuacji i radzenia sobie ze stresem....
  Więcej
 • Rusza elektroniczny nabór do szkól ponadgimnazjalnych

  ...W moim odczuciu ta forma naboru jest dużym ułatwieniem dla młodych ludzi. W  tradycyjnym przypadku, uczniowie kandydujący do trzech szkół musieli wszystkie te szkoły odwiedzić i we wszystkich złożyć podania...
  Więcej
 • Sytuacja w powiecie na godz. 9.30

  ...osoby do jednej szkoły nr...
  Więcej
 • Jutro szkoły ponadgimnazjalne otwarte

  ...Jutro szkoły ponadgimnazjalne otwarte...
  Więcej
 • Unijne miliony na oświatę w powiecie

  ...Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej...
  Więcej
 • Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

  ...Wychowawczego. Jest to równocześnie dzień otwarty szkoły, podczas którego będzie można zobaczyć jak wygląda...
  Więcej