kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: remonty
 • Nowy rok szkolny - nowe inwestycje w szkołach

  ...września nowy rok szkolny. Od nowego roku uczyć się oni będą w dużo lepszych warunkach. Podczas wakacji we wszystkich szkołach powiatowych trwały bowiem remonty i modernizacje budynków. Uczniowie bocheńskiego "Mechanika" wrócili już do wyremontowanych sal lekcyjnych. Na korytarzach szkoły została wymieniona także posadzka. W tym roku Zarząd Powiatu przeznaczył ponad...
  Więcej
 • Trwają prace na mostach powiatowych

  ...Modernizowane mosty były w fatalnym stanie technicznym i gdyby nie remonty...
  Więcej
 • 7 milionów dla Powiatu

  ...W ramach tej inwestycji wykonane zostaną remonty m.in. nawierzchni drogowych, chodników, a także skrzyżowań i ścieżek rowerowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie...
  Więcej
 • Dwa miliony dla powiatu ze "schetynówek"

  ...W ramach przyznanych środków położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, udrożnione będą przepusty, wykonane zostaną także remonty chodników i istniejących zatok autobusowych. Wydzielone będą również miejsca dla ruchu pieszych poprzez remont poboczy i rowów....
  Więcej
 • Elektroniczny system zarządzania drogami

  ...planowanie budżetu, remonty drogowe itp....
  Więcej
 • Nowe mosty w Powiecie

  ...Na te remonty Powiat Bocheński otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych....
  Więcej
 • Powiatowe inwestycje : 15 milionów na drogi w 2008 roku

  ...Cały rok pozyskiwaliśmy środki z zewnątrz na realizację tych inwestycji, dlatego też niektóre remonty zakończyły się dopiero w grudniu '...
  Więcej
 • Kolejne chodniki

  ...Podczas spotkania starosta podziękował burmistrzowi za dobrą współpracę. Remonty te z pewnością przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach...
  Więcej
 • Wkrótce remont mostu w Trzcianie

  ...mówi starosta Jacek Pająk. W najbliższym czasie powinny rozpocząć się także kolejne przebudowy i remonty...
  Więcej
 • Schetynówki- trwają prace na drogach powiatowych

  ...W powiecie bocheńskim trwają remonty drogowe realizowane w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych...
  Więcej
 • 1,5 mln złotych na inwestycje

  ...mln złotych przeznaczył Zarząd Powiatu na remonty i modernizacje w szkołach ponadgimnazjalnych....
  Więcej
 • Wkrótce remont dwóch mostów na Strzeleckiej

  ...W ramach prac modernizacyjnych mosty wymienione zostaną na przepusty, droga zostanie poszerzona do sześciu metrów, zamontowane zostaną także barierki  ochronne, odwodnienia oraz zabezpieczenia koryta potoków. Obydwa remonty powinny zakończyć  się w październiku, a łączny koszt modernizacji wyniesie ok....
  Więcej
 • Trwa przetarg na ciąg północny

  ...Remonty obiektów inżynierskich...
  Więcej
 • Powiat odnawia zabytki

  ...Trwają remonty i modernizacje kościołów, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu Bocheńskiego na prace konserwatorskie, remonty lub roboty budowlane w...
  Więcej
 • Trwają remonty w szkołach ponadgimnazjalnych

  ...remonty... ...Trwają remonty w szkołach ponadgimnazjalnych... ...Pedagogicznej. Remonty w szkołach będą kosztować powiat łącznie blisko...
  Więcej
 • Remonty chodników

  ...remonty... ...Remonty chodników... ...rwają remonty chodników w Powiecie Bocheńskim. Obecnie zakończył się już realizowany wspólnie z Miastem Bochnia remont chodnika na ul. Karolina oraz ul. Wygoda....
  Więcej
 • Inwestycje w Powiecie- ciąg dalszy

  ...REMONTY CHODNIKÓW W GMINACH...
  Więcej
 • Inwestycje w powiecie

  ...remont chodnika  przy Szkole Podstawowej w Żegocinie oraz remonty nawierzchni asfaltowej w miejscowości Cichawa, Kępanów, Wyżyce oraz Żegocina....
  Więcej
 • Wakacyjne remonty w szkołach

  ...remonty... ...Wakacyjne remonty w szkołach...
  Więcej
 • Powiat otrzymał promesę na naprawę dróg

  ...z drugiej promesy trwają aktualnie remonty nawierzchni m. in. w Kopalinach, Woli Nieszkowskiej, Łąkcie Górnej, Lubomierzu i Cerekwi. Oprócz tego na ul. Strzeleckiej w Bochni ma zostać wybudowany nowy przepust...
  Więcej
 • Powiat stara się o kolejne schetynówki

  ...W ramach inwestycji planowane są m. in. remonty chodników, wykonanie nawierzchni asfaltowej, remonty zatok autobusowych oraz konserwacja rowów....
  Więcej
 • Remont kolejnych nawierzchni

  ...z drugiej promesy trwają aktualnie remonty nawierzchni m. in. w Kopalinach, Woli Nieszkowskiej, Łąkcie Górnej, Lubomierzu i Cerekwi. Nowy przepust ma zostać także wybudowany na ul. Strzeleckiej....
  Więcej
 • Inwestujemy w drogi – budowa „ciągu północnego”zakończona

  ...obejmującego inwestycje mostowe, budowy i remonty chodników oraz przebudowy ciągów drogowych....
  Więcej
 • O poprawie bezpieczeństwa powodziowego...

  ...Podczas  dyskusji oceniona została  istniejąca infrastruktura przeciwpowodziowa na tle stanu zagrożenia powodziowego. Omówiono monitoring stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie powiatu w tym urządzeń hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych. Burmistrzowie i Wójtowie  przedstawili informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na walkę z powodzią. Środki te przekazane zostały przede wszystkim na odtworzenie stanu magazynów przeciwpowodziowych, pokrycie kosztów paliwa, remonty sprzętów oraz gratyfikację dla strażaków ochotników....
  Więcej
 • W Żegocinie powstanie nowy most

  ...mln zł. ale potrzeby w powiecie bocheńskim są nadal duże i z każdym rokiem będziemy się starać o środki na dalsze remonty...
  Więcej
 • Kolejne remonty drogowe

  ...remonty... ...Kolejne remonty drogowe...
  Więcej
 • Uroczyście oddano ciąg południowy

  ...mln wydano na remonty dróg...
  Więcej
 • Trwa remont dróg powiatowych w Królówce i Pogwizdowie

  ...Obydwa remonty realizowane są przy wsparciu finansowym z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie milion złotych....
  Więcej
 • Ocena pracy KPP w Bochni w 2011 roku

  ...Komendant Rudnik podziękował Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi oraz lokalnym samorządom za podejmowane inicjatywy i wsparcie finansowe umożliwiające prowadzenie prac remontowych budynków Policji. Podziękowania skierował również do samorządów. Na ręce zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Szczałby złożył podziękowanie za wsparcie finansowe oraz transportowe.  W sumie w minionym roku na w modernizację i remonty przekazano około...
  Więcej
 • Czego boi się Wójt gminy Bochnia?!

  ...przez organ nieuprawniony. Rada sołecka jest organem pomocniczym gminy. Jeżeli Rada Sołecka słucha Wójta i nie przychodzi na spotkania ze Starostą i Radnymi Powiatowymi to oznacza, ze przez Wójta artykułują swoje oczekiwania. Nie mają żadnych uprawnień do artykułowania żądań w stosunku do powiatu. Wskazywane jako źródło realizacji inwestycji środki finansowe otrzymane od wykonawcy autostrady zabezpieczone są na bieżące utrzymanie i remonty tych odcinków drogowych i odcinków alternatywnych, które zostały wykorzystywane podczas budowy autostrady. Odcinek drogi w Damienicach nie został udostępniony dla samochodów dojeżdżających do autostrady, a co za tym idzie nie ma możliwości w ramach tych środków budowy chodnika....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu z absolutorium

  ...tj. remonty dróg powiatowych...
  Więcej
 • Tym razem powstanie „schetynówka” w Drwini

  ...mln złotych dotacji na remonty i budowę dróg lokalnych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe a połowa na drogi gminne....
  Więcej
 • Powiat na dobrej drodze

  ...Ponadto cały czas prowadzone są prace związane z bieżącym  utrzymaniem właściwego stanu dróg powiatowych, wykonywane są również niezbędne naprawy i remonty...
  Więcej
 • Drogowy ruch inwestycyjny

  ...obfituje w znaczne środki finansowe na modernizację dróg powiatowych, stąd w wielu miejscach powiatu bocheńskiego prowadzone są inwestycje i remonty...
  Więcej
 • Inwestycje drogowe w powiecie

  ...Na przyszły rok planujemy kolejne remonty w ramach...
  Więcej
 • Powiat ustabilizował kolejne osuwisko

  ...roku na inwestycje i remonty w infrastrukturze drogowej powiat bocheński wydał około...
  Więcej
 • Podsumowanie działań oświatowych w Powiecie Bocheńskim

  ...tys. złotych przeznaczono na bieżące remonty placówki,...
  Więcej
 • Remonty na drogach powiatowych

  ...remonty... ...Remonty na drogach powiatowych...
  Więcej
 • 13 miejscowości powiatu bocheńskiego z nowymi chodnikami

  ...O tym jak ważne dla mieszkańców naszego powiatu  są chodniki nie trzeba nikogo przekonywać dlatego też Zarząd Powiatu z roku na rok przeznacz kolejne środki na budowę nowych czy też remonty istniejących. Na terenie powiatu znajduje się...
  Więcej
 • Rok 2016 w powiatowej oświacie

  ...zł. przeznaczono na bieżące remonty, w tym wymianę nawierzchni wejścia do szkoły, naprawy dachu oraz dalsze prace wykończeniowe w budynku warsztatów szkolnych....
  Więcej
 • Inwestycje i remonty drogowe na terenie powiatu

  ...remonty... ...Inwestycje i remonty drogowe na terenie powiatu...
  Więcej
 • Szpital w Bochni z unijnym dofinansowaniem na modernizację

  ...Na modernizacje i remonty w małopolskich szpitalach, a także zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zaplanowaliśmy w aktualnym regionalnym programie operacyjnym ponad...
  Więcej
 • Pacjenci dobrze oceniają bocheński szpital

  ...Przez cały czas staramy się podnosić jakość świadczonych przez szpital usług. Służą temu nie tylko systematycznie realizowane remonty i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, ale przede wszystkim systematyczna praca z personelem szpitala i prowadzone analizy co do przebiegu leczenia. Nie bez znaczenia jest fakt zatrudniania dobrych specjalistów...
  Więcej
 • Szkoły średnie gotowe do nowego roku szkolnego

  ...Widać ogrom pracy, która została wykonana w szkołach. Priorytetem Zarządu Powiatu jako organu prowadzącego było zapewnienie jak najlepszych warunków nauki dla zwiększonej liczby uczniów. Cieszę się, że udało się w szkołach przeprowadzić niezbędne remonty oraz utworzyć nowe sale lekcyjne...
  Więcej
 • Budżet Powiatu na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

  ...Po latach oczekiwania zabytkowy budynek Starostwa zyska estetyczny wygląd, który się wkomponuje w rewitalizowane centrum Bochni. Za ponad milion złotych zostanie wykonany remont dachu oraz elewacji od ul. Kazimierza Wielkiego. Przeznaczamy również środki na dotacje na remonty obiektów zabytkowych na terenie całego powiatu....
  Więcej
 • SCHETYNÓWKA

  ...W ramach przyznanych środków położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, udrożniono przepusty, wykonano także remonty chodników i istniejących zatok autobusowych. Wydzielono również miejsca dla ruchu pieszych poprzez remont poboczy i rowów....
  Więcej
 • PODSUMOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT W 2011 ROKU

  ...a wraz z nim udało się zrealizować wiele znaczących dla powiatu bocheńskiego inwestycji drogowych. Nakłady na inwestycje i remonty w roku ubiegłym wyniosły około...
  Więcej
 • 13 miejscowości powiatu bocheńskiego z nowymi chodnikami

  ...O tym jak ważne dla mieszkańców naszego powiatu  są chodniki nie trzeba nikogo przekonywać dlatego też Zarząd Powiatu z roku na rok przeznacza kolejne środki na budowę nowych czy też remonty istniejących. Na terenie powiatu znajduje się...
  Więcej