kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: przedsiębiorstwa
 • E-PUNKT

  ...Powszechność Internetu oraz korzystanie z jego usług jest coraz bardziej związane z naszym życiem. Jednocześnie rola Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej wzrasta. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują narzędzia internetowe są w stanie szybciej zwiększyć przychody i zatrudnienie oraz uzyskać większy zasięg działania i poziom eksportu....
  Więcej
 • Kopalnia Soli Bochnia

  ...Bochneris, Campi. W XVII w za przyczyną wojen i upadku gospodarczego nastąpiło zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa...
  Więcej
 • Powiatowa Rada Zatrudnienia

  ...Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Arcom,...
  Więcej
 • Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź

  ...nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt...
  Więcej
 • Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku

  ...Kapituła konkursu oceni przedsiębiorstwa pod kątem pomysłu na prowadzenie własnego biznesu oraz umiejętności prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa w trzech kategoriach...
  Więcej
 • Czekają płatne staże i praca!

  ...Staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz  tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwach z sektora MŚP....
  Więcej
 • PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania

  ...Pakiet usług dla firmy obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy. Działania wskazane w Planie Rozwoju mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą stanowić też kombinację jednegoi drugiego....
  Więcej
 • VII edycja Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

  ...w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa...
  Więcej
 • Transfer Innowacji - Eksperci naukowi dla małopolskiego biznesu

  ...lipca br. Udział firm w projekcie jest bezpłatny. Otrzymane w projekcie wsparcie stanowi dla Przedsiębiorstwa pomoc de...
  Więcej
 • Przedsiębiorco! Zostań Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2014

  ...Do składania deklaracji uczestnictwa Urząd Marszałkowski zaprasza małopolskie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności stawiają na innowacje. Uczestnictwo w Targach jest całkowicie darmowe. To okazja dla wystawców na bezpłatną promocje i pokazanie się szerszej publiczności. Tegoroczne Targi odbędą się już...
  Więcej
 • Zdobądź tytuł kreatora miejsc pracy

  ...roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa...
  Więcej
 • Czego Bochni i powiatowi bocheńskiemu potrzeba – szkolenie FISE

  ...Szkolenie  było poświęcone aspektom ekonomii społecznej jako remedium na kryzys rynku pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu tworzenia  spółdzielni socjalnych jako  formy przedsiębiorstwa społecznego czyli takiego, którego działalność nie jest nastawiona na zysk, lecz aktywizację społeczną i zawodową społeczeństwa, integrację oraz  podniesienie kwalifikacji jej członków. Spółdzielnię socjalną tworzą w większości osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym  ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które mają duże trudności w znalezieniu pracy....
  Więcej
 • PCZK monitoruje sytuację w powiecie

  ...Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Zbigniew Rachwał, poinformował że na chwilę obecną nie ma problemów z dostawą wody dla odbiorców oraz nie przewiduje się także ograniczeń, pomimo niskiego poziomu wody w rzece Rabie. Ujęcie wody pitnej na Rabie, które dostarcza większej części mieszkańców powiatu wodę funkcjonuje bez zakłóceń....
  Więcej
 • O nowych możliwościach dla przedsiębiorców

  ...przedsiębiorstwa to kolejne tematy poruszane przez Marszałka....
  Więcej
 • Barwy Wolontariatu

  ...Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze....
  Więcej
 • LGD ogłasza nabór dla rozwijających działalność gospodarczą

  ...mikroprzedsiębiorstwa...
  Więcej
 • Konferencjia BIM – modelowanie informacji o budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni

  ...stowarzyszenia zrzeszającego proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego...
  Więcej
 • Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu bocheńskiego za 2016 r.

  ...działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo...
  Więcej
 • Woda w Siedlcu przydatna do spożycia

  ...Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni  jest przydatna do spożycia przez ludzi....
  Więcej
 • Barwy Wolontariatu

  ...Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze....
  Więcej
 • Powiat pomaga niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy

  ...Stowarzyszenie z powodzeniem prowadzi zakład aktywności zawodowej w Krakowie w formie pensjonatu i restauracji. Pensjonat jest modelowym przykładem przedsiębiorstwa, które prowadzi skuteczną rehabilitację zawodową osób chorujących psychicznie. Praca i bezpośredni kontakt pracownika z klientem pozwala czuć się potrzebnym, daje szanse zaistnienia w innej niż dotąd roli, co w rezultacie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w najbliższym środowisku....
  Więcej
 • Podsumowanie konsultacji w starostwie

  ...Starostwa Powiatowego w Bochni. W drugiej części spotkania przedstawiciele Fundacji  Biuro  Inicjatyw  Społecznych, realizującej zadania Małopolskiego  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawią dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych oraz aktualne możliwości prawne i finansowe tworzenia  tego typu podmiotów  w Małopolsce oraz wstępny pomysł na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego w powiecie bocheńskim we współpracy z Powiatem....
  Więcej
 • Sukcesy uczniów z Mechanika w logistyce

  ...Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronami Merytorycznymi są Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się również najważniejsze przedsiębiorstwa z branży transportu, spedycji i logistyki....
  Więcej
 • Uczniowie z ekonomika będą zdobywać doświadczenie w Kopalni

  ...opalnia Soli Bochnia to także doskonałe miejsce na zdobywanie doświadczenia praktycznego dla technika ekonomisty w dziale administracji przedsiębiorstwa i dla technika żywienia i usług gastronomicznych i kucharza w Komorze Warzyn, podczas organizacji eventów czy innych imprez z obsługą gastronomiczną...
  Więcej
 • Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

  ...W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty...
  Więcej
 • Otrzymaj dotację i bądź eko-przedsiębiorcą!

  ...przedsiębiorstwa...
  Więcej
 • Akademia Kompetencji Menadżera

  ...Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa...
  Więcej
 • Kolejne szkolenie dla przedsiębiorców

  ...września br. odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców. Szkolenie będzie dotyczyć możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach i...
  Więcej
 • Szkolenie dla przedsiębiorców

  ...Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Bochni trwa bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców. Szkolenie dotyczy możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach i...
  Więcej
 • Już wkrótce Dzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Dąbrowicy

  ...W czasie kilkugodzinnego spotkania w przedsiębiorstwach uczniowie będą mogli poznać wymagania stawiane pracownikom na wybranym stanowisku pracy, związki między wykształceniem i karierą zawodową oraz zweryfikują swoje wyobrażenie o wybranym przez siebie zawodzie. Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowicy pan Robert Twardosz oraz  szkolny koordynator programu pani Barbara Radzięta zwracają się z uprzejmą prośbą do osób ze środowiska biznesu, przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw o włączenie się do programu...
  Więcej
 • Konferencja „Elastyczność - to się opłaca”

  ...główne zasady motywacji w małych i średnich przedsiębiorstwach...
  Więcej
 • „Ekonomik”: 106 tys. euro na zagraniczne staże zawodowe uczniów

  ...Każdy spośród uczestników będzie miał okazję zapoznania się z pracą z podejściem do obowiązków w poszczególnych firmach o różnej specyfice i wielkości. Grupa uczestników będzie mogła się bezpośrednio włączyć się w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo poznają nowe techniki przygotowania posiłków i nowe trendy w obsłudze gości. Uczestnicy poprzez nawiązanie nowych kontaktów zawodowych zwiększą swoją mobilność na wielkich rynkach UE, rozszerzą swoje horyzonty poznawcze co pozwoli na dokonywanie ciągłej rotacji pomysłów i innowacji w dziedzinie technologii żywności, żywienia człowieka i obsługi konsumenta. Celem projektu jest również...
  Więcej
 • „Kulinarna podróż do Saksonii” uczniów „Ekonomika”

  ...i kalorycznej. Zbiór tych potraw wydany zostanie w formie broszury i będzie służył jako materiał dydaktyczny, przy realizacji tematów lekcji związanych z kuchniami regionalnymi i narodowymi. Każdy spośród uczestników będzie miał okazję zapoznania się z pracą, z podejściem do obowiązków w poszczególnych firmach o różnej specyfice i wielkości. Grupa uczestników będzie mogła się bezpośrednio włączyć się w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo poznają nowe techniki przygotowania posiłków i nowe trendy w obsłudze gości....
  Więcej
 • Pierwsza działka w strefie wydzierżawiona

  ...potrzebna skoro miasto Bochnia dysponuje terenami z przeznaczeniem na działalność gospodarczą znajdującą się blisko autostrady. Podjęto decyzję, aby włączyć się w rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu, korzystając z możliwości jakie stworzył Wojewoda, który przekazał działkę oraz Marszałek Województwa Małopolskiego, przeznaczając znaczącą część środków na realizację i przygotowanie tej strefy. Powiatowa strefa powstała przede wszystkim z myślą  o małych i średnich przedsiębiorstwach...
  Więcej
 • Uczniowie z Bochni w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

  ...na najlepszych młodych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach będących liderami w branży oraz wartościowe nagrody rzeczowe....
  Więcej
 • Bocheńscy ekonomiści na zagranicznych stażach zawodowych

  ...Stażyści nabywają nowe kompetencje ekonomiczne  o oparciu o świetnie prosperujący rynek usług turystycznych. Na spotkaniach w greckich przedsiębiorstwach uczniowie zapoznają się z formami organizacyjno...
  Więcej
 • Ekonomik - 150 tys. Euro na zagraniczne staże zawodowe uczniów

  ...gastronomicznych o różnej specyfice i wielkości. Grupa uczestników będzie mogła się bezpośrednio włączyć się w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo poznają nowe techniki przygotowania wykwintnych posiłków i nowe trendy w obsłudze gości...
  Więcej
 • Uczniowie CKZiU w Łapanowie doskonalą umiejętności zawodowe w Niemczech

  ...Przed wyjazdem młodzież przechodziła w szkole miesięczne przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne. Po dotarciu na miejsce uczniowie wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w ośrodku w Schkeuditz, gdzie przebywają wraz z młodzieżą z Polski oraz innych krajów europejskich. Uczniowie realizują staże w niemieckich przedsiębiorstwach...
  Więcej
 • Gra planszowa Polski Piemont w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni

  ...Można więc spotkać w niej postacie Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Franciszka Stefczyka, ks. Stanisława Stojałowskiego oraz wiele innych. Gracze mogą zatrudniać się w działających ówcześnie w Galicji przedsiębiorstwach, bankach, państwowych instytucjach. O zwycięstwie w grze decyduje liczba posłów wprowadzonych przez graczy...
  Więcej
 • „Księgowi Przyszłości” z Ekonomika

  ...kadrowych oraz ich roli w przedsiębiorstwach, jak i planowanych zmianach w przepisach prawnych....
  Więcej
 • Konkurs wniosków w programie Erasmus+ 2019 rozstrzygnięty

  ...gastronomicznych i finansowych, o różnej specyfice i wielkości. Uczestnicy stażu będą mogli włączyć się bezpośrednio w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo zwiększą swoje kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne...
  Więcej
 • LGD "Dolina Raby" poszukuje firm budowlanych i spożywczych

  ...Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorstwami wskazały na brak ich współpracy z instytucjami naukowymi, brak działań związanych z wdrażaniem nowych technologii i innowacji oraz wiedzy nt. możliwości wsparcia w tym zakresie. Klastry, w których partnerami przedsiębiorstw będą ośrodki naukowe i szkoleniowe, pozwoli ten brak innowacyjności firm poprawić....
  Więcej
 • Małopolscy przedsiębiorcy wyjadą na targi do Barcelony i Warszawy-zaproszenie

  ...W ramach współpracy partnerskiej z siecią EEN, podczas misji zostaną zorganizowane spotkania z lokalnymi, hiszpańskimi przedsiębiorstwami. W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże wg. RSI Małopolski....
  Więcej
 • Kopalnia Soli w Bochni

  ...wielickiego przedsiębiorstwa, które już kilkanaście lat później określane było jako...
  Więcej