kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: pracownicy
 • Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów Zagranicznych

  ...Pracownicy obsługujący Contact Center będą posługiwać się biegle językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim....
  Więcej
 • II integracyjne zawody sportowe

  ...niezbyt łaskawej pogody do udziału w II integracyjnych zawodach sportowych zgłosiły się dwa Środowiskowe Domy Samopomocy z Brzeska oraz Muchówki, a także dwa Domy Pomocy Społecznej z Płazów oraz Więckowic. Zacięta rywalizacja toczyła się m.in. w takich konkurencjach jak przeciąganie liny, mini sztafeta, czy tez boccia. Zwycięzcami większości konkurencji zostali wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy z Muchówki. Na zakończenie zawodów pracownicy DPS...
  Więcej
 • Inwestujemy w człowieka

  ...Wszyscy zainteresowani problematyką społeczną, a wśród nich pracownicy instytucji i organizacji działających lokalnie na rzecz osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym mogli poznać szczegóły tego projektu na wczorajszej konferencji inaugurującej jego rozpoczęcie. Podczas tego spotkania Renata Segiecińska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego omawiała kwestie wychowywania dzieci i młodzieży poza rodziną biologiczną, w rodzinie zastępczej, czy w placówce opiekuńczej. Psycholog Iwona Stańko...
  Więcej
 • Warsztaty dotyczące przemocy

  ...W szkoleniu wezmą udział pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka oraz inne osoby realizujące od...
  Więcej
 • 5- lecie WTZ Łapanów

  ...a także dyrekcja jak i wszyscy pracownicy i przyjaciele warsztatów. Podczas spotkania Starosta podziękował wszystkim pracownikom za trud oraz duże zaangażowanie w troskę o drugiego człowieka jakie wkładają w codzienna pracę. W trakcie obchodów odbył się występ kolędniczy uczestnikow warsztatów, a także aukcja prac....
  Więcej
 • Wybrać właściwą szkołę

  ...z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego. Gimnazjalistom w wyborze szkoły pomogą nie tylko pracownicy Poradni, ale także starsi koledzy. Udział w giełdzie zapowiedział również Powiatowy Urząd Pracy...
  Więcej
 • Zakończenie projektu reorganizacji Domu Pomocy Spolecznej

  ...warsztatowe, w których uczestniczyli wybrani pracownicy, które kształtowały myślenie pracowników w procesie poprawy jakości życia mieszkańców przez wnikliwe rozumienie psychiki tych osób i ich potrzeb. Pracownicy poznali nowe metody pracy i właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Bene Meritus dla PSS Społem

  ...Zgromadziły wiele zacnych gości, uczestniczył w nich m.in. pan Wojciech Kozak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Starosta Bocheński Jacek Pająk, Burmistrz Miasta Bochnia Bogdan Kosturkieiwcz, Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy. Podczas jubileuszu wszyscy pracownicy otrzymali medale za zasługi dla PSS Społem, uhonorowani zostali także goście....
  Więcej
 • Awanse i odznaczenia z okazji Święta Policji

  ...Policjanci i pracownicy Policji wdzięczni samorządowcom i także samemu Staroście za troskę o stan bezpieczeństwa w powiecie i polepszanie warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych ufundowali szablę, którą wręczył Staroście Komendant Rudnik....
  Więcej
 • Punkty informacyjne w Wydziale Geodezji

  ...roku w Starostwie Powiatowym w Bochni działają punkty informacyjne w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Informacji dotyczących pomocy mieszkańcom w zakresie rodzaju i sposobu działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawniania ich praw w księgach wieczystych będą udzielać jedynie pracownicy Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami....
  Więcej
 • Orientacja zawodowa młodzieży szansą dla rynku pracy – konferencja

  ...Adresatami spotkania są pedagodzy i nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownicy socjalni Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Konferencja rozpocznie się o godzinie...
  Więcej
 • Potem zaczyna się teraz – inwestycja w człowieka

  ...gdy pracownicy Kina rozkładają drewniany najazd, ale bez pomocy innych osoby niepełnosprawne nie mogą swobodnie korzystać w Bochni z dobra jakim jest jedyne tu kino. Osoby niepełnosprawne mają te same potrzeby społeczne i kulturalne, co osoby sprawne....
  Więcej
 • Tydzień ofiar przestępstw- PCPR

  ...pracownicy PCPR, ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy szkolni, Policja, kuratorzy sądowi, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej....
  Więcej
 • Wybory patrona w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni

  ...W wyborach będzie brała udział społeczność lokalna, uczniowie mieszkający w placówce, ich rodzice oraz pracownicy bursy....
  Więcej
 • Uczniowie SOSW na targach

  ...Słowa te potwierdzają pracownicy branży gastronomicznej, którzy specjalnie dla szkół poświęcili jeden dzień targów. Dzięki temu uczniowie na własne oczy mogli się przekonać, jak nowoczesne technologie ułatwiają pracę....
  Więcej
 • Pomoc dla powodzian

  ...Pierwsze telefony od osób wielkiego serca, pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odebrali jeszcze w trakcie powodzi. W pomoc włączyły się również bocheńskie firmy. Aktywnie pomagał Zbór Baptystów w Bochni przekazując paczki żywnościowe oraz środki czystości....
  Więcej
 • Starostwo z certyfikatem ISO

  ...W ramach wprowadzania certyfikatu przeprowadzono audity wewnętrzne, diagnozę oraz badanie satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Pracownicy Starostwa Powiatowego przeszli szereg szkoleń...
  Więcej
 • Pomoc dla powodzian – przekazanie środków na sesji

  ...Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odwiedzali wszystkie wskazane przez gminy osoby i w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej zawnioskowali o udzielenie pomocy w kwotach których wyszczególnienie zostanie ujęte w umowach z gminami....
  Więcej
 • Nowoczesne starostwo

  ...W ramach projektu pracownicy zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu organizacji pracy, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, partnerstwa publiczno...
  Więcej
 • E-urząd umowa podpisana

  ...tą drogą mogły uzyskać dostęp do usług.Dodatkowo pracownicy starostwa zostaną wyposażeni w urządzenia do składania podpisu elektronicznego.W ramach projektu utworzone zostanie tzw. call...
  Więcej
 • Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

  ...ZS Dąbrowica. Wyróżnieni zostali także Pan Artur Boczek jako opiekun Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddziału bocheńskiego, oraz pracownicy tego oddziału....
  Więcej
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej już działa

  ...Pracownicy zatrudnieni w Centrum Aktywizacji i Zawodowej są  do dyspozycji  klientów  w godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy tj. w poniedziałki w godz. od...
  Więcej
 • Zmiany na bocheńskim basenie

  ...Pracownicy basenu zapraszają do korzystania z nowych promocji...
  Więcej
 • Nowoczesne starostwo

  ...W ramach projektu pracownicy zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu organizacji pracy, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, partnerstwa publiczno...
  Więcej
 • Komunikat Starostwa Powiatowego w Bochni

  ...lutego br.  W przekazaniu tym uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy Bochnia, którzy protokół podpisali. Tym bardziej dziwi fakt, że Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy w dniu...
  Więcej
 • I rocznica Katastrofy Smoleńskiej

  ...Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami...
  Więcej
 • Nowoczesny urzędnik

  ...Dzięki realizacji tego projektu pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji co w dzisiejszych czasach w świetle zmieniających się przepisów jest bardzo ważne...
  Więcej
 • Pracownicy gmin szkolili się w starostwie

  ...pracownicy... ...Pracownicy gmin szkolili się w starostwie...
  Więcej
 • Wyróżnienie dla Powiatu Bocheńskiego

  ...Pracownicy Ośrodka Informacji prowadzili cykle szkoleń informacyjno...
  Więcej
 • 20 akcja Honorowego Dawstwa Krwi

  ...Po raz pierwszy wraz z młodzieżą przystąpili do akcji pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Łapanowa i okolic. Grupa osób z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa zarejestrowała...
  Więcej
 • Konferencja „Elastyczność - to się opłaca”

  ...Uczestnikami konferencji będą przedsiębiorcy i ich pracownicy, a także inne osoby zainteresowane wdrażaniem elastycznych form zatrudnienia i idei flexicurity w swoim miejscu pracy....
  Więcej
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Starosty Jacka Pająka

  ...Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasług odebrali również dyrektorzy, nauczyciele, a także pracownicy obsługi administracyjnej poszczególnych szkół z terenu województwa małopolskiego w tym z terenu powiatu bocheńskiego....
  Więcej
 • „Zerwij kajdany, połam bat”

  ...Imprezie towarzyszyła wystawa tematycznie nawiązująca do charakteru koncertu, którą przygotowali pracownicy bocheńskiego archiwum państwowego....
  Więcej
 • Innowacyjny powiat

  ...Dodatkowo pracownicy starostwa zostali wyposażeni w urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Zmodernizowana została  infrastruktura elektryczna i teleinformatyczna, wymieniony został sprzęt komputerowy i serwery. Wdrożone zostały również nowe  programy oraz tzw. call...
  Więcej
 • Nowy Dom Pomocy Społecznej- umowa podpisana

  ...Zarówno mieszkańcy jak i pracownicy nie kryją zadowolenia, że przeniosą się do zupełnie nowego budynku. Pensjonariusze będą mieszkać w jedno...
  Więcej
 • Czekają płatne staże i praca!

  ...pracownicy z przedsiębiorstw za każdy miesiąc otrzymają...
  Więcej
 • Jubileusz „Kroniki Bocheńskiej” i kina REGIS

  ...W świętowaniu urodzin uczestniczyli byli współpracownicy gazety, czytelnicy oraz zaproszeni goście. Wydarzeniu towarzyszyło również otwarcie wystawy, na której zaprezentowano historię miesięcznika oraz okładki pisma od pierwszych jego wydań....
  Więcej
 • PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania

  ...posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach lub nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR. Tym razem większą szansę udziału w projekcie ISR otrzymają właściciele firm, które zgodnie...
  Więcej
 • Zmiana organizacji ruchu w Kobylu

  ...Podczas prac prowadzonych przy połówkowym zajęciu jezdni ruchem kierować będą pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie wyposażeni w sprzęt łączności bezprzewodowej. Dopuszcza się możliwość chwilowego zamknięcia drogi na czas wykonywania nakładki...
  Więcej
 • Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Bochnia na ul. Krzyżanowickiej

  ...Podczas prac prowadzonych przy połówkowym zajęciu jezdni, ruchem kierować będą pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie i wyposażeni w sprzęt łączności bezprzewodowej....
  Więcej
 • Pracownicy oświaty-odznaczenia państwowe

  ...pracownicy... ...Pracownicy oświaty...
  Więcej
 • Rozpoczęcie realizacji programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd”.

  ...Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bochni pod numerem telefonu...
  Więcej
 • Rusza Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów Zagranicznych

  ...Pracownicy obsługujący Contact Center będą posługiwać się biegle językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim....
  Więcej
 • PCPR dofinansowuje do pobytu dziecka w przedszkolu

  ...Szczegółowych informacji o warunkach dofinansowania udzielają pracownicy PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu

  ...W razie wątpliwości pracownicy Instytutu Austriackiego zachęcają do kontaktu telefonicznego pod numerem...
  Więcej
 • Filozoficzny sukces Ekonomika

  ...mowę retoryczną, będącą interpretacją wybranego motta ks. prof. Józefa Tischnera, a następnie wygłosili ją publicznie podczas konkursu.  Występy oratorów oceniało jury w którym znaleźli się pracownicy naukowi, wykładowcy filozofii oraz przedstawiciele świata kultury. Występy uczniów cechował wysoki poziom prac oraz talent retoryczny. W imieniu jury werdykt ogłosił dr Witold Glinkowski...
  Więcej
 • Dzisiaj zakończenie akcji charytatywnej

  ...znajdą się w paczkach pod choinką w auli Św. Mikołaja, gdzie pracownicy MOPS przygotowują to szczególne wigilijne spotkanie, zostaną one przekazane dzieciom z rodzin, dla których okres świąt nie zawsze jest czasem radości. Mamy nadzieję, że dzięki szczodrobliwości serc i rąk naszych Klientów, uśmiech zagości na każdej dziecięcej buzi....
  Więcej
 • Dni Aktywnego Obywatela w II LO

  ...naukowa "Rak to nie wyrok". W charakterze ekspertów wystąpią wybitni specjaliści z rożnych dziedzin onkologii  i psychoonkologii, uczestnicy międzynarodowych sympozjów, prekursorzy nowych metod leczenia raka, pracownicy naukowi wiodących klinik onkologicznych w Polsce....
  Więcej
 • Podsumowanie roku 2013

  ...Wychowawczy w Bochni został wyposażony w windę. To prawdziwa rewolucja dla szkoły, zwłaszcza, że do tej pory pracownicy sami musieli dźwigać podopiecznych po schodach. Winda powstała w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie w większości uczą się dzieci z głębszą niepełnosprawnością. Urządzenie kosztowało blisko...
  Więcej
 • W starostwie debatowali na temat przemocy w rodzinie

  ...W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa,  Policji, Prokuratury Rejonowej w Bochni, wójtowie Gmin Łapanów i Lipnica Murowana, pracownicy PCPR w Bochni, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu powiatu bocheńskiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Służby Kuratorskiej Sądu rejonowego w Bochni oraz przedstawiciele innych instytucji świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy....
  Więcej
 • Nabór do projektu aktywny samorząd

  ...Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bochni pod numerem telefonu...
  Więcej
 • OiK zmienia godziny pracy

  ...Ponadto pracownicy ośrodka informują,  iż...
  Więcej
 • Jak bezpiecznie zachować się na drodze?

  ...W ramach konkursu, uczniowie oprócz malowania, rysowania i wyklejania, poznawali zasady ruchu drogowego. A z jakim efektem, mogli przekonać się pracownicy Straży Miejskiej, obecni na podsumowaniu konkursu...
  Więcej
 • Życzenia od władz Powiatu Bocheńskiego

  ...oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Bochni...
  Więcej
 • Uczennica „Ekonomika” Mistrzem Wiedzy Hotelarskiej

  ...Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, której pracownicy naukowi przygotowują zestawy zadań na poszczególne etapy konkursu....
  Więcej
 • Mieszkańcy DPS mają nowy Dom

  ...przedstawiciele duchowieństwa bocheńskich parafii, pracownicy i mieszkańcy DPS....
  Więcej
 • XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Bochni.

  ...lepidopterologów z całego kraju, w tym Poznania, Wrocławia, Rzeszowa, Warszawy, Torunia oraz oczywiście z Krakowa i Bochni, osoby prywatne, przyrodnicy amatorzy, zbieracze owadów, fotograficy także profesjonaliści, pracownicy jednostek ochrony przyrody, wykładowcy uniwersyteccy i naukowcy, w tym czołowi polscy eksperci od ochrony i systematyki motyli, w tym prof. dr hab. Jarosław Buszko, autor wielu książek o faunie motyli Polski oraz dziesiątek prac naukowych, dr Adam Warecki, doskonały fotografik, autor unikalnego albumu poświęconemu bionomii motyli Polski oraz Krzystof Jonko, autor i administrator największego w Polsce portalu internetowego poświęconego motylom...
  Więcej
 • Szpital z certfikatem

  ...Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni, a także pracownicy szpitala....
  Więcej
 • XVIII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"

  ...firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama....
  Więcej
 • Wigilia w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego

  ...młodzież pod opieką pani Marzeny Basińskiej i pani Ewy Matus przygotowała jasełka, w których obok tradycyjnej szopki z Maryją, Józefem i dzieciątkiem znalezli się również Trzej Królowie, pastuszkowie, Jagna, aniołowie, Herod i diabły. W obrzędach przekazywania sobie wigilijnych życzeń i łamania się opłatkiem uczestniczyli również wicestarosta Józef Mroczek oraz księża Antoni Mulka i Rafał Jagoda. Wszyscy mieszkańcy, obecni i emerytowani pracownicy bursy zasiedli do wspólnego stołu, kosztując tradycyjnych potraw....
  Więcej
 • Świątecznych wigilii czas- spotkanie opłatkowe w WTZ Proszówki

  ...Uczestnicy, pracownicy i Kierownictwo WTZ Proszówki....
  Więcej
 • Wigilijnych kolacji czar

  ...Życzenia mieszkańcom DPS złożył m.in. Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, życząc wszystkim mieszkańcom wiele zdrowia i radości. W uroczystościach uczestniczył także Wicestarosta Józef Mroczek oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Bernadetta Gąsiorek,radni, księża, oraz dyrektorzy i pracownicy jednostek pomocowych. Podczas spotkanie mieszkańcy przedstawili krótki pokaz artystyczny. Jasełka jak i śpiewane kolędy wprowadziły  wszystkich zgromadzonych w tą świąteczną atmosferę....
  Więcej
 • Aukcja prac WTZ Łapanów

  ...Kierownictwo i pracownicy WTZ Łapanów....
  Więcej
 • Bursa promuje bezpieczeństwo

  ...Wszyscy pracownicy ukończyli kurs pierwszej pomocy, uzyskując stosowny certyfikat. Zmodernizowano również system monitoringu oraz uaktualniono dokumentację placówki, stosownie do potrzeb projektu....
  Więcej
 • Życzenia od władz Powiatu Bocheńskiego

  ...oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Bochni...
  Więcej
 • Dzień Samorządu Terytorialnego

  ...Jest to wielkie osiągnięcie, w którym doniosłą rolę spelniają pracownicy samorządowi wszystkich szczebli....
  Więcej
 • Biała niedziela

  ...Cały czas pracownicy medyczni prowadzili też zajęcia dla dzieci i młodzieży z udzielania pierwszej pomocy. Pośród uczestników szkolenia odbyło się losowanie...
  Więcej
 • Spotkanie dla seniorów i o seniorach

  ...W dalszej części omówiona została innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych, przedstawione zostały także doświadczenia z pilotażu, a także warianty wdrożenia systemu informatycznego NAWIKUS w jednostkach samorządu terytorialnego. Na sali zgromadziło się kilkanaście osób w tym zajmujących szeroko pojęta działalnością na rzecz seniorów, ale były także osoby indywidualne jak i pracownicy starostwa, jednostek i gmin, którzy zajmują się tą tematyką....
  Więcej
 • ,,Piłeś sprawdź czy możesz jechać” – wspólna akcja starostwa i policji

  ...W ramach kampanii prowadzone są kontrole na drogach Powiatu Bocheńskiego wspólnie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni i pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni. Podczas działań policjanci przeprowadzali rutynową kontrolę trzeźwości kierowców a pracownicy Starostwa wręczali Alkotesty jednorazowego użytku. Celem kampanii, która potrwa do września,  jest zmiana postaw społecznych i zwrócenie uwagi kierowcom na problem kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego i wynikających z tego konsekwencji....
  Więcej
 • „Oddaję krew ..., bo lubię”

  ...akcja Honorowego Dawstwa Krwi. Po raz kolejny wraz z młodzieżą i nauczycielami szkoły przystąpili do akcji pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Łapanowa i okolic....
  Więcej
 • W starostwie rozmawiano o kształceniu zawodowym

  ...szkół ponadgimnazjalnych z dumą przedstawiał informację na temat osiągnięć swoich uczniów na szczeblu województwa, kraju ale również międzynarodowym. Zostały przedstawione najważniejsze problemy i zadania z jakimi musi zmierzyć się każda szkoła w najbliższym czasie i jak powinien być ukierunkowany jej rozwój. Podkreślano, że zasadnicze szkoły zawodowe cieszą się coraz większą popularnością, bo na zmieniającym się rynku pracy poszukiwani są wyspecjalizowani pracownicy, co potwierdzają dane statystyczne bieżącego roku szkolnego. Wskazywano na brak doradztwa zawodowego, które winno pomagać młodym ludziom w wyborze zawodu, rozeznania zainteresowań, predyspozycji, przy równoczesnym uwzględnieniu warunków zdrowotnych kandydata do kształcenia w danym zawodzie....
  Więcej
 • Zapraszamy do odwiedzenia Bocheńskich Spotkań Edukacyjnych 2015

  ...domy studenckie, stypendia, wymianę studencką z uczelniami zagranicznymi. Przekonacie się o słuszności podjętej już decyzji o wyborze uczelni, bądź też poszukacie innej. Jest jeszcze czas na korektę swoich planów pod kątem przyszłego kierunku studiów jak i wyboru przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji. W profesjonalnie przygotowanych stoiskach ze swoją ofertą czekają na Was pracownicy działów promocji oraz studenci poszczególnych uczelni....
  Więcej
 • Zapraszamy do odwiedzenia Bocheńskich Spotkań Edukacyjnych 2015

  ...W profesjonalnie przygotowanych stoiskach ze swoją ofertą czekać będą pracownicy działów promocji oraz studenci poszczególnych uczelni....
  Więcej
 • Narodowa Loteria Paragonowa

  ...W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny....
  Więcej
 • Rezolucja w sprawie wynagrodzeń w sprawie służby zrowia

  ...r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące pielęgniarki i położne są bardzo zasadne. Jednakże dyskryminują innych pracowników, takich jak np. diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni, rehabilitanci, dietetycy, pracownicy administracji, obsługi itd....
  Więcej
 • Z Tischnerem w ,,Świat myślenia”- Daniel Warchołek z „Ekonomika” podąża śladami Tischnera

  ...mowę retoryczną, będącą interpretacją wybranego motta ks. prof. Józefa Tischnera, a następnie wygłosili ją publicznie podczas konkursu.  Występy oratorów oceniało jury w którym znaleźli się pracownicy naukowi, wykładowcy filozofii oraz przedstawiciele świata kultury. Występy uczniów cechował wysoki poziom prac oraz talent retoryczny. W imieniu jury werdykt ogłosił dr Witold Glinkowski...
  Więcej
 • Bezpłatne szkolenia dla płatników z przesyłania PIT-11 przez Internet

  ...godz., przeprowadzą go pracownicy tut. urzędu....
  Więcej
 • Nowa karetka dla bocheńskiego szpitala

  ...W uroczystości przekazania i zaprezentowania karetki udział wziął m.in. Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Józef Mroczek Wicestarosta, Bernadetta Gąsiorek Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni, Rafał Rudka Członek Zarządu Powiatu, Wójtowie z terenu Powiatu Bocheńskiego oraz pracownicy szpitala....
  Więcej
 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  ...r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie przeprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Bochni...
  Więcej
 • Szpital z bajki

  ...Pracownicy szpitala, zaangażowani w projekt, rozesłali zapytania i prośby o wsparcie do różnych firm i instytucji. Na prośbę szpitala od razu odpowiedziało The Walt Disney Company....
  Więcej
 • Uwaga na oszustów !

  ...Pracownicy Urzędu Pracy, nie zgłaszają się do bezrobotnych w miejscu ich zamieszkania, a tym bardziej nie proszą o podanie szczegółowych danych osobowych....
  Więcej
 • Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

  ...czy chce by dane były widoczne, czy też służyły jedynie do kontaktu z administracją. Nowelizacja pozwoli również na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin mogą już samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców. Wprowadzony został także automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG....
  Więcej
 • Zakończenie roku szkolnego

  ...Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Szkoły!...
  Więcej
 • Zapraszamy na Bocheńskie Spotkania Edukacyjne 2016

  ...domy studenckie, stypendia, wymianę studencką z uczelniami zagranicznymi. Przekonacie się o słuszności podjętej już decyzji o wyborze uczelni, bądź też poszukacie innej. Jest jeszcze czas na korektę swoich planów pod kątem przyszłego kierunku studiów jak i wyboru przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji. W profesjonalnie przygotowanych stoiskach ze swoją ofertą czekają na Was pracownicy działów promocji oraz studenci poszczególnych uczelni....
  Więcej
 • Rozmowy o statusie zawodowym pracowników oświaty rozpoczęte

  ...Zebrani w pierwszej kolejności przyjęli regulamin prac Zespołu, po czym pracownicy Ministerstwa przedstawili zagadnienia, które będą przedmiotem spotkań....
  Więcej
 • I LO rozpoczęło obchody 200-lecia

  ...p. Stanisław Wieciech oraz p. Eugeniusz Osuch, członkowie Rodziny generała Okulickiego, pracownicy IPN, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,  wicestarosta Powiatu Bocheńskiego oraz burmistrz Miasta Bochnia....
  Więcej
 • Dzień Otwarty WFOŚiGW

  ...Pracownicy placówki będą do Państwa dyspozycji, odpowidzą na wszystkie pytania, doradzą z jakich środków skorzystać i w jakich zakresach. Kolejne terminy Dni Otwartych ogłaszane będą na stronie na...
  Więcej
 • Nowa pracownia w szkole w Kamionnej

  ...Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek, Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, Zarząd Stowarzyszenia Edukreatywni, z którego inicjatywy powstała pracownia oraz jego członkowie, nauczyciele i pracownicy działających w Szkole w Kamionnej placówek oświatowych. tj. Szkoły Podstawowej...
  Więcej
 • Życzenia od Ludwika Węgrzyna Starosty Bocheńskiego z okazji Dnia św. Floriana

  ...Oficerowie i Pracownicy Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Bochni...
  Więcej
 • Ponad dwie dekady miłości- jubileusz domu pomocy społecznej w Bochni

  ...Podziękowania otrzymali  m.in. pracownicy...
  Więcej
 • Zakończenie Roku Szkolnego

  ...Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Szkoły!...
  Więcej
 • Święto Wojska Polskiego w WKU

  ...W uroczystej zbiórce udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, zaproszeni goście oraz kadra i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie....
  Więcej
 • Szkolenie dla pedagogów i psychologów

  ...członkinie Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego, mamy dzieci zmagających się z MW. W trakcie przeprowadzonego szkolenia, obie Panie przekazały swoją wiedzę oraz podzieliły się doświadczeniami z procesu wspierania swoich dzieci. Pracownicy Poradni mieli okazję usłyszeć, jak działać, aby w sposób skuteczny udzielić pomocy naszym podopiecznym, u których zdiagnozowany został MW oraz zapewnić im optymalne środowisko do terapii i dalszego rozwoju....
  Więcej
 • Bocheńskie Spotkania Edukacyjne 2017

  ...W profesjonalnie przygotowanych stoiskach ze swoją ofertą czekają na Was pracownicy działów promocji oraz studenci poszczególnych uczelni....
  Więcej
 • Mikołaj odwiedził dzieci w bocheńskim szpitalu

  ...W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy akcji, wolontariusze, pracownicy firmy Jysk oraz dyrekcja i pracownicy szpitala....
  Więcej
 • Powiat Bocheński z wyróznieniem w konkursie Małopolski Samorząd Równych Szans

  ...Festiwal już przez dekadę pokazuje, że świat bez barier istnieje. Organizatorzy festiwalu, Dyrekcja SOSW, Stowarzyszenie, Pracownicy i Wolontariusze porzez swoje działania pokazują jak wiele piękna mieści się w człowieku i skutecznie oswajają temat niepełnosprawności w środowisku...
  Więcej
 • Starosta i Zarząd podpisali umowę intencyjną

  ...Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Pracownicy Fundacji organizują w tym celu wiele zajęć terapeutyczno...
  Więcej
 • Rekordowy Dzień Otwarty w Mechaniku

  ...dydaktycznej, podczas którego zostały zaprezentowane sale lekcyjne, pracownie specjalistyczne oraz warsztaty do praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo na odwiedzających  czekali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, Poradni Psychologiczno...
  Więcej
 • Dzień Otwarty WFOŚ

  ...Do Państwa dyspozycji będą pracownicy WFOŚiGW...
  Więcej
 • Budynki w Cerekwi zostana zagospodarowane - władze powiatu podpisały umowę

  ...Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Pracownicy Fundacji organizują w tym celu wiele zajęć terapeutyczno...
  Więcej