kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: pozarządowe
 • NGO

  ...Organizacje pozarządowe w powiecie bocheńskim...
  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  ...reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art....
  Więcej
 • KONKURS DOTACJE

  ...organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z...
  Więcej
 • Powiat 2014-2020 - Wyniki ankietyzacji

  ..." zaprosił mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu bocheńskiego do wypełnienia ankiet. Niezwykle ważną rzeczą jest bowiem, aby dokument strategiczny był odzwierciedleniem wspólnych potrzeb oraz powstał przy współpracy i zaangażowaniu wszystkich środowisk zainteresowanych aktywizacją i rozwojem Powiatu Bocheńskiego....
  Więcej
 • Organizacje pozarządowe

  ...Organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej

  ...przedsiębiorcy, turyści odwiedzający powiat i gminę, organizacje pozarządowe, kluby sportowe działające na terenie całego powiatu, a także lokalne grupy artystyczne....
  Więcej
 • Aktywne organizacje – skuteczna integracja - program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego - PROJEKT ZREALIZOWANY

  ...wzmocnienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli III Sektora w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej...
  Więcej
 • Budzimy aktywność NGO's

  ...Organizacje pozarządowe w rozwoju lokalnym...
  Więcej
 • Konkursy na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...W ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury, turystyki oraz sportu do Starostwa Powiatowego w Bochni organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne administracji publicznej mogą składać oferty od...
  Więcej
 • Konkursy na zadania z kultury, sportu i turystyki

  ...organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne administracji publicznej mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury, turystyki oraz sportu. Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Będą pomagać dziecku i rodzinie w kryzysie

  ...MOPS, policja, Kościół, organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • Możliwości pozyskiwania środków z EFS - spotkanie informacyjne

  ...Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu....
  Więcej
 • Ruszają konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...zadania. Mam nadzieję, że w tym roku konkurs będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem. chciałbym przede wszystkim zaprosić organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie powiatu bocheńskiego do uczestnictwa w tym konkursie, bowiem to one są ważnym ogniwem w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego...
  Więcej
 • Spotkanie z Mikołajem i święto organizacji pozarządowych

  ...rozrywkowa przygotowana przez dzieci. Na bocheńskim rynku zaprezentowały się organizacje pozarządowe z powiatu bocheńskiego i brzeskiego, które wraz z Biurem Inicjatyw Społecznych i Starostwem Powiatowym w Bochni były organizatorami święta. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego....
  Więcej
 • 1 % dla OPP z powiatu

  ...To nie tylko realna pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz innych i realizują swoje cele statutowe, ale także wsparcie i rozwój całego powiatu. Organizacje pozarządowe wspierają działalność samorządu, będąc ważnym ogniwem w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego...
  Więcej
 • Tydzień ofiar przestępstw- PCPR

  ...organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • Konsultacje z NGO

  ...Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art....
  Więcej
 • Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  ...Organizacje pozarządowe i podmioty wymienionei, w art....
  Więcej
 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  ...Zapraszamy do udziału w seminarium! Do udziału zachęcamy także te organizacje pozarządowe, które starają się o status OPP.Termin...
  Więcej
 • Zespół Szkół Nr 3 laureatem Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

  ...wręczyli marszałek województwa Marek Nawara, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz i Agata Szuta, wicekurator oświaty.Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Dziecii Młodzieży Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Kuratorium Oświaty, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizację projektu wspierają również inne instytucje i organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • Porozumienie Organizacji Pozarządowych podpisało umowę

  ...Celem zawartego porozumienia ma być przede wszystkim integrowanie wysiłków organizacji pozarządowych z bocheńszczyzny, by skuteczniej pozyskiwać środki na realizację zadań statutowych oraz zwiększyć wpływ obywateli na proces administrowania przez jednostki samorządu terytorialnego. W celu utworzenia reprezentacji środowisk pozarządowych, mogącej stanowić partnera dla organów administracji rządowej i samorządowej. Do powstającego porozumienia zaproszone są  wszystkie lokalnie działające organizacje pozarządowe. Inicjatorzy chcą by porozumienie docelowo stanowiło reprezentację lokalnych NGO wobec organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z innych regionów kraju, tworzyłoby ponadto reprezentację środowisk organizacji pozarządowych mogącą stanowić partnera dla organów administracji rządowej. W najbliższym czasie przedstawiciele NGO skupią swoje starania przede wszystkim na komunikacji ze społeczeństwem w celu promowania swojej działalności oraz pracach inicjujących utworzenie centrum wsparcia dla NGO....
  Więcej
 • Nabór wniosków w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2011

  ...organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia...
  Więcej
 • Przekaż 1%

  ...Organizacje pozarządowe liczą na dobroć drugiego człowieka. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do przekazywania...
  Więcej
 • Nabór do II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej” w Małopolsce

  ...W programie mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje pozarządowe z Małopolski, które w momencie zgłoszenia nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej....
  Więcej
 • Przekaż 1%

  ...Organizacje pozarządowe liczą na dobroć drugiego człowieka. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do przekazywania...
  Więcej
 • Edynburg, Glasgow, Oban...Bochnia

  ...Podczas spotkań w lokalnych centrach młodzieżowych w Glasgow i Oban uczniowie poznali metody działania i wsparcia. W Szkocji jest rozbudowany system pomocy dla młodzieży poprzez różne organizacje pozarządowe. Jednak podstawowe działania młodzież musi wykonywać sama, ucząc się samodzielności społecznej i umiejętnego korzystania z różnych form pomocy publicznej, jak np. pomoc przy przy budowie boiska sportowego po wcześniejszym przygotowaniu przez młodych ludzi projektu jego urządzenia....
  Więcej
 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

  ...reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art...
  Więcej
 • NAGRODA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. MARIANA KORNECKIEGO

  ...Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej....
  Więcej
 • Sprzątanie Świata 2012

  ...września w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni, szkoły ponagimnazjalne oraz gminy z terenu powiatu bocheńskiego mogą odbierać worki i rękawice foliowe. Starostwo Powiatowe w Bochni serdecznie zaprasza szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji....
  Więcej
 • Zarząd Powiat w Bochni ogłosił konkurs na zadania z zakresy kultury, sportu i turystyki.

  ...organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia...
  Więcej
 • Przekaż 1%

  ...Organizacje pozarządowe liczą na dobroć drugiego człowieka. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do przekazywania...
  Więcej
 • Dzień Aktywnego Obywatela

  ...Celem projektu jest wspieranie postaw obywatelskich, pobudzanie młodzieży do aktywności w życiu publicznym, wzrost wiary w możliwość wywierania wpływu na życie w lokalnej społeczności oraz podniesienie świadomości praw i obowiązków obywateli. W trakcie Dnia Aktywnego Obywatela zaprezentowały się bocheńskie organizacje pozarządowe zachęcając uczniów do aktywności społecznej i wskazując różnorakie możliwości aktywnego działania....
  Więcej
 • Konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu - przyjmowanie wniosków do 3 lutego

  ...tysięcy złotych. Mam nadzieję, że i w tym roku konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Chciałbym zachęcić organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie powiatu bocheńskiego do uczestnictwa w tym konkursie, ponieważ to one są ważnym ogniwem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego...
  Więcej
 • Rodzinna niedziela z NGO

  ...parafię św. Pawła Apostoła, Miejski Dom Kultury, Wydział Promocji i Rozwoju Miasta oraz bocheńskie organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – ogłasza konkurs!

  ...działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na...
  Więcej
 • Zdobądź 5000 zł na lokalną inicjatywę!

  ...W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać do...
  Więcej
 • XVIII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"

  ...W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie www.dobroczyncaroku.pl....
  Więcej
 • Powiat włączy się w organizację ŚDM 2016

  ...Organizacja Światowych Dni Młodzieży jest wielkim wyzwaniem przede wszystkim w Krakowie, ale także w Powiecie Bocheńskim. Aby należycie przygotować się na przyjęcie pielgrzymów z całego świata parafie, organizacje pozarządowe i samorządy muszą działać wspólnie...
  Więcej
 • Konkurs na granty rozstrzygnięty

  ...lutego, uprawnione były stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne....
  Więcej
 • Starosta zaprasza organizacje pozarządowe

  ...Starosta zaprasza organizacje pozarządowe... ...Organizacje pozarządowe spełniają ważną rolę w funkcjonowaniu naszego powiatu, uaktywniają środowiska lokalne, niejednokrotnie wypełniają miejsca, w których trudno działać samorządom. Dlatego zachęcam do udziału w spotkaniu...
  Więcej
 • FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

  ...młode organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • Bezpłatne porady i szkolenia dla NGO’s

  ...W ramach działalności Centrów Organizacji Pozarządowych małopolskie organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji. Powstające COP...
  Więcej
 • Starosta Węgrzyn na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

  ...powstanie Instytut Samorządności. Będzie to jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji. Minister zaprosił też do współpracy wszystkie instytucje pozarządowe. Dodał także, że chciałby aby Instytut był miejscem współpracy wszystkich korporacji samorządu terytorialnego....
  Więcej
 • Genzyme PAL Award wesprze organizacje działające na rzecz spichrzeniowych chorób lizosomalnych

  ...lat związana jest z chorobami rzadkimi. Zauważając ile pracy w poprawę sytuacji pacjentów wkładają organizacje pozarządowe i jak duże znaczenie mają ich przedsięwzięcia, stworzyliśmy program PAL. który umożliwia stowarzyszeniom podejmowanie działań na szerszą i bardziej innowacyjną skalę...
  Więcej
 • "Równać Szanse 2014"

  ...mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do...
  Więcej
 • Kryształy Soli 2015

  ...O to wyróżnienie mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Małopolski. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać...
  Więcej
 • OGŁOSZENIE-konkurs pomoc prawna

  ...reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art...
  Więcej
 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  ...szkolenie w zakresie wypełniania obowiązków nałożonych ustawami podatkowymi przez organizacje pozarządowe, wymienione w art....
  Więcej
 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  ...osób, reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu miasta jak i całego powiatu....
  Więcej
 • Konsultacje społeczne

  ...Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy  i obejmują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione a art....
  Więcej
 • Barwy Wolontariatu

  ...Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze....
  Więcej
 • Zostań członkiem Komisji Konkursowej!

  ...reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art...
  Więcej
 • 95 tysiące złotych na dotacje z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane....
  Więcej
 • Poszukiwani kandydaci na członków komisji konkursowych

  ...reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art...
  Więcej
 • Prawie 90 tysięcy na dotacje z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...oferty na wsparcie zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań, z czego jedna została wycofana przez zgłaszającego już w trakcie konkursu, a dwie zostały odrzucone z powodów formalnych. Spośród...
  Więcej
 • FIO Małopolska-jutro spotkanie

  ...Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji na lokalne działania do udziału w spotkaniach informacyjnych....
  Więcej
 • I Liceum Ogólnokształcące w Bochni i Liceum Plastyczne w Wiśniczu wyróżnieni nagrodą Bene Meritus

  ...śp. Janusz Kulig, Zdzisława Gnoińska,  Ludmiła Gut, Jan Flasza, śp. Anna Łękawa, Prof. Czesław Dźwigaj, Adam Sosnowiec, Piotr Janeczek, ks. Stanisław Jachym, Jan Czesak, Marek Rudnik, Eleonora Chmielarska i Leopold Grabowski. Wśród wyróżnionych są tez instytucje, zakłady pracy, organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • Zostań członkiem Komisji Konkursowej!

  ...reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art....
  Więcej
 • Barwy Wolontariatu

  ...Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze....
  Więcej
 • Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2018 roku

  ...gminy, powiaty, organizacje pozarządowe...
  Więcej
 • Otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki, kultury i sportu

  ...O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane....
  Więcej
 • Floriany 2018

  ...Organizatorzy zapraszają do udziału najbardziej aktywne społecznie OSP, samorządy, organizacje pozarządowe i lokalnych pracodawców....
  Więcej
 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

  ...reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art...
  Więcej
 • Otwarty konkursu ofert z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej do 31 stycznia

  ...O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane....
  Więcej
 • Dotacje przyznane

  ...O dotacje mogły się starać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane....
  Więcej
 • Primus Inter Pares w Mechaniku

  ...adiunkt na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, autor i ekspert wielu projektów rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej....
  Więcej
 • Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  ...Zarząd Powiatu Bocheńskiego oferując własne zasoby organizacyjne i kadrowe chce, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego wypracować spójny, trafny i użyteczny dokument, który może wielu organizacjom posłużyć również w procesie aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizację własnych projektów społecznych i biznesowych w ramach programów regionalnych, krajowych czy europejskich....
  Więcej
 • Skuteczna integracja- wsparcie dla organizacji pozarządowych

  ...Zarządzanie  zespołem w organizacji pozarządowej...
  Więcej
 • Trwają zajęcia w Szkole Aktywnych w Integracji

  ...Kolejne warsztaty odbywały się w pierwszym tygodniu października w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku i dotyczyły tematyki budowania współpracy w środowisku lokalnym oraz planowania strategicznego w organizacji pozarządowej. Uczestnicy pracowali w grupach nad stworzeniem zdjęć, obrazów współpracy lokalnej występującej w powiecie bocheńskim i brzeskim. W dalszej części spotkania dyskutowali nad problemami i barierami, które utrudniają rozwój współpracy lokalnej na terenach obu powiatów. Identyfikowali również swoje potrzeby względem poprawy współpracy lokalnej, a co ważniejsze szukali konstruktywnych sposobów pokonywania barier....
  Więcej
 • Przekaż 1% organizacji pozarządowej z bocheńszczyzny

  ...organizacji pozarządowej z bocheńszczyzny... ...To nie tylko realna pomoc finansowa dla organizacji pozarządowej, które działa na rzecz innych i realizuje swoje cele statutowe, ale także wsparcie i rozwój całego powiatu...
  Więcej
 • Kolping zaprasza na szkolenie

  ...mediów, sponsorów, patronów. Poznanie narzędzi biznesowych przydatnych w pracy organizacji pozarządowej...
  Więcej
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 – warsztat praktyczny

  ...O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie jednego z w...
  Więcej
 • II Festiwal Rosołu

  ...Kryteria oraz forma wyłaniania drużyn na etapie eliminacji gminnych leży w gestii urzędów poszczególnych gmin, upoważnionych przez urząd jednostek organizacyjnych lub może zostać zlecone organizacji pozarządowej...
  Więcej
 • Zgłoś się do konkursu – „Działaj Lokalnie VIII”

  ...Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do...
  Więcej
 • Dwa wolne miejsca na 6-miesięczny wolontariat w organizacji pozarządowej

  ...miesięczny wolontariat w organizacji pozarządowej...
  Więcej
 • Ruszył nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  ...jest przedstawicielem organizacji pozarządowej oraz uzyska...
  Więcej