kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: powiatem
 • Starosta Bocheński

  ...lat jest związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci Zosię i Mikołaja. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ukończył również studia z Zarządzania w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia MBA in Community Management organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krakowską Szkołę Biznesu....
  Więcej
 • Zarząd Powiatu

  ...lat jestem związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci...
  Więcej
 • Współpraca zagraniczna

  ...Jest najstarszym powiatem w Niemczech, istniejącym w niezmienionej formie od...
  Więcej
 • KONKURS DOTACJE

  ...za ostatnie dwa lata, ocena dotychczasowej współpracy z Powiatem Bocheńskim, wnoszony wkład rzeczowy i osobowy...
  Więcej
 • „Szlakiem zmian – program kształcenia przyszłych kadr branży budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim”

  ...w partnerstwie Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Limanowskim. Powiat Bocheński będzie Liderem Projektu, natomiast Powiat Limanowski będzie Partnerem wspierającym jego realizację....
  Więcej
 • Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy

  ...Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, gdzie liderem jest powiat tarnowski w partnerstwie z powiatem bocheńskim, brzeskim oraz dąbrowskim. Kwota dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi...
  Więcej
 • Małopolskie spotkanie samorządowe Poznajemy nasze gminy

  ...z cyklu Małopolskich Spotkań Samorządowych pn. Poznajemy Nasze Gminy. Z tej okazji w starostwie gościł także Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, a jednocześnie Koordynator Zespołu Samorządowego Civitas Christiana Stanisław Rachwał, a także Jacek Stróżyński Dyrektor Oddziału Okręgowego Civitas Christiana.W trakcie spotkania Jacek Stróżyński wygłosił wykład poświęcony pracy Stowarzyszenia na rzecz samorządów, po którym odbyła się dyskusja poświęcona zagadnieniom związanym z Powiatem Bocheńskim...
  Więcej
 • Wsparcie dla Powiatu Lublinieckiego

  ...sierpnia przeszedł nad tym powiatem spowodował śmierć...
  Więcej
 • Wyjazdowa sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa, i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczeszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych....
  Więcej
 • XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wraz z Powiatem Limanowskim do realizacji projektu pn...
  Więcej
 • Na sesji o drogach

  ...Podjęta została m.in. uchwała dotyczącą współdziałania Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Brzeskim, Dąbrowskim,Tarnowskim i Gminą Żegocina w celu zapewnienia organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych....
  Więcej
 • XXX Sesja Rady Powiatu

  ...Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina  w celu zapewnienia  organizacji  i zasad finansowania  turnusów dokształcania zawodowego  pracowników młodocianych  uczęszczających do klas  wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych....
  Więcej
 • Umowa na schetynówki podpisana

  ...Zakres prac obejmie m.in. budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, remont nawierzchni, wydzielenie ruchu pieszych poprzez modernizację pobocza oraz remont istniejących zatok autobusowych. Realizacja powyższej inwestycji odbędzie się w oparciu o umowę partnerską zawartą pomiędzy Powiatem Bocheńskim a Miastem i Gminą Nowy Wiśnicz....
  Więcej
 • Konsultacje programu współpracy z NGO`s

  ...ale również przekazywali wnioski dotyczące dotychczasowej współpracy. Przedstawiciele organizacji otrzymali również ankiety, w których opisali proponowany zakres współpracy z powiatem i kierunki działań na rok...
  Więcej
 • Z wizytą w Saarlouis

  ...W zamyśle celem wizyty było poszerzenie współpracy z partnerskim powiatem poprzez nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych i edukacyjnych....
  Więcej
 • XXXIX sesja Rady Powiatu - budżet uchwalony

  ...wraz z Powiatem Tarnowskim, Brzeskim oraz Dąbrowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdziła do realizacji wniosek pn....
  Więcej
 • Szansa na rynku pracy w gastronomii i hotelarstwie

  ...Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, gdzie liderem jest powiat tarnowski w partnerstwie z powiatem bocheńskim, brzeskim oraz dąbrowskim. Kwota dofinansowania dla powiatu bocheńskiego będzie wynosić...
  Więcej
 • Gastronomia i hotelarstwo - rusza rekrutacja do projektu

  ...Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Liderem tego projektu jest powiat tarnowski w partnerstwie z powiatem bocheńskim, brzeskim oraz dąbrowskim. Kwota dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi...
  Więcej
 • Umowa z wykonawcą autostrady podpisana

  ...Zobowiązaliśmy również wykonawcę, aby wykonał remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej od granicy powiatu bocheńskiego z powiatem wielickim do terenu GDDKiA od strony gminy Kłaj, a także aby położył nową nakładkę od terenu GDDKiA na odcinku o długości...
  Więcej
 • Warsztaty na miarę XXI wieku

  ...W dniu dzisiejszym zakończył się projekt realizowany wspólnie z powiatem brzeskim. W uroczystości wzięli udział m.in.  Starosta Bocheński, Wicestarostowie Bocheński i Brzeski, Dyrektor Kuratorium Oświaty oraz zaproszeni goście....
  Więcej
 • "Szlakiem zmian..."

  ...w partnerstwie Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Limanowskim....
  Więcej
 • Powiat kształci kadrę budowlaną...

  ...w partnerstwie Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Limanowskim....
  Więcej
 • Stanowisko Starosty Bocheńskiego w sprawie wyboru nowej Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni

  ...Z uwagą będę się przyglądał realnym działaniom tych gmin, które roszczą sobie szczególne uprawnienia do komentowania i kontestowania suwerennych i zgodnych z prawem działań powiatu. Czas i konkretne elementy wsparcia i współpracy z powiatem pokażą, na ile aktywność pisarska przekłada się na rzetelną pracę na rzecz mieszkańców....
  Więcej
 • Obchody Jubileuszu w Saarlouis

  ...Zrodziła  się piękną przyjaźń pomiędzy Powiatem...
  Więcej
 • Otwarcie pracowni komputerowej w ZS nr 1

  ...to projekt systemowy realizowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie w partnerstwie z powiatem bocheńskim w latach...
  Więcej
 • Pilotażowy program „Aktywny samorząd”wspiera osoby niepełnosprawne w powiecie bocheńskim

  ...Realizacja programu i współpraca między Powiatem, a  PFRON  umożliwa podjęcie  jeszcze szerszych działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej  oraz działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu....
  Więcej
 • Starosta o łączniku autostradowym

  ...Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Bocheńskim i Miastem Bochnia....
  Więcej
 • Łącznik autostradowy już blisko

  ...Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Bocheńskim i Miastem Bochnia....
  Więcej
 • Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z nowymi komputerami

  ...Na terenie Powiatu Bocheńskiego funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej. Jednostkami prowadzącymi WTZ na podstawie umów z Powiatem Bocheńskim są Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów w Proszówkach i Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych...
  Więcej
 • XXXVII Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Brzeskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających dla klas wielozawodowych w szkołach zawodowych....
  Więcej
 • Podpisano umowę na budowę PSSAG

  ...Powiatem Bocheńskim przy współudziale Gminy Miasta Bochnia,  a Firmą Usługowo...
  Więcej
 • Konferencja prasowa w sprawie przyszłości Zespołu Szkół w Dąbrowicy

  ...r. po zawarciu umowy o przeniesienie własności pani profesor zawarła z powiatem umowę dzierżawy na wszystkie obiekty. Umowa jest zawarta do...
  Więcej
 • Wywiad z Starostą Bocheńskim

  ...roku jestem nieprzerwanie związany z powiatem bocheńskim, a z samorządem w ogóle, związany jestem od lat...
  Więcej
 • Górnicza Orkiestra Kopalni Soli Bochnia na Festiwalu Musikfestspiele Saar

  ...niemieckich. Szereg koncertów wykonanych przez Orkiestrę Kopalni Soli Bochnia pozwolił mieszkańcom regionu Saarlouis na bliższe poznanie regionu bocheńskiego i tradycji górniczych. Projekt przyniósł pozytywne korzyści dla pogłębienia współpracy Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Saarlouis....
  Więcej
 • IX SESJA RADY POWIATU W BOCHN

  ...Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających  do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych....
  Więcej
 • Powiat na targach w Poznaniu

  ...Konkurs Palm. Z zaciekawieniem turyści oglądali także motyle, które jak się okazało nieodłącznie kojarzą się z naszym powiatem...
  Więcej
 • Spotkanie z opowieścią o Saarlouis

  ...Powiat Bocheński posiada współpracę zagraniczną z Powiatem Saarlouis. Powiat ten jest najstarszym w Niemczech, istniejącym w niezmienionej formie od...
  Więcej
 • Powiat bocheński Edukacyjnym Powiatem Małopolski

  ...powiatem... ...Powiat bocheński Edukacyjnym Powiatem Małopolski...
  Więcej
 • XXIV Sesja Rady Powiatu w Bochn

  ...Informacje przedstawiał Komendant Powiatowy Policji w Bochni Mariusz Dymura, który jednoznacznie stwierdził, iż Powiat Bocheński jest najbezpieczniejszym powiatem w Małopolsce. Następnie Komendant Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Kokoszka przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. Komendant z Kokoszka zapoznał także wszystkich zgromadzonych z etapem na jakim obecnie znajdują się prace związane z budową nowej komendy straży pożarnej. Obszerną informację o zrealizowanych inwestycjach na drogach powiatowych przedstawiła także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dąbrowska...
  Więcej
 • Podpisano umowę na stabilizację osuwiska w Kamionnej

  ...Jest to połączenie drogowe z powiatem limanowskim w kierunku gnojnika i w stronę Nowego Sącza...
  Więcej
 • Weekendz zabytkami w informatorze Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

  ...nagrodzone za organizację Weekendu z zabytkami podczas Gali Europejskich Dni Dziedzictwa i otrzymało wyróżnienie za najlepsze wydarzenie, zaangażowanie w organizację przedsięwzięć w ramach EDD. Gala w Operze Wrocławskiej, podczas której wręczono wyróżnienia dla organizatorów wydarzeń, odbyła się po raz drugi w historii EDD w Polsce, a bocheńskie Starostwo było jednym z pięciu podmiotów nagrodzonych w całym Województwie Małopolskim, a jedynym powiatem nagrodzonym w całej Polsce....
  Więcej
 • Weekend z zabytkami z nową stroną www i zniżkami na pobyt

  ...turystami najważniejsze i najciekawsze obiekty i miejsca znajdujące się na terenie Powiatu Bocheńskiego. W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Bochni zostało nagrodzone za organizację Weekendu z zabytkami podczas Gali Europejskich Dni Dziedzictwa i otrzymało wyróżnienie za najlepsze wydarzenie i zaangażowanie w organizację przedsięwzięć w ramach EDD. Bocheńskie Starostwo było jednym z pięciu podmiotów nagrodzonych w całym Województwie Małopolskim, a jedynym powiatem nagrodzonym w całej Polsce....
  Więcej
 • Podsumowanie konsultacji w starostwie

  ...Starostwa Powiatowego w Bochni. W drugiej części spotkania przedstawiciele Fundacji  Biuro  Inicjatyw  Społecznych, realizującej zadania Małopolskiego  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawią dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych oraz aktualne możliwości prawne i finansowe tworzenia  tego typu podmiotów  w Małopolsce oraz wstępny pomysł na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego w powiecie bocheńskim we współpracy z Powiatem...
  Więcej
 • W Mechaniku odbył się wojewódzki etap Olimpiady Logistycznej

  ...Podczas, gdy młodzież zmagała się z rozwiązywaniem zadań ich opiekunowie zwiedzali podziemne wyrobiska Kopalni Soli Bochnia. Uczestnicy i opiekunowie otrzymali również upominki związane z Powiatem Bocheńskim....
  Więcej
 • Zmarł Stanisław Kobiela

  ...i Miłośników Ziemi Bocheńskie, zawsze mocno związanego z Powiatem Bocheńskim....
  Więcej
 • Bursa Szkolna z imieniem Polski Niepodległej

  ...To wyjątkowe miejsce, w którym wychowało się wiele pokoleń. To drugi dom dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy swoją drogę kształcenia związali z naszym powiatem. Gratuluję i dziękuję Pani Dyrektor oraz Pracownikom za trud wychowania i kształtowania tych młodych ludzi...
  Więcej
 • XXXV Sesja Rady Powiatu w Bochni

  ...Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Bocheńskim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Żegocina w sprawie organizacji i zasad finansowania turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych, uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia....
  Więcej
 • Maturzyści z powiatu bocheńskiego na 2 miejscu w małopolsce

  ...We wtorek maturzyści odebrali  wyniki swoich matur. Młodzież, która postanowiła  swoją edukację związać z powiatem bocheńskim,...
  Więcej
 • Kolejne miliony dla powiatu

  ...Warto dodać, że jesteśmy jedynym powiatem z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, który otrzymał dofinansowanie w ramach przeprowadzonego naboru. Łącznie na terenie całego Województwa Małopolskiego dofinansowanie otrzymało...
  Więcej
 • I sesja Rady Powiatu w kadencji 2018-2023

  ...lat jestem związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci...
  Więcej
 • Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłkarskie zagra w koszulkach z logiem powiatu

  ...Współpraca z powiatem jest dla nas bardzo ważna. Nasze młodzieżowe drużyny mają z założenia być tworzone z najzdolniejszych wychowanków szkółek piłkarskich, które funkcjonują na terenie powiatu. Wierzymy że takie partnerstwo pozwoli na odpowiedni rozwój naszej wspólnej inicjatywy. Tego typu projekt jeśli chodzi o skale na naszym terenie jeszcze nikt nie realizował.  To pierwszy tak zorganizowany system szkolenia i selekcji dzieci trenujących piłkę nożną...
  Więcej
 • Ponad 2,6 mln zł. dla powiatu w ramach RPO

  ...Jesteśmy jedynym powiatem w Małopolsce,który dostanie środki na realizację dwóch projektów. Łącznie otrzymamy ponad dwa i pół miliona złotych, co bardzo cieszy, gdyż działalność ośrodka interwencji kryzysowej skierowana jest do rodzin, osób, które  znajdują się w trudnej życiowej sytuacji i ta pomoc jest im bardzo potrzebna, a w seniorze wigorze mamy wiele wspaniałych starszych osób, którym dzięki tym środkom możemy oferować różne...
  Więcej
 • W Jodłówce powstanie rondo

  ...Wcześniej porozumienie z powiatem brzeskim, który będzie realizował inwestycję, podpisały gminy uczestniczące w tym przedsięwzięciu tj. Brzesko i Rzezawa. Każdy z samorządów przeznaczył na opracowanie dokumentacji po...
  Więcej
 • Duży ruch przez most pontonowy

  ...Most pontonowy na Wiśle między Powiatem Bocheńskim a Powiatem Proszowickim jest dostępny dla mieszkańców i użytkowników dróg od...
  Więcej
 • Święto podhalańczyków z bocheńskim akcentem

  ...Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy podhalańczykami a Powiatem Bocheńskim będzie się nadal harmonijnie rozwijać. Myślę, że już wkrótce możemy się spodziewać wymiernych wyników tej współpracy...
  Więcej