kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: pcpr
 • Niepełnosprawni

  ...www.pcpr.bochnia.pl...
  Więcej
 • Konferencja o problemach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  ...Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zostanie omówiony również projekt realizowany przez PCPR w Bochni na rzecz integracji społecznej osób opuszczających placówki opieki zastępczej oraz osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Ja, ty, my – powiatowa inwestycja w człowieka.

  ...iż ideą wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez PCPR w Bochni...
  Więcej
 • Tydzień ofiar przestępstw- gdzie szukać pomocy

  ...mówi Dyrektor PCPR Elżbieta Paczyńska....
  Więcej
 • 5- lecie WTZ Łapanów

  ...która miała miejsce w siedzibie Warsztatów wzięli udział m.in. Starosta Bocheński Jacek Pająk, Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig, Członek Zarządu Powiatu Robert Roj, Dyrektor PCPR Elżbieta Paczyńska...
  Więcej
 • Inwestujemy w Człowieka

  ...mogą wziąć w nim udział wychowankowie rodzin zastępczych i osoby niepełnosprawne. Szczegółowe kryteria rekrutacji uczestników są dostępne na stronie internetowej www.pcpr.bochnia.pl...
  Więcej
 • Będą pomagać dziecku i rodzinie w kryzysie

  ...to powody powołania przez Dyrektora PCPR w Bochni z dniem...
  Więcej
 • Apel o pomoc

  ...Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w powyższej sprawie prosimy o kontakt z PCPR osobiście...
  Więcej
 • Porządki na św. Rozalii

  ...odbędzie się wspólny grill. PCPR zaprasza na kiełbaski i bigos. Dobre towarzystwo, radość i entuzjazm osób niepełnosprawnych jest gwarantowana...
  Więcej
 • Integrują się społecznie

  ...Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom finansowym, które PCPR w Bochni pozyskało z Europejskiego Funduszu Społecznego. Druga edycja projektu zakończy się w grudniu lecz już teraz PCPR przygotowuje wsparcie na następny rok dla nowej grupy osób, które zechcą skorzystać z oferowanej pomocy....
  Więcej
 • „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

  ...Spotkanie odbędzie się w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Porozmawiajmy o niepełnosprawności

  ...lub tradycyjnie pisząc na adres PCPR w Bochni....
  Więcej
 • Potem zaczyna się teraz – inwestycja w człowieka

  ...osób została wybrana spośród kilkudziesięciu wychowanków rodzin zastępczych i spośród wielu osób niepełnosprawnych jako grupa ochotników, którzy zdecydowali się podjąć wysiłek we współpracy z pracownikami socjalnymi z PCPR, aby poprawić swoją sytuację życiową. Uczestnicy indywidualnie postawili przed sobą własne cele związane ze zdrowiem, edukacją, życiem społecznym i zawodowym. Oprócz chęci dokonania zmian we własnym życiu dobrze jest, gdy człowiek wie, że tym zmianom sprzyja jego środowisko...
  Więcej
 • Tydzień ofiar przestępstw- PCPR

  ...pcpr... ...PCPR... ...pracownicy PCPR, ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy szkolni, Policja, kuratorzy sądowi, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej....
  Więcej
 • Bezpłatne szkolenie dla rodzin zastępczych

  ...Wszystkich którzy chcieliby uzyskać szczegółowe informacje nt. funkcjonowania rodzin zastępczych prosimy o kontakt z PCPR osobiście...
  Więcej
 • Integracja społeczna- nabór do projektu

  ...PCPR w Bochni przy ul. E.Windakiewicza...
  Więcej
 • Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

  ...niepelnosprawni.bochnia.pl lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Windakiewicza...
  Więcej
 • Zawody Strzeleckie WTZ

  ...Dyrektor PCPR Pani Elżbieta Paczyńska,  Prezes BSI Pan Stanisław Golonka oraz Pan Mieczysław Balicki zawodowy sędzia zawodów strzeleckich, opiekun TKKF...
  Więcej
 • Wzmacnianie integracji społecznej-zaproszenie do uczestnitwa

  ...PCPR proponuje m.in. udział w Klubie Samopomocy, imprezach integracyjnych, kursach, szkoleniach i warsztatach rozwijających osobowość oraz w rehabilitacji i ćwiczeniach usprawniających psycho...
  Więcej
 • XI Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych

  ...wice starosta pan Tomasz Całka, dyrektor PCPR pani Elżbieta Paczyńska, prezes BSI pan Stanisław Golonka...
  Więcej
 • Powiat szczepi przeciw meningokokom

  ...Przy określeniu młodzieży, która docelowo została objęta szczepieniem zostały wzięte pod uwagę wytyczne odnośnie grup ryzyka. Wykaz młodzieży kwalifikującej się do szczepienia został opracowany przez PCPR w Bochni przy współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej...
  Więcej
 • PCPR - pomoc potrzebującym

  ...pcpr... ...PCPR... ...W codziennej pracy PCPR podejmuje działania w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Bocheńskiego....
  Więcej
 • III Integracyjna Spartakiada Sportowa

  ...Dyrektor PCPR w Bochni Pani Elżbieta Paczyńska oraz Pani Dyrektor Barbara Hałas wręczyli zawodnikom pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody....
  Więcej
 • Wyróżnienie dla Powiatu Bocheńskiego

  ...W Ośrodku Informacji zorganizowano stanowisko pracy i zatrudniono osobę niepełnosprawną ruchowo i dodatkowo zaangażowano pracowników PCPR. W ramach projektu powstała strona internetowa...
  Więcej
 • Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

  ...psychologa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w PCPR lub telefonicznie pod numerem...
  Więcej
 • Wolne miejsca na warsztatach PCPR

  ...pcpr... ...Wolne miejsca na warsztatach PCPR... ...Krakowa. Tematem zajęć będzie omówienie sposobów budowania kontaktów w rodzinie, jak komunikować się w sytuacjach kryzysowych, jak efektywnie radzić sobie z presją zewnętrzną a w szczególności zdarzającą się nieakceptacją osoby chorującej psychicznie i jej rodziny w najbliższym środowisku. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, które jest również okazją do poznania innych rodziców i do wzajemnego wsparcia proszone są o kontakt z PCPR. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem...
  Więcej
 • W wakacje naucz się migać.

  ...Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające ukończeniu kursu.Udział w integracyjnym kursie języka migowego jest nieodpłatny.Zainteresowanych udziałem w kursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami PCPR  osobiście w siedzibie przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

  ...Osoby niepełnosprawne i ich otoczenie mogą korzystać z usług PCPR w Bochni poprzez kontakt bezpośredni z pracownikami Centrum lub telefonicznie pod numerem...
  Więcej
 • PCPR: Koszykówka na wózkach

  ...pcpr... ...PCPR...
  Więcej
 • VII Zawody Strzeleckie OsóbNiepełnosprawnych z WTZ

  ...Starosta Bocheński Jacek Pająk, Dyrektor PCPR w Bochni Elżbieta Paczyńska oraz Prezes BSI Stanisław Golonka....
  Więcej
 • Spotkanie wigilijne osób niepełnosprawnych

  ...Było czytanie fragmentu ewangelii o narodzeniu Chrystusa, modlitwa, dzielenie się opłatkiem, życzenia, posiłek przy wspólnym stole i tradycyjne dania wigilijne. Atmosfera serdeczności i radości świątecznej przeplatała się z emocjonującymi wspomnieniami trzyletniego uczestnictwa osób zebranych w projekcie PCPR pt....
  Więcej
 • Program wyrównywania różnic między regionami II

  ...Dodatkowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz za pośrednictwem PCPR w siedzibie lub telefonicznie pod numerem...
  Więcej
 • Zaproszenie do Programu Integracji

  ...lat w podobnych zajęciach organizowanych przez PCPR uczestniczyło już...
  Więcej
 • Rozpoczęcie realizacji programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd”.

  ...Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bochni pod numerem telefonu...
  Więcej
 • Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim

  ...Praca socjalna prowadzona przez PCPR obejmuje między innymi rozmowę i przebywanie z osobami objętymi pomocą, aby lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby i problemy, a następnie wspólnie poszukiwać skutecznych rozwiązań na miarę aktualnych możliwości....
  Więcej
 • Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z nowymi komputerami

  ...dyrektor PCPR, Jolanta Drożdż...
  Więcej
 • PCPR dofinansowuje do pobytu dziecka w przedszkolu

  ...pcpr... ...PCPR dofinansowuje do pobytu dziecka w przedszkolu... ...Szczegółowych informacji o warunkach dofinansowania udzielają pracownicy PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Powiat realizuje program "Aktywny samorząd"

  ...Bliższe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Integracja poprzez zabawę

  ...radni Powiatu Bocheńskiego, Elżbieta Paczyńska dyrektor PCPR, Maria Stachura...
  Więcej
 • PCPR zaprasza na zabawę andrzejkową

  ...pcpr... ...PCPR zaprasza na zabawę andrzejkową... ...Wymagane jest zapoznanie się w PCPR z warunkami udziału w zabawie, a...
  Więcej
 • Zawody Strzeleckie osób niepełnosprawnych

  ...Zwycięzcom nagrody wręczali Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk, Dyrektor PCPR w Bochni Pani Elżbieta Paczyńska, Zarząd BSI Pani Maria Urbańska Pajdak i Pani Maria Mirek oraz Pan Mieczysław Balicki....
  Więcej
 • Spotkanie wigilijne z PCPR

  ...pcpr... ...Spotkanie wigilijne z PCPR... ...Spotkanie było okazją do podsumowania dziewięciu miesięcy udziału w projekcie, do wspominania  treningu kompetencji i umiejętności społecznych, kursów doskonalących indywidualne umiejętności uczestników, spotkań integracyjnych, zajęć edukacyjnych, zajęć prozdrowotnych, klubu samopomocy. Mijający rok dał wielu osobom możliwość nawiązania kontaktów z osobami w podobnej sytuacji i do wzajemnego wsparcia z udziałem pracowników socjalnych z PCPR. W czasie spotkania wigilijnego były momenty wzruszeń, był czas na oglądanie zdjęć, a także na świąteczne kolędowanie, zadumę, życzenia i planowanie nowego roku. Spotkanie było przede wszystkim okazją do przebywania razem przy świątecznym stole w atmosferze szacunku, zrozumienia, życzliwości bez względu na status społeczny czy stan zdrowia. Nie brakowało zwykłych gestów uprzejmości i uśmiechu....
  Więcej
 • „Program wyrównywania różnic między regionami II”

  ...Dodatkowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz za pośrednictwem PCPR w siedzibie lub telefonicznie pod numerem...
  Więcej
 • W starostwie debatowali na temat przemocy w rodzinie

  ...W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa,  Policji, Prokuratury Rejonowej w Bochni, wójtowie Gmin Łapanów i Lipnica Murowana, pracownicy PCPR w Bochni, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu powiatu bocheńskiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Służby Kuratorskiej Sądu rejonowego w Bochni oraz przedstawiciele innych instytucji świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy....
  Więcej
 • Nabór do projektu aktywny samorząd

  ...oraz w siedzibie PCPR w Bochni, przy ul E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Stres, depresja, choroba psychiczna - nie jesteś sam

  ...lub osobiście u pracowników PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  ...Zarząd Powiatu Bocheńskiego powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zadanie organizowania prac nad Programem. Przewiduje się, że przedmiotem konsultacji społecznych będzie zwłaszcza ustalenie hierarchii ważności problemów, wybór problemów do rozwiązania i sformułowanie celów głównych Programu. W sprawie wszelkich pytań, uwag, wniosków lub sugestii dotyczących szczegółów pracy nad Programem można zwracać się do p. Doroty Stachowicz, bezpośrednio w biurze PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Na konferencji o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

  ...W czasie wykładu i prezentacji osiągnięć PCPR w zakresie realizacji projektu systemowego pn....
  Więcej
 • Świątecznych wigilii czas- spotkanie opłatkowe w WTZ Proszówki

  ...roku i są kierowane nadal pod adresem podopiecznych placówki. Szczególnie uczestnicy placówki są wdzięczni za przekazany w mijającym roku przez Starostwo Powiatowe samochód dla WTZ oraz liczny udział w aukcji prac, dzięki czemu mogli skorzystać z wypoczynku nad morzem.  Słowa wielkich podziękowań dla sponsorów, darczyńców i osób prowadzących placówkę popłynęły z ust burmistrza Miasta Bochnia pana Stefana Kolawińskiego i dyrektor PCPR pani Elżbiety Paczyńskiej....
  Więcej
 • III Sesja Rady Powiatu

  ...w ramach realizacji projektu systemowego PCPR w Bochni w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki....
  Więcej
 • Darmowe porady obywatelskie w starostwie

  ...W starostwie dostępny dla klientów jest także Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Natomiast w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielane są również porady w zakresie pomocy społecznej   od poniedziałku do środy w godzinach pracy PCPR...
  Więcej
 • V Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych na Stawach Hodowlanych

  ...Nagrody uroczyście wręczali wicestarosta bocheński Józef Mroczek, dyrektor PCPR Bochnia Elżbieta Paczyńska, Zarząd PZW Bochnia Miasto panowie Mieczysław Sądel i Aleksander Bajda, oraz właścicielka łowiska Alina Bryg...
  Więcej
 • O relacjach międzyludzkich...

  ...pcpr...
  Więcej
 • W Civitas Christiana będą debatować na tema zdrowia psychicznego

  ...Spotkanie jest organizowane w ramach projektu "Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim" PCPR w Bochni, którego głównym celem jest...
  Więcej
 • W Civitas Christiana debatowali o zdrowiu psychicznym

  ...Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w ramach projektu "Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim" PCPR w Bochni, jakiego główny cel stanowi otwarcie w latach...
  Więcej
 • Powiat Bocheński wyróźniony za prace na rzecz niepełnosprawnych

  ...Powiat Bocheński został dostrzeżony poprzez działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zrealizowane w ramach projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim. Działania PCPR wynikały z rozpoznania rzeczywistych potrzeb mieszkańców doświadczających niepełnosprawności a projekt został opracowany z udziałem osób niepełnosprawnych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, jako instrument włączania i partycypacji społecznej w rozwiązywaniu wybranych, lokalnych problemów społecznych. Projekt objął pomocą w latach...
  Więcej
 • Powiat Bocheński z wyróżnieniem Samorząd Równych Szans 2015

  ...Działania PCPR poprzedzone były zidentyfikowaniem potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców, a projekt został opracowany i zrealizowany przy udziale osób niepełnosprawnych przez pracowników ośrodka. Wsparciem  w  latach...
  Więcej
 • Spotkanie informacyjne

  ...Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu PCPR w Bochni...
  Więcej
 • X Spartakiada Strzelecka Osób Niepełnosprawnych

  ...Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów, medali oraz nagród rzeczowych dokonali wicestarosta bocheński Józef Mroczek, dyrektor PCPR w Bochni  Elżbieta Paczyńska, prezes BSI Stanisław Golonka.  W czasie wręczania medali popłynęło  bardzo wiele ciepłych słów i pochwał dotyczących pracy i zaangażowania w to by wydarzenie zapadło na długo w pamięci zarówno zawodników jak i kibiców. Po zakończeniu części oficjalnej w pomieszczeniach placówki odbyła się dyskoteka integracyjna....
  Więcej
 • Aukcja Prac WTZ w Proszówkach

  ...Wśród licznie zgromadzonych na aukcji gości znaleźli się burmistrz Miasta Bochnia pan Stefan Kolawiński, skarbnik Miasta Bochnia pani Grażyna Zioło, dyrektor PCPR Bochnia pani Elżbieta Paczyńska, Asystentka Posłanki na Sejm Józefy Szczurek...
  Więcej
 • Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

  ...www.pcpr.bochnia.pl...
  Więcej
 • XI Spartakiada Strzelecka Osób Niepełnosprawnych

  ...Uroczyste wręczanie nagród odbyło się w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach, w którym uczestniczył Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn,dyrektor SOSW Teresa Jaszczyńska,  Dorota Stachowicz z  PCPR oraz kierownik ogólny Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w likwidacji Stanisław Golonka....
  Więcej
 • Aktywność na Święta

  ...Uczestnicy spotkania będą nadal rozwijać swoje szanse na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej w ramach działań PCPR przewidzianych na rok...
  Więcej
 • Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

  ...Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni na podstawie zarządzenia Starosty Bocheńskiego. Jednym z ważniejszych zadań stojących przed PCPR jest organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia. Jest to jedno z trudniejszych zadań jakie narzuciła na PCPR nowa ustawa gdyż od prawidłowo przeprowadzonego szkolenia zależy właściwy dobór rodzin zastępczych.  PCPR przygotował program pn....
  Więcej
 • Czy Twoje koło życia toczy się gładko? Zaproszenie do projektu PCPR w Bochni pn. Szansa na rozwój

  ...pcpr... ...Czy Twoje koło życia toczy się gładko? Zaproszenie do projektu PCPR w Bochni pn. Szansa na rozwój... ...związku z regularnym treningiem na pływalni. Dzięki spotkaniom w małej grupie łatwiej było przełamać lęk i ośmielić siebie do nowych kontaktów z innymi ludźmi. Na korzyść dla uczestników zmieniało się ich samopoczucie i zdrowie psychiczne. Pojawiło się wsparcie wewnątrz grupy. Uczestnicy spoza Bochni otrzymali możliwość zwrotu kosztów przejazdów lokalnych. Na bieżąco można uzyskać wsparcie i porozmawiać z pracownikiem socjalnym w PCPR w Bochni.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza osoby zainteresowane do udziału w przedsięwzięciu, które daje możliwość uzyskania realnej zmiany w życiu osobistym, społecznym lub zawodowym, w tym wzrost szans na zatrudnienie, odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.Projekt pn....
  Więcej
 • PCPR oferuje szanse na rozwój

  ...pcpr... ...PCPR oferuje szanse na rozwój... ...W ramach projektu PCPR oferuje bezpłatnie m.in....
  Więcej
 • Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

  ...www.pcpr.bochnia.pl...
  Więcej
 • Bedą jeszcze skuteczniej pomagać-podpisali porozumienie

  ...Dla mieszkańców Powiatu w planie współpracy PCPR i PUP możliwe będzie wykorzystanie szerszego katalogu instrumentów wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór jest uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem. Klienci z tzw. III profilu, zarejestrowani w PUP będą mogli indywidualnie zgłosić się celem określenia potrzeb oraz potencjałów osobistych oraz skorzystać z usług aktywnej integracji, w tym z usług pracy socjalnej i rehabilitacji....
  Więcej
 • PCPR pomaga rozwijać kompetencje

  ...pcpr... ...PCPR pomaga rozwijać kompetencje... ...mogą kontaktować z pracownikiem socjalnym w PCPR pod numerem telefonu...
  Więcej
 • PCPR w tradycjach Wielkanocnych

  ...pcpr... ...PCPR w tradycjach Wielkanocnych... ...to projekt PCPR w Bochni, który odpowiada na potrzeby osób doświadczających różnych trudności życiowych i socjalnych oraz społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych i zawodowych. Jego celem jest poprawa i wzmocnienie szans na zatrudnienie osób oddalonych od rynku pracy. Dla każdego indywidualnie jest opracowana ścieżka wsparcia i przygotowana możliwość pokonania trudności w grupie osób o podobnych doświadczeniach. PCPR oferuje m.in....
  Więcej
 • Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I realizowanego w 2017 r.

  ...www.pcpr.bochnia.pl...
  Więcej
 • Światowy Dzień Seniora

  ...Po powrocie na Seniorów czekała kolejna niespodzianka, a mianowicie wspólny poczęstunek ze Starostą Bocheńskim Ludwikiem Węgrzynem, Dyrektor PCPR Panią Elżbietą Paczyńską, Kierownikiem DDSW Panem Adamem Pawulskim oraz personelem. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, ciekawe rozmowy oraz utwory muzyczne wykonane przez Seniorów.  Otrzymane upominki były dopełnieniem tego wyjątkowego dnia....
  Więcej
 • Dzień Białej Laski

  ...Wśród przybyłych, zaproszonych gości był kapłan Dariusz Bugajski, Kierownik PCPR w Bochni Tomasz Sieczka, z...
  Więcej
 • Podsumowanie konsultacji w starostwie

  ...przedstawicielka  PCPR w Bochni...
  Więcej
 • Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2018 roku

  ...w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • Szansa na rozwój-podsumowanie

  ...Zrealizowany program warsztatów wspierał uczestników w nabywaniu i przywracaniu kompetencji społecznych i osobistych, wiedzy, umiejętności, zaradności, samodzielności i aktywności.Jeden pracownik socjalny w PCPR świadczył pracę socjalną dla...
  Więcej
 • Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

  ...Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na II kwartał...
  Więcej
 • Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

  ...www.pcpr.bochnia.pl...
  Więcej
 • JUBILEUSZ 25 LAT WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO W BOCHNI I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

  ...promocyjnego PFRON dotyczącego programu "Aktywny samorząd" oraz punktu informacyjnego PCPR w Bochni. Będziemy mogli podziwiać też prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach oraz uczestników Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni. Serdecznie więc zapraszamy rodziców, katechetów, pedagogów, kapłanów, specjalistów oraz wszystkie osoby, którym bliska jest tematyka życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich życie duchowe, rodzinne czy też właśnie przynależność do grup parafialnych i społecznych....
  Więcej
 • Jubileuszu 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni”-organizatorzy podsumowują

  ...promocyjne PFRON dotyczące programu "Aktywny samorząd" oraz punktu informacyjny PCPR w Bochni. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach a także uczestników Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni. Uczestnicy Konferencji wysłuchali wiele prelekcji dotyczących niepełnosprawności oraz obejrzeli spektakl pt....
  Więcej
 • Aktywny Samorząd - Powiat Bocheński realizuje program PFRON dla osób z niepełnosprawnościami

  ...pcpr...
  Więcej
 • Osoby niepełnosprawne - sprawne w pracy

  ...z PCPR w Bochni w ramach podpisanego w dniu...
  Więcej
 • Roboty bawią i uczą w Powiecie Bocheńskim

  ...lat projektują i konstruują roboty bawiąc się i ucząc się przy tym matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego. Mają szansę rozwijać logiczne myślenie i swoją kreatywność. Opiekunowie zastępczy dbają o rozwój dzieci, które powierzono im na wychowanie. PCPR w Bochni finansuje organizację zajęć w ramach projektu pn. Szansa na rozwój...
  Więcej
 • Warsztaty kulinarne dla nastolatków

  ...PCPR w Bochni finansuje organizację zajęć w ramach projektu pn. Szansa na rozwój...
  Więcej
 • PCPR podpisał porozumienie o współpracy w ramach projektu KOOPERACJE 3D

  ...pcpr... ...PCPR podpisał porozumienie o współpracy w ramach projektu KOOPERACJE...
  Więcej
 • Spartakiada Strzelecka WTZ

  ...podkreślił też że poziom zawodów był bardzo wysoki o czym świadczy liczba zdobytych punktów przez poszczególne drużyny. Były dyplomy, puchary drużynowe, nagrody rzeczowe, które wręczali Wicestarosta Ryszard Drożdżak,  Dyrektor PCPR Elżbieta Paczyńska, pan Piotr Waśniowski oraz Prezes Stowarzyszenia...
  Więcej
 • Utrudnienia w parkowaniu przy PCPR i PINB

  ...pcpr... ...Utrudnienia w parkowaniu przy PCPR i PINB...
  Więcej
 • Szansa na rozwój-starosta podpisał umowę na realizację nowatorskiego projektu

  ...Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego zainteresowani udziałem w projekcie pn. Szansa na rozwój mogą zgłaszać się do PCPR w Bochni, ul. E. Windakiewicza...
  Więcej
 • 15 – lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapanowie

  ...po czym pierwszy kawałek tortu ukroiła Dyrektor PCPR...
  Więcej
 • Szkolili się z nowych technologii

  ...Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu PCPR w Bochni finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa na rozwój...
  Więcej
 • Podpisano umowę na remont dachu siedziby PCPR

  ...pcpr... ...Podpisano umowę na remont dachu siedziby PCPR... ...Wiele osób, szczególnie niepełnosprawnych, które korzystają z pomocy PCPR zwracało się do mnie w sprawie remontu tego budynku. Rozpoczynamy I etap inwestycji w tym budynku.  Mam nadzieję, że niedługo uda się rozpocząć dalszy remont tego budynku...
  Więcej
 • Informacja dla klientów PCPR, PINB, Prokuratury i ARiMR

  ...pcpr... ...Informacja dla klientów PCPR, PINB, Prokuratury i ARiMR...
  Więcej
 • PCPR, PINB i Prokuratura z nowym dachem!

  ...pcpr... ...PCPR, PINB i Prokuratura z nowym dachem!...
  Więcej
 • XII Spartakiada Strzelecka WTZ

  ...Starosta Adam Korta, Wicestarosta Ryszard Drożdżak, przedstawiciel PCPR Bochnia Dorota Stachowicz, właściciel firmy...
  Więcej
 • 20 lat PCPR

  ...pcpr... ...lat PCPR... ...Konferencję zorganizował Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z Konwentem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział liczni naukowcy z wielu krajowych ośrodków akademickich, samorządowcy oraz szerokie grono dyrektorów i pracowników PCPR z terenu województwa małopolskiego. Zaprezentowane referaty dotyczyły najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem PCPR.Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Starosta bocheński Adam Korta....
  Więcej
 • Elżbieta Paczyńska zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

  ...pcpr... ...Elżbieta Paczyńska zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego... ...Elżbieta Paczyńska tworzyła i rozwijała PCPR w Powiecie Bocheńskim. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie...
  Więcej
 • Centrum Pomocy Rodzinie szuka pracownika

  ...Umowa o pracę na zastępstwo w systemie zadaniowego czasu pracy, praca w siedzibie PCPR w Bochni oraz na terenie powiatu bocheńskiego...
  Więcej
 • Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w dobie koronawirusa

  ...najczęściej będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy. W sprawie papierowych wniosków można kontaktować się z bocheńskim PCPR dopiero po...
  Więcej
 • Możliwa pomoc także rzeczowa

  ...pcprbochnia...
  Więcej