kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: mieszkańców
 • Dla mieszkańców

  ...Dla mieszkańców... ...historyczne minionych pokoleń znacząco wpływają na tożsamość jej niezwykle otwartych i gościnnych mieszkańców...
  Więcej
 • Nasz Powiat

  ...mieszkańców, tj....
  Więcej
 • Biuro Prasowe

  ...Informujemy, wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania dziennikarzy. Jesteśmy tam, gdzie dzieją sie rzeczy ważne, ciekawe i istotne dla naszego Powiatu i mieszkańców...
  Więcej
 • Jak załatwić sprawę

  Więcej
 • Miasto Bochnia

  ...Sól nie tylko stała się przyczynkiem do początku miasta, lecz przez stulecia decydowała o rozwoju Bochni dając utrzymanie dziesiątkom pokoleń mieszkańców. W szybko rozwijającym się ośrodku górniczym, leżącym w pobliżu stołecznego Krakowa, przy między...
  Więcej
 • Skarbnica Smaków

  ...przepisów, w której znalazły się przepisy przekazane przez trzy pokolenia mieszkańców. Od...
  Więcej
 • Szpital Powiatowy

  ...Szpital Powiatowy w Bochni zabezpiecza opiekę medyczną dla około stutysięcznej populacji mieszkańców powiatu bocheńskiego. Należy on do najstarszych szpitali w Polsce. Dzieje szpitalnictwa bocheńskiego sięgają, bowiem roku...
  Więcej
 • I LO

  ...r. stanął nowy gmach szkolny, wniesiony przez mieszkańców w ciągu kilkunastu miesięcy. Data umieszczona na szczycie siedziby szkoły. Nad nią...
  Więcej
 • Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego 2014-2020

  ...mieszkańców, organizacji pozarządowych, przesiębiorców...
  Więcej
 • Szlak Architektury Drewnianej

  ...wieczne meble, obrazy, rysunki i różne przedmioty związane z Janem Matejką, m.in. portrety  Giebułtowskich, karykatury mieszkańców dworku malowane przez Matejkę....
  Więcej
 • Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego

  ...Na turystów i mieszkańców czeka wiele niecodziennych atrakcji. Min. Rajd Rowerowy, prelekcje i warsztaty rodzinne dotyczące dziedzictwa regionalnego i historycznego bocheńszczyzny oraz warsztaty kulinarne....
  Więcej
 • KONKURS NGO

  ...zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, realizowanych przez podmioty lokalne....
  Więcej
 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

  ...Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu bocheńskiego powstała w wyniku obowiązku nałożonego na starostów ustawą z dnia...
  Więcej
 • Bursa

  ...Do dyspozycji wychowanków jest również biblioteka, duża świetlica i trzy mniejsze sale, które służą jako miejsca do nauki czy spotkań mieszkańców bursy....
  Więcej
 • Rozwój i przedsiebiorczość

  ...Zakładanie i prowadzenie szkół na prawach szkoły. Wspieranie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa. Działania na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz ochrony środowiska. Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim itp....
  Więcej
 • KONKURS DOTACJE

  ...organizacja imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję powiatu, związanych...
  Więcej
 • Kalendarium imprez

  ...Wydawnictwo to będzie przewodnikiem po bogatej ofercie imprez odbywających się na Ziemi Bocheńskiej i mamy nadzieję, że zachęci mieszkańców naszego powiatu oraz turystów do czynnego w nich udziału....
  Więcej
 • Gminy Lipnica Murowana

  ...a różnorodne kwalifikacje zawodowe mieszkańców gotowych do podjęcia pracy oraz przychylność władz, stwarza doskonałe miejsce do inwestowania i osiedlania się. Dążymy do odzyskania utraconych w...
  Więcej
 • Gminy Lipnica Murowana

  ...budowa ośrodka sportu, kultury fizycznej i rekreacji przeznaczonego na szerzenie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy oraz turystów...
  Więcej
 • Gminy Bochnia

  ...Gmina Bochnia to przede wszystkim współczesność, którą charakteryzują ambitne inicjatywy mieszkańców i konsekwentne działanie samorządu. Efektem tego jest m.in. zaszczytne miejsce w Złotej Setce Gmin Polskich oraz wielokrotne wyróżnianie samorządu w skali kraju za działania sprzyjające ochronie środowiska i inwestycje sportowe....
  Więcej
 • 1% na OPP

  ...a tym samym wesprzeć lokalną inicjatywę. Ważne jest to aby ta pomoc trafiła do organizacji, które aktywnie działają na terenie Ziemi Bocheńskiej i których celem jest jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego powiatu...
  Więcej
 • Powiat 2014-2020 - Wyniki ankietyzacji

  ..." zaprosił mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu bocheńskiego do wypełnienia ankiet. Niezwykle ważną rzeczą jest bowiem, aby dokument strategiczny był odzwierciedleniem wspólnych potrzeb oraz powstał przy współpracy i zaangażowaniu wszystkich środowisk zainteresowanych aktywizacją i rozwojem Powiatu Bocheńskiego....
  Więcej
 • Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

  ...Oprócz wspierania aktywności mieszkańców środkami finansowymi z programu Leader promujemy obszar, jego atrakcje turystyczne i wyśmienite smaki kulinarne. Nasze sztandarowe produkty turystyczne to...
  Więcej
 • I Ty możesz zdecydować o swoim życiu – program profilaktyki raka piersi

  ...tys. mieszkańców. Grupę uznano za najbardziej potrzebującą wsparcia, gdyż za...
  Więcej
 • Zagospodarowanie przestrzeni i powierzchni publicznej centrum wsi Łapanów

  ...są mieszkańcy regionu, inwestorzy i turyści. Projekt adresowany  jest głównie do mieszkańców wsi Łapanów, szczególnie dzieci i młodzieży, z uwagi na nakłady w poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej. Odbiorcami są również turyści a także potencjalni inwestorzy....
  Więcej
 • Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K 1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku

  ...Modernizacja odcinków, przez które przebiega inwestycja przyczyni sie przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców...
  Więcej
 • Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej

  ...urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu dla uczniów ZS oraz mieszkańców...
  Więcej
 • „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez modernizację źródła ciepła oraz montaż solarów dla SPZOZ w Bochni”

  ...Przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie. Wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i regionu. Wpłynie pozytywnie na jakość życia i pracy w regionie.Wzmocni pozytywnie wzrost gospodarczy regionu.Doprowadzi do poprawy standardu świadczeń zdrowotnych w regionie....
  Więcej
 • „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bochni”

  ...schemat B Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego...
  Więcej
 • Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

  ...mieszkańców Powiatu potrzebujących poprawy i wzmocnienia swoich szans na zatrudnienie. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, np. osoby z niepełnosprawnością, osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, wychowankowie pieczy zastępczej. Bliższe informacje   o zasadach uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie naboru i uczestnictwa. W efekcie realizacji...
  Więcej
 • „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Dziecka w Bochni w związku z epidemią COVID-19”

  ...Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Dziecka w Bochni w związku z epidemią COVID... ...Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Dziecka w Bochni w związku z epidemią COVID...
  Więcej
 • „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bochni w związku z epidemią COVID-19”

  ...Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bochni w związku z epidemią COVID... ...Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bochni w związku z epidemią COVID...
  Więcej
 • Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników OIK w Bochni w związku z epidemią COVID-19”

  ...Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników OIK w Bochni w związku z epidemią COVID... ...Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników OIK w Bochni w związku z epidemią COVID...
  Więcej
 • „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID-19

  ...Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID... ...Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID...
  Więcej
 • Wrzesień 1939 - rocznica wybuchu II wojny światowej

  ...Starosta Bocheński oraz Burmistrz Miasta Bochni zapraszają mieszkańców miasta Bochni oraz Powiatu Bocheńskiego do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej...
  Więcej
 • Czyste powietrze w centrum Bochni

  ...ton węgla emitując duże ilości zanieczyszczeń, co spotyka się z protestami okolicznych mieszkańców, którzy skarżą się na dym i przykry zapach. Dyrektor szkoły wobec znikomych możliwości pozyskania środków na ten cel zwrócił się z prośbą o dotację do Starostwa Powiatowego w Bochni....
  Więcej
 • Prace remontowe na mostach w powiecie

  ...dodaje. Remont tych mostów był niezbędny ze względu na fatalny stan techniczny. Istniało także duże prawdopodobieństwo, że wkrótce oba mosty musiałyby zostać zamknięte. Wtedy mieszkańców czekałyby wielokilometrowe objazdy....
  Więcej
 • Są środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej

  ...tys. mieszkańców...
  Więcej
 • Bursa drugim domem

  ...nowych mieszkańców Janina Węglarz, dyrektor placówki....
  Więcej
 • Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego

  ...wieczne meble, obrazy, rysunki i różne przedmioty związane z Janem Matejką, portrety Giebułtowskich, karykatury mieszkańców dworku malowane przez Matejkę....
  Więcej
 • Nowa strona Powiatu Bocheńskiego.

  ...mieszkańców, turystów i inwestorów. Ma pełnić rolę informacyjną, promocyjną oraz funkcję użyteczności publicznej...
  Więcej
 • Tłumy podczas weekendu z zabytkami

  ...cieszył się tak dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców naszego Powiatu, w przyszłym roku również chcielibyśmy kontynuować taką inicjatywę i udostępnić najciekawsze atrakcje Ziemi Bocheńskiej...
  Więcej
 • „Bawiąc się pomagasz” – po raz piąty w Ekonomiku

  ...Młodzież odwiedza mieszkańców bocheńskiego Domu Pomocy Społecznej angażując się w pomoc ludziom starszym i chorym. Poświęca im nie tylko swój wolny czas, ale także pomaga przy wykonywaniu prostych czynności życiowych....
  Więcej
 • 10 lat Powiatu Bocheńskiego - uroczysta sesja w Kopalni Soli

  ...Zwracał uwagę na fakt, iż potrzeba mieszkańców, którzy wierzą w swoją małą ojczyznę, aby powiat i miasto mogły się rozwijać i efektywnie działać. Istotą samorządności i demokracji jest bowiem także ich zaangażowanie....
  Więcej
 • Zagłosuj na stronę Powiatu Bocheńskiego

  ...mieszkańców, turystów i inwestorów. Ma pełnić rolę informacyjną, promocyjną oraz funkcję użyteczności publicznej...
  Więcej
 • Trwają prace na mostach powiatowych

  ...Działania te były dla nas priorytetowe przede wszystkim ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców...
  Więcej
 • Konkursy na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć...
  Więcej
 • 7 milionów dla Powiatu

  ...Uście Solne. Środki te przyznane zostały przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. "Bardzo się cieszę, iż pozyskalismy te środki, tym bardziej, że realizacja tej inwestycji wpłynie na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Bocheńskiego. W tej chwili pracujemy nad dostosowaniem dokumentacji do wymogów wynikających z dyrektyw unijnych...
  Więcej
 • Dwa miliony dla powiatu ze "schetynówek"

  ...Dzięki pozyskanym środkom wykonany zostanie szereg prac, które przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców m.in. Nowego Wiśnicza, Łapanowa, ale przede wszystkim kierowców korzystających z tych dróg...
  Więcej
 • Współpraca powiatu z NGO`s

  ...Kilkanaście zaproszonych organizacji będzie omawiało program, którego celem jest m.in. zintensyfikowanie współpracy sektora obywatelskiego z samorządem powiatowym, budowanie dialogu obywatelskiego, budowanie podstaw merytorycznych dla kształtowania strategii rozwoju powiatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców dzięki realizacji programu przez organizację pożytku publicznego. Wysokość środków na realizację zadań zleconych organizacjom określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej....
  Więcej
 • Nowe pomieszczenia na strażackie wozy

  ...tysięcy złotych jest kontynuacją konsekwentnego wspierania przez Zarząd i Radę Powiatu działań mających bezpośredni wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Ta modernizacja jest tak naprawdę pierwszym etapem planowanej rozbudowy Komendy Powiatowej PSP i powstania nowoczesnego obiektu będącego jeszcze lepszą gwarancją zabezpieczenia przeciwpożarowego...
  Więcej
 • Konkursy na zadania z kultury, sportu i turystyki

  ...O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć...
  Więcej
 • Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie kultury, sportu i turystyki

  Więcej
 • Serce miłości pełne

  ...dziewczynka z prowadzonego przez Panią Eleonorę Chmielarską Klubu Małego Ekologa. Jubilaci tradycyjnie już otrzymali złote róże i gratulacyjne dyplomy. Spotkanie uświetnił recital w wykonaniu Krzysztofa Kościółka i Jarosława Srogi. W tym roku na spotkaniu tym obecna była również Pani Krystyna Pięch z klubu seniora w Nowym Wiśniczu, która zainspirowana formą spotkań będzie chciała zorganizować podobne dla mieszkańców Nowego Wiśnicza. W tym roku wyjątkowo spotkanie prowadzone było przez panią Zofię Wiśniewską, gdyż pani Eleonora Chmielarska, która zaszczepiła ideę tych spotkań ze względu na stan zdrowia musiała pozostać w domu....
  Więcej
 • Konkurs na prezentację multimedialną

  ...Konkurs współfinansowany jest w ramach projektu przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Jego celem jest prezentacja osobowości, pasji, zainteresowań, twórczości artystycznej i literackiej mieszkańców powiatu bocheńskiego. Tematyka konkursu otwiera szansę przedstawienia współczesnych pasji, zainteresowań i twórczości artystycznej mieszkańców powiatu bocheńskiego. Prace konkursowe mogą dotyczyć nie tylko osób znanych, posiadających dorobek artystyczny w dużym stopniu prezentowany i uznany w regionie i poza nim, ale i osób, których inicjatywy i osiągnięcia nie spotkały się dotąd...
  Więcej
 • Podaruj 1%

  ...naszego podatku nic nas nie kosztuje, a jakże bardzo może pomóc tym, którzy działają na rzecz innych. Dlatego zachęcam mieszkańców do podarowania...
  Więcej
 • Podaruj 1%

  ...naszego podatku nic nas nie kosztuje, a jakże bardzo może pomóc tym, którzy działają na rzecz innych. Dlatego zachęcam mieszkańców do podarowania...
  Więcej
 • Pomagamy poszkodowanym

  ...W Kamieniu Pomorskim na skutek pożaru hotelu socjalnego zginęło wiele osób, wielu straciło cały swój życiowy dorobek. W związku z ogłoszoną żałobą narodową Starosta Bocheński Jacek Pająk  zwraca się do mieszkańców Powiatu Bocheńskiego z prośbą o odstąpienie od realizacji wszelkich akcji mogących zaburzyć trzydniową żałobę....
  Więcej
 • Podaruj 1%

  ...naszego podatku nic nas nie kosztuje, a jakże bardzo może pomóc tym, którzy działają na rzecz innych. Dlatego zachęcam mieszkańców do podarowania...
  Więcej
 • Obchody Dnia Strażaka

  ...W trakcie uroczystości przyznano także wiele odznaczeń i medali. Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Krzysztof Kokoszka wyróżnił okolicznościowym Toporkiem Strażackim za aktywną działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego...
  Więcej
 • Pomoc dla uczestników WTZ

  ...mieszkańców korzysta z WTZ i Gmina Rzezawa, która ma...
  Więcej
 • XXXIII sesja Rady Powiatu: podjęto rezolucję ws. obwodnicy Łapczycy

  ...mieszkańców wsi Łapczyca, w sposób jednoznaczny popiera starania mające na celu realizację budowy obwodnicy Łapczycy....
  Więcej
 • Zakończenie projektu reorganizacji Domu Pomocy Spolecznej

  ...warsztatowe, w których uczestniczyli wybrani pracownicy, które kształtowały myślenie pracowników w procesie poprawy jakości życia mieszkańców przez wnikliwe rozumienie psychiki tych osób i ich potrzeb. Pracownicy poznali nowe metody pracy i właściwe postawy wobec osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Przeniesione biuro paszportów

  ...na parterze. Lokalizacja biura na parterze jest o wiele dogodniejsza dla mieszkańców, szczególnie osób niepełnosprawnych, starszych, a także rodziców, którzy przychodzą z małymi dziećmi. Wejście do biura znajduje się w korytarzu po lewej stronie, zaraz za drzwiami wejsciowymi do urzędu od ul. Różanej, przy tym wejściu znajduje się także podjazd dla osób niepełnosprawnych....
  Więcej
 • Pasje, talenty, osobowości powiatu -rozstrzygnięcie konkursu

  ...mieli możliwość zaprezentować nietypowe pasje mieszkańców naszego powiatu, ich fascynacje i zainteresowania lub dorobek artystyczny....
  Więcej
 • Specjalistyczny sprzęt dla bocheńskiej komendy

  ...dlatego wyposażenie tej jednostki w odpowiedni sprzęt jest szczególnie ważne zarowno dla bezpieczeństwa mieszkańców jak i samych policjantów...
  Więcej
 • Porządki na św. Rozalii

  ...Od kilku lat cmentarz Św. Rozalii jest coraz bardziej zaniedbywany. Ogrodzenie zostało częściowo zdewastowane, na terenie cmentarza łatwo można trafić na śmieci, butelki po alkoholu i puszki. Chcemy to zmienić, dlatego organizujemy akcję porządkowania cmentarza. Chcemy kontynuować wyjątkowo cenną inicjatywę społeczną mieszkańców osiedla Windakiewicza, którzy ostatnio odnowili zabytkową kapliczkę Św. Rozalii. Szczególnie zapraszamy mieszkańców Osiedli Windakiewicza i Niepodległości. W akcji porządkowania cmentarza będą uczestniczyć osoby, które mogą przeznaczyć część swojego wolnego czasu na pożyteczne działania we własnym środowisku wspólnie ze znajomymi z sąsiedztwa. Będą z nami osoby niepełnosprawne chętne do współpracy i czerpiące radość ze współdziałania na rzecz dobra innych i na rzecz otoczenia. Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję wszystkich zainteresowanych. Będziemy...
  Więcej
 • Uporządkowano teren Cmentarza Św. Rozalii w Bochni

  ...Akcja porządkowania Cementarza Św. Rozalii miała na celu zwrócenie uwagi mieszkańców osiedli Niepodległości i Windakiewicza na problem zaniedbywania tego miejsca pamięci, a przede wszystkim była próbą zachęcenia mieszkańców do integracji społecznej w środowisku sąsiedzkim, w którym żyją różnorodne osoby, w tym także osoby niepełnosprawne....
  Więcej
 • Usuwamy azbest

  ...m. kw. dachów. Dlatego też zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania się do urzędów gmin i korzystania z programu...
  Więcej
 • Bene Meritus dla PSS Społem

  ...Pan Adam Sosnowiec otrzymał to wyróżnienie bowiem działalność spółdzielni stwarza nie tylko możliwości ciągłego i stabilnego  rozwoju gospodarczego Powiatu, ale przede wszystkim nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Życzę mu wielu sukcesów oraz dalszego rozwoju działalności...
  Więcej
 • Ludowo, rockowo i przebojowo – Swięto Powiatu Bocheńskiego i Gminy Trzciana

  ...Organizatorom wyjątkowo sprzyjała aura bowiem nic nie zapowiadało, iż ulewnie padający deszcz i ciężkie chmury wiszące nad Trzcianą tak szybko zmienią się w słoneczną pogodę. Nie tylko pozytywna aura, ale przede wszystkim atrakcje muzyczne, artystyczne i kulinarne licznie przyciągnęły do Rdzawy mieszkańców gminy, powiatu i zaproszonych gości, wśród których był...
  Więcej
 • 65. rocznica Powstania Warszawskiego

  ...w całym kraju rozlegną się głosy syren alarmowych. Ciągły, modulowany dźwięk alarmu będzie przypomnieniem o tej rocznicy. Delegacje władz powiatu, miasta, organizacji kombatanckich oraz mieszkańców Bochni złożą kwiaty pod pomnikiem gen. Okulickiego, jednego z przywódców powstania....
  Więcej
 • Japoński ogród w Łapanowie

  ...Projekt adresowany jest głównie do mieszkańców wsi Łapanów, szczególnie dzieci i młodzieży, głównie z uwagi na poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej. Oczywiście odbiorcami będą także turyści odwiedzający gminę, jak również potencjalni inwestorzy...
  Więcej
 • Wyniki konsultacji w sprawie zmiany granic powiatu

  ...mieszkańców uprawnionych do głosowania....
  Więcej
 • Nowe kursy dla bezrobotnych

  Więcej
 • Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego

  ...lecia istnienia Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni dyrekcja muzeum zaprasza także mieszkańców powiatu do obejrzenia wystawy jubileuszowej...
  Więcej
 • Ogłoszenie

  Więcej
 • 3 000 osób odwiedziło zabytki Powiatu Bocheńskiego

  ...cieszył się tak dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców naszego Powiatu, chcielibyśmy wpisać wspomniane przedsięwzięcie do kalendarza imprez cyklicznych...
  Więcej
 • Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Więcej
 • Rozpoczęły się prace na ciągu północnym

  ...Inwestycja ta jest ważna dla gospodarki, dla mieszkańców, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest też częścią walki o tempo wydatkowania środków europejskich. Jeśli wydatkujemy je stosunkowo szybko, to mamy szansę na premię...
  Więcej
 • Ogłoszenie

  ...Starosta Bocheński Jacek Pająk zaprasza mieszkańców Krzeczowa...
  Więcej
 • Bene Meritus dla ks. Sadko

  ...pod batutą ks. Stanisława Adamczyka, który odnosi liczne sukcesy i zdobywa nagrody na festiwalach polskich i zagranicznych. Działalność duszpasterska Księdza Zdzisława Sadki w pełni zaspokaja oczekiwania duchowe kilkunastu tysięcy mieszkańców Bochni i okolicznych miejscowości, dlatego od wielu lat cieszy się on sympatią i uznaniem wiernych....
  Więcej
 • Porozmawiajmy o niepełnosprawności

  ...W ramach prac na programem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza mieszkańców Powiatu Bocheńskiego zainteresowanych problematyką osób niepełnosprawnych do dyskusji nad możliwościami poprawy warunków życia niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Bocheńskiego....
  Więcej
 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

  Więcej
 • Akcja Znicz

  ...Co roku w okresie Święta Wszystkich Świętych mieszkańców i kierowców czekają spore utrudnienia na drogach w Powiecie Bocheńskim. Komenda Powiatowa Policji w Bochni apeluje o szczególną ostrożność i zapowiada wzmożone patrole....
  Więcej
 • Uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowicy w Turyngii.

  ...Praktyka została zorganizowana, aby dać uczniom możliwość lepszego poznania języka obcego i warunków życia mieszkańców Turyngii.Kucharze mają możliwość pracy w renomowanych hotelach Turyngii i poznawania tajników...
  Więcej
 • Ruszają konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu

  ...tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego czy wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych otrzymają łączną kwotę...
  Więcej
 • Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

  ...Poprawa  bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat B Opieka społeczna....
  Więcej
 • Wigilijnych kolacji czas....

  ...Jak co roku w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie wigilijna tradycja wspólnego spożywania wieczerzy poprzedzona była jasełkami w wykonaniu mieszkańców Bursy. Zgromadzonym w humorystyczny sposób została przedstawiona nie tylko historia Świętej Rodziny, ale także walka o duszę Heroda. Przy dźwiękach kolęd w ciepłej i radosnej atmosferze zaproszeni goście, nauczyciele oraz mieszkańcy Bursy łamali się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia....
  Więcej
 • Konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu - przyjmowanie wniosków do 7 stycznia

  ...tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego czy wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych otrzymają łączną kwotę...
  Więcej
 • Osuwisko w Borównej uroczyście otwarte

  ...Zabezpieczenie tego osuwiska było bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, a także osób korzystających z tej drogi. To drugi taki remont w przeciągu dwóch ostatnich lat z udziałem środków zewnętrznych, w...
  Więcej
 • Zostań kobietą sukcesu

  ...tys. mieszkańców oraz które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Preferowane są osoby długotrwale bezrobotne....
  Więcej
 • 40 tys. na rozpoczęcie działalności - REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA

  ...tys. mieszkańców oraz utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników....
  Więcej
 • Strażacy nagrodzeni

  ...Medale i odznaki za poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego otrzymali samorządowcy m. in. Starosta Bocheński Jacek Pająk i Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajgier. W czasie uroczystości przekazano i poświęcono również sprzęt ratowniczy sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni na łączną kwotę...
  Więcej
 • Spotkanie z Chopinem

  ...Koncerty te będą znakomitą okazją do przywołania twórczości Fryderyka Chopina, tym bardziej, że cały czas trwają obchody roku chopinowskiego. Serdecznie zapraszam mieszkańców nie tylko Lipnicy, ale także całego powiatu bocheńskiego...
  Więcej
 • Aktualna sytuacja powodziowa w powiecie

  ...osób w gminach Rzezawa, Łapanów i Bochnia. Służby pracują nad zabezpieczeniem budynków, usuwają uszkodzone drzewa oraz cały czas monitorują  sytuację. W większości gmin ma problem z dostępem do czystej wody pitnej, w związku z tym gminy są zobowiązane do organizowania beczkowozów w celu dowożenia czystej wody dla mieszkańców...
  Więcej
 • Centrum Zarządzania informuje

  ...od dwóch dni brak wody pitnej dla mieszkańców Gminy na skutek zalania ujęcia wody na rzece Rabie w Bochni. Pomimo usilnych starań nie pozyskano z zewnątrz beczkowozu do przewozu wody pitnej, starania będą nadal czynione w dniu dzisiejszym....
  Więcej
 • Sanepid- wapno i chloramina dla mieszkańców

  ...wapno i chloramina dla mieszkańców...
  Więcej
 • Wypompowanie wody ze studni- informacja PSP

  ...Straż pożarna prosi mieszkańców powiatu o zgłaszanie indywidualnie potrzeb w tym zakresie. Pozwoli to zaplanować efektywnie miejsca kierowania zespołów pompowych. Każde zgłoszenie zalanego budynku i studni będzie zrealizowane wg tworzonej listy. Ponowne użytkowanie zalanych pomieszczeń i studni studni może nastąpić po uwzględnieniu wytycznych sanepidu w zakresie zabezpieczenia przed skażeniem....
  Więcej
 • Pierwsze dary dla powodzian

  ...który przekazał paczki żywnościowe oraz wodę dla mieszkańców Cikowic oraz Damienic....
  Więcej