kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: konwent
 • Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego 2014-2020

  ...Docelowo będzie to jeden z ważniejszych dokumentów służący zarządzaniu strategicznemu. Prace członków konwentu służą identyfikacji aktualnych potencjałów rozwojowych powiatu oraz wytyczenie priorytetowych zadań do realizacji w okresie...
  Więcej
 • Powiat 2014-2020 - Wyniki ankietyzacji

  ...Ankiety były anonimowe. Zebrane w ten sposób informacje były brane pod uwagę podczas prac Konwentu Strategicznego oraz przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata...
  Więcej
 • Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego

  ...konwent... ...Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego... ...była jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie ostatniego Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego. Szeroko omawiano także zasady realizacji projektu...
  Więcej
 • Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego

  ...konwent... ...Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego... ...Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Bochni przewodniczący rad powiatów z Małopolski po raz dziewiąty uczestniczyli w obradach Konwentu. Najważniejszym celem spotkania był jubileusz...
  Więcej
 • Konwent monitorujący strategię

  ...konwent... ...Konwent monitorujący strategię... ...marca br. w Starostwie Powiatowym w Bochni odbył się Konwent monitorujący i aktualizujący...
  Więcej
 • Jacek Pająk Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

  ...konwentu... ...Jacek Pająk Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego... ...Konwent Starostów reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa małopolskiego. Cele realizowane są poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, a także z innymi instytucjami z obszaru naszego województwa, wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty, jak również podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim. Starostwie spotykają się na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, na których formułowane są stanowiska...
  Więcej
 • Konwent starostów w Wieliczce

  ...konwent... ...Konwent starostów w Wieliczce... ...Konwent podzielony był na dwie części, z których pierwsza poświęcona była Związkowi Powiatów Polskich. Gościem specjalnym był przewodniczący ZPP Marek Tramś.  Dyskusja nad tematem pokazała jak wielkie są oczekiwania  w stosunku do ZPP, który  jest największą organizacją zrzeszającą powiaty polskie.W drugiej części konwentu poruszano problemy związane z zasadami  kontraktacji świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Temat, ten który okazał się szczególnie ważny omówiła szczegółowa Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Pani Barbara Bulanowska.Wszyscy zgromadzeni na spotkaniu goście mieli też okazję zobaczyć Centrum Edukacyjno...
  Więcej
 • Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

  ...konwent... ...Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów...
  Więcej
 • Trzecie posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

  ...konwentu... ...Trzecie posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego... ...r. oraz ewentualną jej podwyżką. Konwent omawiał również kompleksowe rozwiązania IT do realizacji standardów kontroli zarządczej w urzędzie, zapoznał się z prezentacją narzędzi do realizacji kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach. Starostowie poruszyli również temat związany z działalnością urzędów pracy, w szczególności perspektywy rozwoju powiatowych rynków pracy oraz wpływ ograniczenia środków Funduszu Pracy w...
  Więcej
 • Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego

  ...konwent... ...Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego...
  Więcej
 • Konwent Przewodniczących Rad Powiatów

  ...konwent... ...Konwent Przewodniczących Rad Powiatów... ...Nowym przewodniczącym małopolskiego konwentu został Józef Łasak Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach. Jego zastepcą natomiast wybrano Aleksandra Rzepeckiego, jednocześnie będącego Przewodniczącym Rady Powiatu w Bochni....
  Więcej
 • Konwent Starostów Województwa Małopolskiego

  ...konwent... ...Konwent Starostów Województwa Małopolskiego...
  Więcej
 • Konwent Starostów Województwa Małopolskiego

  ...konwent... ...Konwent Starostów Województwa Małopolskiego... ...Podczas konwentu poruszano m.in. problemy związane z nowelizacją prawa budowlanego, wprowadzeniem dodatkowego obowiązku ubezpieczenia dla szpitali a także z planowaną reorganizacją sądownictwa....
  Więcej
 • Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego

  ...konwent... ...Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego...
  Więcej
 • Konwent Starostów Województwa Małopolskiego

  ...konwent... ...Konwent Starostów Województwa Małopolskiego...
  Więcej
 • Dyrektor bocheńskiego urzędu pracu - Przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Małopolskiego

  ...konwentu... ...Przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Małopolskiego... ...Konwent to gremium dyrektorów powiatowych urzędów pracy województwa małopolskiego. Opiera się on na wzajemnej współpracy oraz wymianie informacji i doświadczeń, umożliwia także wypracowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie realizowanych przez urzędy zadań. Podstawowym celem działania Konwentu jest inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności powiatowych urzędów pracy, wypracowanie wspólnych kierunków realizacji zadań, podejmowanie inicjatyw mających wpływ na rozwój nowoczesnych i efektywnych publicznych służb zatrudnienia, promowanie oraz podnoszenie jakości i standardów świadczonych usług, upowszechnianie i promowanie najciekawszych projektów i dobrych praktyk realizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz podejmowanie działań wspierających efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. Działania...
  Więcej
 • Adam Korta w Małopolskiej Radzie Działalności Pozytku Publicznego

  ...W Myślenicach odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja starostów i prezydentów miast na prawach powiatu województwa małopolskiego VI kadencji i prezentacja działalności Związku Powiatów Polskich. Starostwie przyjęli Regulamin Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego oraz wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczących i delegatów do kilku jednostek.Przewodniczącym Konwentu Województwa Małopolskiego został starosta krakowski Wojciech Pałka. Wiceprzewodniczącymi zostali starosta brzeski Andrzej Potępa i starosta myślenicki Józef Tomal. Rekomendację Konwentu do Zarządu Związku Powiatów Polskich otrzymali starosta krakowski Wojciech Pałka i starosta olkuski Paweł Piasny. Do prac Małopolskiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego wydelegował starostę tarnowskiego Romana Łucarza. Do prac Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu...
  Więcej
 • Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

  ...konwent... ...Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów... ...Konwent głównie będzie zajmował się sprawami...
  Więcej
 • O ochronie przeciwpowodziowej na Konwencie Starosty

  ...Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów...
  Więcej
 • Elżbieta Paczyńska zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

  ...konwentu... ...Elżbieta Paczyńska zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego... ...Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego powstał w...
  Więcej
 • Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

  ...konwent... ...Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów... ...Druga część konwentu poświęcona była konsultacjom projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Założenia projektu przedstawił Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego....
  Więcej
 • Konwent burmistrzów i wójtów w obronie bocheńskiego szpitala

  ...konwent... ...Konwent burmistrzów i wójtów w obronie bocheńskiego szpitala... ...Wszyscy obecni podczas konwentu Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin, zgodzili się, że należy wyrazić sprzeciw wobec planowanych zmian właścicielskich. Jeszcze w tym tygodniu będzie uzgodnione wspólne stanowisko, które trafi m.in. do zespołu ds. restrukturyzacji szpitali....
  Więcej
 • 20 lat PCPR

  ...Konferencję zorganizował Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z Konwentem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział liczni naukowcy z wielu krajowych ośrodków akademickich, samorządowcy oraz szerokie grono dyrektorów i pracowników PCPR z terenu województwa małopolskiego. Zaprezentowane referaty dotyczyły najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem PCPR.Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Starosta bocheński Adam Korta....
  Więcej
 • Powiat Bocheński 2014-2020 – Trwają prace nad strategią rozwoju

  ...Organizacja konwentów jest integralnym elementem procesu budowy strategii w największym stopniu nastawionym na wysłuchanie i rozwinięcie koncepcji pochodzących od kluczowych podmiotów w tym przede wszystkim od przedstawicieli powiatu oraz gmin, radnych, przedstawicieli administracji...
  Więcej
 • Obrady Zarządu Związku Powiatów Polskich w Bochni

  ...Zarząd Związku Powiatów Polskich wspólnie z przewodniczącymi Konwentów i Członkami Komisji Rewizyjnej dyskutują m.in. nad projektem budżetu,  algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej czy kontraktowaniem przez szpitale powiatowe usług medycznych w...
  Więcej
 • IX posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego

  ...konwentu... ...IX posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego... ...lutego w sali obrad  Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się  IX posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego,którego tematem będzie...
  Więcej
 • Pomoc dla powodzian – przekazanie środków na sesji

  ...Podczas Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów ustalono, że samorządy przekażą wykazy osób, które kwalifikują się do uzyskania pomocy zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Kryteria, które były brane pod uwagę to rodzaj i wielkość poniesionych strat, wysokość pomocy finansowej otrzymanej z zasobów gminy lub z innych źródeł, wysokość osiąganego dochodu, liczba członków rodziny oraz posiadany stopień niepełnosprawności....
  Więcej
 • Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

  ...konwentu... ...Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego... ...Spotkanie miało charakter roboczy. Ustalono m.in. plan pracy Konwentu na rok...
  Więcej
 • Spotkanie w ministerstwie- trwają rozmowy w sprawie sądu

  ...to jako przewodniczący konwentu starostów w województwie małopolskim będę uczestniczył w tym posiedzeniu. Wspólnie będziemy przekonywać ministra Gowina, że argumenty którymi on dysponuje nie są argumentami wyłącznymi...
  Więcej
 • Łącznik autostradowy w KOM-ie ?

  ...W związku z dyskusją o zasadach wydatkowania funduszy UE w nowej perspektywie finansowania, istotnym staje się wykazanie dużego znaczenia łącznika autostradowego nie tylko w kontekście rozwoju powiatu ale przede wszystkim jako przedsięwzięcia wzmacniającego potencjał gospodarczy całego subregionu a w konsekwencji zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację. Dlatego podczas konwentu wypracowano jednoznaczne stanowisko dotyczące zabiegania o wpisanie w...
  Więcej
 • W Starostwie o finansowaniu inwestycji ze środków WFOŚiGW

  ...Tematem spotkania było przedstawienie informacji na temat pozyskiwania środków finansowych na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podczas Konwentu przedstawiono potencjalnym beneficjentom możliwości otrzymania dotacji i pożyczek oraz warunków uzyskania dofinansowania z funduszy WOŚiGW. Zaprezentowane zostały również sposoby przygotowania wniosków na dofinansowanie realizacji zadań ze środków WOŚiGW....
  Więcej
 • Powiat zmienił zapisy Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2007-2013

  ...Wprowadzone zmiany w treści dokumentu uwzględniają wnioski wysunięte podczas spotkania Konwentu Strategicznego powołanego do aktualizacji i monitoringu Strategii, jak również propozycje przedstawione w sprawozdaniach podmiotów koordynujących zadania strategiczne....
  Więcej
 • Chcesz się przyczynić do rozwoju powiatu – wypełnij ankietę!

  ...Ankiety są anonimowe. Wyniki będą prezentowane zbiorczo. Zebrane w ten sposób informacje będą brane pod uwagę podczas prac Konwentu Strategicznego oraz przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata...
  Więcej
 • Powiat Bocheński 2014-2020 – Kolejne posiedzenie Konwentu Strategicznego

  ...konwentu... ...Kolejne posiedzenie Konwentu Strategicznego... ...W dalszej części pracy Konwentu jego Członkowie zajęli się wytyczaniem kierunków rozwoju w szczególności w obszarze służby zdrowia, rynku pracy i przedsiębiorców, opieki społecznej, oświaty, bezpieczeństwa publicznego....
  Więcej
 • Wyższy kontrakt dla bocheńskiego szpitala

  ...Cieszę się, że docenione zostały nasze działania podejmowane w kierunku jak najlepszego spełnienia wymagań NFZ co do zakresu i jakości udzielanych świadczeń. Jest to zasługa całego personelu Szpitala. W negocjacjach pomogło również twarde stanowisko w tym względzie Konwentu Starostów na czele z Panem Starostą Bocheńskim Ludwikiem Węgrzynem...
  Więcej
 • Podpisano umowy z organizacja pozarządowymi

  ...Gratuluję organizacjom, które otrzymały dofinansowanie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie jednym z moich priorytetów, szczególnie że z rekomendacji Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego zostałem delegowany do prac w Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego...
  Więcej
 • O bocheńskich Dominikanach

  ...rocznicę sprowadzenia dominikanów do Bochni wysłuchamy opowieści o przełożonych bocheńskiego konwentu, który od...
  Więcej